အေျမာက္အျမား ၾကည့္ရႈႏုိင္ျခင္း

စခရင္ျမင္ကြင္း အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ မုိဘုိင္းဖုန္းတစ္လံုးသည္ သင့္အတြက္ ယခု ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။ CAMON CM သည္ 18: 9 ျဖင့္ ေဘာင္အနည္းငယ္သာ ပါရွိသည့္ ဒီဇုိင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပသခ်က္ အခ်ိဳးအစားအားျဖင့္ 85% အထိပင္ ရွိပါသည္။ မ်က္ႏွာျပင္သည္ 5.7 လက္မရွိၿပီး ပံုရိပ္အရည္အေသြးအားျဖင့္ 1440*720 ရွိသည့္အတြက္ ဗီဒီယုိ ၾကည့္ေနစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ဂိမ္းကစားေနစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ သင္ကိုယ္တိုင္ လြယ္ကူစြာ နစ္ေမ်ာႏိုင္ပါသည္။

ဆယ္လ္ဖီပံုမ်ားစြာ ႐ုိက္ကူးျခင္း

ညအခါ ႐ုိက္ကူးပါက အရည္အေသြးညံ့ေသာ ဆယ္လ္ဖီပံုျဖစ္မွာကုိ စုိးရိမ္ေနပါသလား။ 13MP ရွိ အေရွ႕ကင္မရာႏွင့္ ဖလက္ရွ္မီးတို႔သည္ သင့္ရဲ႕အေကာင္းဆံုးပံုစံကို ျပသရာတြင္ကူညီႏိုင္ပါသည္။ ေတာက္ပမႈအား 60lux ရွိေသာ အေရွ႕ဖလက္ရွ္မီးအလင္းေရာင္ေၾကာင့္ ပံုရိပ္အစက္အေျပာက္ထမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ညဘက္႐ုိက္ကူးခ်ိန္တြင္ ပုိမုိေတာက္ပေသာ ပံုမ်ား ရရွိရန္ ထိေရာက္စြာ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။

ဓာတ္ပံုမ်ား ပုိမုိ႐ုိက္ကူးလုိက္ပါ

ပိုၿပီးျမန္ျမန္ ဆယ္လ္ဖီရိုက္လိုပါသလား။ CAMON CM သည္ ဆယ္လ္ဖီပံုကုိ လက္ေဗြသံုးၿပီး ျမန္ဆန္စြာ ႐ုိက္ကူးႏုိင္ေစပါသည္။ စခရင္ေပၚတြင္ ကင္မရာရွတၱာကို ရွာေဖြရန္ မလိုပါ။ ေနာက္ဖံုးေပၚတြင္ သင့္လက္ေဗြကိုသာ အသံုးျပဳလိုက္ပါ။ ဒါပါပဲ။ အလြန္အဆင္ေျပၿပီး လ်င္ျမန္ပါသည္။

ပိုၿပီး လင္းလင္းရွင္းရွင္း ႐ုိက္ကူးလုိက္ပါ

အေနာက္ဖက္ ဖလက္ရွ္မီးေလးခုကို ဘာေၾကာင့္ အသံုးျပဳရပါသလဲ။ ညအခါ လွပတိုေတာင္းေသာအခ်ိန္ကာလကို သင့္အေနျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ဖမ္းယူရုိက္ကူးႏုိင္ရန္အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သာမန္ဖလက္ရွ္မီးထက္ 3 ဆ ပိုေတာက္ပေသာ အလင္းေရာင္ကို ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ဖလက္ရွ္မီးႏွစ္ခုျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ၎သည္ ညိဳေသာ အသားအေရအတြက္ ပုိၿပီးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ပိုၿပီးခ်ိတ္ဆက္လုိက္ပါ

4G LTE ျဖင့္ သင္သည္ ေဒတာ၊ ေအာ္ဒီယို၊ ဗီဒီယို (သို႔) ပံုတို႔ကို လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္သည့္အတြက္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ပို၍အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းၿပီး အဆင္ေျပေသာနည္းလမ္းတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ ပို၍တည္ၿငိမ္ၿပီးလံုၿခံဳေစရန္ လုိင္းဆြဲအားကုိလည္း အဆင့္ျမႇင့္ထားပါသည္။ ၎သည္ ယေန႔ေခတ္ အလြန္ျမန္ဆန္စြာ ေျပာင္းလဲေနသည့္ လူေနမႈဘဝပံုစံႏွင့္ အထူးပင္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ပိုၿပီးအာရံုစိုက္ပါ

ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ ေနာက္ခံအဝါး ဓာတ္ပံုကို ဘယ္လိုရိုက္ရမလဲ။ CAMON CM မွာ ၎အတြက္ အထူးစနစ္တစ္ခု ရွိပါသည္။ ယခု ကင္မရာသည္ ေနာက္ခံကုိ မႈန္ဝါးေစၿပီး ဓာတ္ပံုေပၚ၌ ဆံုခ်က္ခ်ိန္ဆေပးသည့္အတြက္ ဓာတ္ပံုတိုင္းကို ဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ပိုၿပီးလြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ပါ

ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ၾကည့္ရႈမႈ ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပို၍ေခ်ာေမြ႕ေသာ အထိအေတြ႕ ခံစားမႈကိုေပးေသာ 2.5D ေဘာင္ကြပ္ဖန္သားကို ေက်းဇူးတင္ရပါမည္။ ပိုၿပီးအေရးႀကီးသည္မွာ စခရင္ကြဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္အတြက္ ၎ကုိ ပို၍အၾကမ္းခံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။