ពណ៌

blackgoldstarblack

សង្ខេប

 • កាមេរ៉ាពន្លឺ AI

 • កាមេរ៉ាភ្លោះទំហំ 13MP+2MP

 • LTE 4G

 • ROM ទំហំ 32GB

 • RAM ទំហំ 2GB

 • មើលពេញល្អ 6.2''

 • 2.0 GHz

 • ដោះសោតាមផ្ទៃមុខ

 • HiOS ស្រោបដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android™ 9 Pie

ព័ត៌មានបច្ចេកទេស

 • កម្ពស់៖ 154.29mm

 • ទទឹង៖ 75.54mm

 • កម្រាស់៖ 7.88mm

 • 6.2'' HD+ មើលពេញល្អ

 • 1500*720

 • អេក្រង់ប៉ះ

 • ROM ទំហំ 32GB

 • RAM ទំហំ 2GB

 • -

 • 2.0 GHz បួនគ្រាប់

 • ថ្ម 3500mAh(typ)

បណ្តាញ និងការតភ្ជាប់

 • GSM

 • WCDMA

 • GPS

 • WiFi

 • BT

 • OTG

កាមេរ៉ា និងអន្តរមុខ

 • កាមេរ៉ាមុខទំហំ 8MP មានផ្លាស់ រួមជាមួយ​ផ្លាស់លើអេក្រង់​

 • កាមេរ៉ាក្រោយភ្លោះទំហំ 13MP+2MP ជាមួយ​ផ្លាស់មូលមួយគ្រាប់

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាណ

 • ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាណ G

 • ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាណពន្លឺជុំវិញ

 • ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាណទីជិតៗ

 • ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាណក្រយៅដៃ

ក្នុងប្រអប់

 • ទូរស័ព្ទ * 1

 • ខ្សែសាក * 1

 • ឆ្នាំងសាក * 1

 • សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ * 1

 • កាសពាក់ត្រចៀក * 1