အေရာင္မ်ား

goldengraybluered

Summary

 • 5.5-inch Full View Display

 • FM Built-in Antenna

 • 8GB ROM

 • 1GB RAM

 • 5MP Rear Camera with Dual Flash

 • 5MP Front Camera with Flash

 • Quad-Core Processor

 • HiOS based on Android™ 7.0

 • Quad-Core Processor

 • HiOS based on Android™ 7.0

Specification

 • Height: 151.5 mm

 • Width: 71.9 mm

 • Thickness: 8.5 mm

 • 5.5-inch Display

 • 960*480px Display

 • Touchscreen

 • 8GB ROM

 • 1GB RAM

 • 1.3 GHz Quad-Core Processor

 • 2400 mAh Battery

Network & Connectivity

 • GSM

 • WCDMA

 • EDGE

 • GPS

 • WiFi

 • BT

Camera & Interface

 • 5MP FF Front Camera with Flash

 • 5MP AF Rear Camera with Dual Flash

Sensor

 • G-Sensor

  In the Box

  • Phone * 1

  • Charger cable * 1

  • Charger * 1