< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1109525329833304&ev=PageView&noscript=1" /> Press Detail | เทคโนมือถือสมาร์ทโฟน

ทายผลบอลโลก 2018 กับ TECNO พร้อมแจก “Win SPARK CM every day” จำนวน 25 เครื่อง มูลค่ามากกว่า 1 แสนบาท

ลุ้นเป็นเจ้าของกับ SPARK CM ในทุกวัน


ลุ้นเป็นเจ้าของกับ
SPARK CM ในทุกวัน
กติกาง่าย ๆ
*** เพียงทายผลว่าผู้ชนะในแต่ละแมตซ์ คือ ประเทศไหน โดยแชร์โพสและแฮชแท็ก #SparkTheGame #WinSparkCM #TECNOMobile ลงบนหน้าไทม์ไลน์ Facebook, Instagram หรือ Twitter ของคุณ (กรุณาตั้งค่าเป็น public) หากทำครบขั้นตอนแล้วแคปภาพแปะใต้โพสประจำวัน

กติกาและเงื่อนไข
1. รางวัลที่ทำการแจกเป็นสินค้า SPARKCM จำนวน 25 เครื่อง มูลค่า 102,250 บาท สำหรับผู้โชคดี 25 ท่านเท่านั้น วันละ 1 เครื่อง โดยการRandom เฉพาะผู้ที่ทายประเทศที่เป็นผู้ชนะในแมตซ์ของแต่ละวัน
2. ระยะเวลาการร่วมสนุกของกิจกรรม
- รอบที่ 1 ระยะเวลาการร่วมสนุก วันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2561 ประกาศผล 22 มิถุนายน 2561
- รอบที่ 2 ระยะเวลาการร่วมสนุก วันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2561 ประกาศผล 29 มิถุนายน 2561
- รอบที่ 3 ระยะเวลาการร่วมสนุก วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561 ประกาศผล 6 กรกฎาคม 2561
- รอบที่ 4 ระยะเวลาการร่วมสนุก วันที่ 5 กรกฎาคม - 11 กรกฎาคม 2561 ประกาศผล 13 กรกฎาคม 2561
** ประกาศผลผู้โชคดีในทุก ๆ รอบ ผ่านทาง Facebook, Instagram, Twitter : TECNOMobileThailand
3. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
4. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถรับรางวัล หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทฯได้ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะเรียกร้องอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือเหตุต่อเนื่องที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมนี้
6. ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือผิดกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.จัดส่งของรางวัลภายในวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561

#SparkTheGame #WinSparkCM #TECNOMObileThailand##2018FIFAWorldCupRussia