รายชื่อผู้ชนะ
恭喜"Jacob linggg,180****7621"获得 "Tecno手机"一台
恭喜"Jacob linggg,180****7621"获得 "Tecno电视"一台
恭喜"Jacob linggg,180****7621"获得 "Tecno洗衣机"一台
恭喜"Jacob linggg,180****7621"获得 "Tecno电视"一台
恭喜"Jacob linggg,180****7621"获得 "Tecno洗衣机"一台
รางวัล
เงื่อนไข

1.เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสมาร์ทโฟน TECNO SPARK 8C( ความจุ 2/64,3/64,4/64,4/128), SPARK8P,POVA Neo,POVA 5G,POVA 2 ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.- 20 เม.ย. 2565 เท่านั้น

2.กรอกข้อมูลในระบบ QR Code หรือ FB TECNO th กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจับสลาก

3. 1 หมายเลข IMEI สามารถเข้าร่วมได้เพียงครั้งเดียว

4.โปรดเก็บเอกสารใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ซื้อสินค้าไว้เพื่อยืนยันการรับรางวัล

5.กรุณาบันทึกหมายเลขหรือข้อมูล หลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ์ เรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับ ข้อความยืนยัน ว่าได้เข้าร่วมกิจกรรม lucky draw

6.TECNO ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโปรแกรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

link:https://www.facebook.com/TECNOMobileThailand participate in the event