ข่าวสาร

ข่าวสารทั้งหมดของ TECNO

เทคโน โมบาย ขยายช่องทางการจำหน่ายในไทย

เพิ่มเครือข่ายการขายครอบคลุมทั่วประเทศและรองรับการบริการลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เร่งสร้างการรับรู้แบรนด์ เทคโน โมบาย ในตลาดสมาร์ทโฟนไทย

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์