စခရင္အျပည့္ ျပသသည့္ ပထမဆံုး စမတ္ဖုန္းကုိ TECNO MOBILE က ထုတ္လုပ္လုိက္ၿပီ

ႏုိင္ငံတကာ၊ 2018 ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ 9 ရက္ —— TRANSSION HOLDINGS ေအာက္ရွိ ပထမတန္းစား မုိဘုိင္းဖုန္း အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ TECNO က TECNO CAMON CM အမည္ရွိ ေဘာင္မပါဘဲ စခရင္အျပည့္ ျပသသည့္ ပထမဆံုး စမတ္ဖုန္းကုိ ထုတ္လုပ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါဖုန္းသည္ CAMON စီးရီး ဖုန္းမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိေသာ ဖုန္းျဖစ္ၿပီး ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ ကင္မရာမ်ား ပါဝင္သည့္ အဆင့္အတန္းျမင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကုိ ဒီဇုိင္းထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အမွတ္တံဆိပ္၏ အထူးစြမ္းရည္ကုိ ျပန္လည္၍ အေလးေပးထားပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာ၊ 2018 ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ 9 ရက္ —— TRANSSION HOLDINGS ေအာက္ရွိ ပထမတန္းစား မုိဘုိင္းဖုန္း အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ TECNO က TECNO CAMON CM အမည္ရွိ ေဘာင္မပါဘဲ စခရင္အျပည့္ ျပသသည့္ ပထမဆံုး စမတ္ဖုန္းကုိ ထုတ္လုပ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါဖုန္းသည္ CAMON စီးရီး ဖုန္းမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိေသာ ဖုန္းျဖစ္ၿပီး ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ ကင္မရာမ်ား ပါဝင္သည့္ အဆင့္အတန္းျမင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကုိ ဒီဇုိင္းထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အမွတ္တံဆိပ္၏ အထူးစြမ္းရည္ကုိ ျပန္လည္၍ အေလးေပးထားပါသည္။

အမွတ္တံဆိပ္၏ ေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈကုိ သမုိင္းမွတ္တမ္းတင္ၿပီး ေဈးကြက္လႊမ္းမုိးမႈကုိ ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းလဲသြားေအာင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ TECNO Mobile ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ Stephen HA က တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ကုမၸဏီ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ အထူးအသားေပး ေျပာျပခဲ့ၿပီး စမတ္ဖုန္း စြဲလန္းသူမ်ားအား မုိဘုိင္းစက္မ်ားကုိ အဆံုးအစမရွိ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး ဓာတ္ပံုပညာအတြက္လည္း အထူးအေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရရွိေစမည့္ ေခတ္တစ္ေခတ္ေရာက္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးလုိက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ ေျပာဆုိမႈတြင္ "စမတ္ဖုန္းေတြကုိ ျပန္ၿပီး တီထြင္ထားတဲ့အျပင္ OEM ေတြကလည္း ေနာက္ထပ္ တခမ္းတနား ေျပာဆုိၾကမယ့္ အရာေတြအတြက္ အၿမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါတယ္။" ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ TECNO မွာ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္စြမ္း၊ ေနာက္ဆံုး သူတုိ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြထက္ သာလြန္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္စြမ္းေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

CAMON CM ႏွင့္အတူ TECNO သည္ အလြန္ စတုိင္က်ၿပီး ေဘးေဘာင္မ်ားမပါဘဲ မ်က္ႏွာျပင္အျပည့္ ျပသႏုိင္သည့္ စမတ္ဖုန္းကုိ ထုတ္လုပ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဗီဒီယုိမ်ား ၾကည့္ျခင္း၊ ပံုမ်ား ရုိက္ကူးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ပင္ မ်က္ႏွာျပင္အျပည့္ ျပသႏုိင္သည့္ ဖုန္းက အံ့မခန္း အေတြ႔အႀကံဳတစ္ခုကုိ ေပးစြမ္းပါသည္။ ေဘာင္မပါသည့္ ဖုန္းက အလုပ္မ်ားစြာကုိ ႐ုိးရွင္းလြယ္ကူေစၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားကုိလည္း ၎တုိ႔၏ စခရင္ကုိ ပုိင္းျခားႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ေပးစြမ္းပါသည္ (18:9 စခရင္တြင္ ဝင္းဒုိးတစ္ခုကုိ ဖြင့္ႏုိင္ၿပီး တစ္ဆင့္တည္း လုပ္ေဆာင္ရံုျဖင့္ 1:1 ပုိင္းျခားထားေသာ စခရင္ကုိ ရရွိေစသည္)။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ခြဲျခမ္းထားေသာ ဝင္းဒုိးတစ္ခုခုတြင္ အမ်ားအျပား ၾကည့္ရႈႏုိင္စြမ္းရွိသည့္အျပင္ အလုပ္တစ္ခုထက္ပုိ၍လည္း လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္း ရွိပါသည္။

စခရင္ပတ္လည္တြင္ ေဘာင္ အနည္းငယ္သာ ပါရွိေလေလ စခရင္သည္ ပ်က္စီးႏုိင္ေျခ ပုိမ်ားေလ ျဖစ္သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယံုၾကည္ထားၾကေသာ္လည္း CAMON CM တြင္ အဆုိပါစိတ္ကူးကုိ 2.5D တတိယမ်ိဳးဆက္ ေဘာင္ကြပ္ဖန္သားသံုး၍ ေျဖရွင္းထားသည့္အတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ၾကည့္ရႈမႈ ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရရွိေစႏုိင္သည့္အျပင္ က်ကြဲျခင္းမျဖစ္ေအာင္လည္း ကာကြယ္ေပးကာ အထိအေတြ႔အားျဖင့္လည္း ေခ်ာေမြ႕ေစပါသည္။

“သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ လိုလားႏွစ္သက္မႈအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကင္မရာကို တျဖည္းျဖည္း အသားေပးလုပ္ေဆာင္လာပါတယ္။ ဒီလိုေခတ္နဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ပံုစံကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကင္မရာအထူးျပဳ ဒီဇိုင္းေတြမွာ သက္ေသအျဖစ္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ‘တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ စဥ္းစားၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ပါ’ ဆိုတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ လိုလားမႈေတြကို နားလည္လာႏိုင္ၿပီး သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ေဖာ္ျပႏိုင္ေစမယ့္ အရာတိုင္းကို ပံ့ပိုးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု Stephen က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရွ႕ဘက္ရွိ 1 LED ဖလက္ရွ္ကြင္းႏွင့္ ေနာက္ဘက္ရွိ 4 LED ဖလက္ရွ္ကြင္းတို႔ ႏွင့္အတူ အားနည္းေသာ အလင္းေရာင္ကို ေတာက္ပေစၿပီး ဖရိန္တစ္ခုအတြင္း ပံုရိပ္ပ်က္အစက္အေျပာက္ထမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးကာ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ ညဘက္ဓာတ္ပံုမ်ားကို ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေစသည့္ ညဘက္႐ိုက္ခ်က္နည္းစနစ္ျဖင့္ ထူးကဲေသာ HDR အလွပံုကို ေပးစြမ္းေသာ CAMON CM ၏ 13MP ေရွ႕ကင္မရာ ေမာ္ဂ်ဴးသည္ ဆယ္လ္ဖီမ်ားကို ျမဴးႂကြသက္ဝင္ေစပါသည္။

ေနာက္ကင္မရာတြင္လည္း တူညီေသာ ကင္မရာအရည္အေသြး ပါဝင္ၿပီး ၎၏ 4-LED ဖလက္ရွ္ကြင္းသည္ ဓာတ္ပံုမ႐ိုက္မီ အလင္းေရာင္ ပိုမိုမွ်တသြားသည္အထိ အလင္းေရာင္ျဖည့္ေပးရန္ အေကာင္းဆံုး ခ်ိန္ညႇိပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပအျပာေရာင္၊ မဟူရာေရာင္ႏွင့္ ရွန္ပိန္ေရႊေရာင္ဟူသည့္ အေရာင္ 3 ေရာင္ျဖင့္ CAMON CM ကို ဇန္နဝါရီလလယ္တြင္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းရွိ မိုဘိုင္းဖုန္းေဈးကြက္မ်ားတြင္ ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္သည္-၎၏ ေဈးႏႈန္းအတိအက်မွာ ေဒသတြင္း ေဈးကြက္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။