Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Önsöz


[TECNO DEVICE] kullanmaya hoş geldiniz!

TECNO MOBILITY LIMITED ve onun küresel bağlı şirketleri (bundan sonra "TECNO" veya "biz" olarak anı) işbu yazı ile size bu Kullanım Koşulları'nı (bundan sonra "bu Anlaşma" olarak anılacaktır) okuyup anlamanızı hatırlatır. TECNO sistemi ve yazılımının (bundan sonra toplu biçimde "Yazılım" olarak anılacaktır) yanı sıra TECNO hizmetlerinin (bundan sonra toplu biçimde "Hizmet" olarak anılacaktır) uygun şekilde kullanılması için, burada yer alan hüküm ve koşulları (özellikle Kullanım Kuralları bölümünü) lütfen dikkatlice ve eksiksiz şekilde okuyup anlayın ve kabul edip etmediğinizi seçin (okuma sırasında çocuklara yasal bir vasi eşlik etmelidir). Kullanım Kuralları, dikkatinizi çekmek için kalın karakterlerle vurgulanabilir. Bu Anlaşma'nın tüm koşullarını okuyup kabul etmezseniz bu Yazılım'ı ve Hizmet'i indiremez, yükleyemez veya kullanamazsınız.

 

Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek veya ürün güvenlik performansını artırmak için yeni yazılım ve hizmetler geliştirmek üzere yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca size zamanında yazılım güncellemeleri (bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılım sürümü yükseltmeleri, değişiklikleri ve işlev mükemmelleştirme çalışmaları dahil) veya onarımlar sağlayacağız. Bu Anlaşma, TECNO tarafından herhangi bir zamanda güncellenebilir ve güncellenen koşullar TECNO cihazlarında duyurulacak ve revize edilmiş Anlaşma'nın yürürlüğe girme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. İndirme, yükleme, kullanma, giriş yapma ve diğer işlemlere devam etmeniz, güncellenen Anlaşma'yı okuduğunuz ve Anlaşma'ya tabi olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. Bu Yazılım ve Hizmet

1.1 TECNO sistemi: Google Android veya başka bir markanın işletim sistemi temel alınarak TECNO tarafından bağımsız olarak geliştirilen özel işletim sistemi anlamına gelir. Bu sistem TECNO'e aittir. (1) bunlarla sınırlı olmamak üzere cihazda depolanan kodları ve TECNO cihazı aracılığıyla size sağlanan diğer katıştırılmış yazılım, belge, arayüz, içerik ve yazı tiplerini de içeren bilgiler ve TECNO veya onun lisans vereninin telif hakkıyla korunan başka herhangi bir materyal; (2) (1) No'lu maddede açıklanan yazılım güncellemeleri veya yükseltmeleri.

 

1.2 Yazılım: TECNO tarafından bağımsız şekilde geliştirilen ve TECNO sistemiyle birlikte sağlanan sistem uygulama programı anlamına gelir.

 

1.3 Hizmet: Bu Yazılım aracılığıyla TECNO tarafından kullanıcılara sağlanan ilgili çeşitli hizmetler anlamına gelir.

1.3.1 Tarayıcı, kayıt, hesap makinesi, hava durumu, dosya yönetimi, indirme, not defteri, telefon, SMS, kamera, fotoğraf, adres defteri, Bluetooth ve diğer işlevlerden yararlanabilirsiniz. Sağlanan spesifik hizmetler, satın aldığınız TECNO cihazına bağlıdır;

1.3.2 Bu Hizmet'i TECNO tarafından sunulan cep telefonu, tablet ve terminaller yoluyla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda TECNO, bu Hizmet'in kullanıcıları için terminal biçimini zenginleştirmeye devam edecektir.

1.3.3 TECNO cihazlarını kullandığınızda bazı yazılım ve hizmetlerin ayrı kullanıcı anlaşmaları ve başka kuralları vardır. Yukarıda belirtilen yazılım veya hizmetleri kullanmadan önce lütfen bunları dikkatlice okuyun.

TECNO, bu Yazılım ve Hizmet'in yanı sıra ilgili tüm bilgi içeriğinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanıcı arayüzü tasarımı, fotoğraflar, yazı tipleri, ses vb. dahil) fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. Telif hakkı, ticari marka ve patent de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıdaki fikri mülkiyet hakları, ilgili yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra ilgili antlaşmalar tarafından korunur. TECNO, bu Yazılım ve Hizmet'i kullanmanız için size kişisel, devredilemeyen ve özel olmayan bir lisans verir. Yazılım ve Hizmet'i ticari olmayan amaçlar için bir TECNO cihazına yükleyebilir veya bir TECNO cihazında kullanabilir, görüntüleyebilir ve çalıştırabilirsiniz. Ticari satış, çoğaltma ve herhangi bir üçüncü tarafın bu Yazılım'ı kullanması izni gibi bu Anlaşma'da açıkça yetki verilmemiş konular için, TECNO'ten ayrıca bir resmi yazılı izin almanız gerekir.

2. Bu Yazılım ve Hizmet'in Kullanım Kuralları

2.1 Bir TECNO cihazını kullanmayı seçtiğinizde bu Anlaşma'da şartları belirlenen hak ve yükümlülüklere uymanız gerektiğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

 

2.2 TECNO farklı cihazlar için birden çok yazılım sürümü geliştirebileceğinden, indirmek için uygun yazılımı seçmeli ve yükleme ipuçlarını doğru şekilde uygulamalısınız.

 

2.3 Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yeni yazılım ve hizmetler geliştirmek üzere yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca size zamanında yazılım güncellemeleri (bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılım sürüm yükseltmeleri ve işlev mükemmelleştirme çalışmaları dahil) veya onarımlar sağlayacağız. TECNO cihazından daha iyi bir hizmet deneyimi elde etmenizi kolaylaştırmak için, bu Yazılım otomatik yükseltme ve güncelleme işlevini sizin için varsayılan olarak etkinleştirebilir. Bu işlevi etkinleştirip etkinleştirmemeyi yazılım ayarlarından seçebilirsiniz.

 

2.4 TECNO, daha kaliteli ve güvenli hizmetler sağlamak için bu Yazılım'ı yüklerken başka yazılımlar yüklemenizi önerebilir. Bunları yükleyip yüklememe kararı size aittir.

 

2.5 Yasa ve yönetmeliklerce açıkça belirtilen durumlar dışında TECNO, mevcut teknolojiler ile destek hizmetleri sağlar ve bu Yazılım'ın güvenli, hızlı, verimli, doğru, güvenilir ve sürekli çalışması için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir. Ancak mevcut teknolojinin sınırları nedeniyle durum çeşitli tutarsız faktörlerden etkilenebilir. Dolayısıyla TECNO, bu Yazılım ve Hizmet'in sürekliliği, zamanında çalışması, güvenliği, bütünlüğü ve doğruluğu ile ilgili tüm taahhütleri ve garantileri reddeder. TECNO, bu Yazılım ve Hizmet'i kullanmanız sırasında aşağıdakileri de içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan durumlar sonucunda ortaya çıkan mesaj gönderip alamama, arama yapıp alamama, uygun ayarlar ve başka işlemler yapamamanız ile ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez:

2.5.1 Bilgisayar korsanı saldırıları, virüs ve diğer bilgi güvenliği olayları, yazılım güvenliği, iletişim hattı sisteminin istikrarsızlığı, devlet eylemleri veya diğer mücbir sebep olayları nedeniyle Yazılım'ı kullanamama veya Hizmet kesintisi;

2.5.2 Belirli yazılım veya hizmetleri kullanma gereksinimlerinizi karşılamak için bir üçüncü taraf arayüzünün açılması nedeniyle Yazılım'ı kullanamama veya Hizmet kesintisi;

2.5.3 Herhangi bir üçüncü taraf yazılımını gönüllü olarak indirmeniz veya üçüncü taraf hizmetlerini kullanmanız nedeniyle Yazılım'ı kullanamama veya Hizmet kesintisi;

 

2.6 TECNO'in kendi iş geliştirme faaliyetlerine dayanarak veya adli, düzenleyici ve denetçi kurumlar tarafından talep edildiğinde bu Yazılım ve Hizmet'in sağlanmasını askıya alabileceğini, kesintiye uğratabileceğini veya durdurabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

 

2.7 Bu Yazılım ve Hizmet'i kullanırken, cihaz, bant genişliği, trafik ve diğer kaynaklarınız kullanılacaktır. Yukarıdaki kaynaklar için TECNO cihazı satın alma, internet erişim ücretleri, SMS ücretleri ve Yazılım'ın katma değerli hizmetleri için ödeme gibi ücretler tarafınızca karşılanacaktır.

 

2.8 Yürürlükteki yasa ve TECNO'in yazılı onayı ile izin verilmedikçe bu Yazılım ve Hizmet'i kullanamaz veya başka şekilde ihraç edemez ya da tekrar ihraç edemezsiniz.

3. Bu Yazılım ve Hizmet'i Kullanmanız ile İlgili Konular

3.1 Bu Yazılım'ın belirli bir hizmetini kullandığınızda ilgili özelliklerin sağlanabilmesi için cihazınızın ilgili izin ve arayüzlerinin gerekebileceğinin yanı sıra belirli hizmetler için ayrı bir kullanıcı anlaşmasının da gerekebileceğini tümüyle anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu hizmeti kullanmadan önce lütfen yukarıda belirtilen ilgili anlaşmaları ve kuralları dikkatlice okuyun;

 

3.2 TECNO, bu Hizmet'i sağlama sürecinde onay komut istemleri, reklam bilgileri ve promosyon bilgileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere size her tür bilgiyi görüntüleme hakkına sahiptir. Bilgiler, sistem mesajları veya açılır pencereler biçiminde görünebilir. Belirli bilgileri almayı kabul etmiyorsanız ilgili hizmeti iptal edebilirsiniz. Ancak bunun sonucunda ilgili hizmet işlevini kullanamayabilirsiniz;

 

3.3 TECNO'in bu Hizmet'i kullanmanız sırasında veri depolama güvenliğinizi korumak için ticari açıdan makul çabayı göstereceğini, ancak TECNO'in bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki durumlar da dahil eksiksiz bir garanti sağlayamayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz:

3.3.1 TECNO, bu Yazılım ve Hizmet'teki ilgili verileri silmenizden veya depolayamamanızdan sorumlu değildir;

3.3.2 TECNO, takdir hakkı kendine ait olmak üzere bu Yazılım ve Hizmet'teki verilerinizin en uzun depolanma süresine karar verme hakkına sahip olup, cihazdaki verilerin azami depolama alanı gerçek durumlara dayanır. Ayrıca bu Yazılım ve Hizmet'teki ilgili verileri kendi ihtiyaçlarınıza göre kendiniz yedekleyebilirsiniz;

 

3.4 Bu Hizmet'i kullandığınızda görüntülenen belirli içerik, kullandığınız Yazılım sürümüne göre farklılık gösterebilir. Bu Yazılım'ın belirli bir sürümünü kullanırken veya TECNO tarafından geliştirilen bir uygulamanın ilgili sayfalarına girerken size daha iyi bir hizmet deneyimi sağlamak için, TECNO tarafından sağlanan belirli sürüme bağlı olarak terminal cihazınıza yüklenen uygulamanın yükleme konumu, boyutu ve kullanıcı arayüzü gibi gerekli bilgiler ayarlanabilir.

 

3.5 Bu Yazılım'ı kullandığınızda aşağıdakiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu eylemleri gerçekleştirmemelisiniz:

3.5.1 Hakaret, iftira, şiddet veya dini değerleri aşağılama gibi yasa ve yönetmelikler, politikalar, kamu düzeni, uygun gelenek ve kabul görmüş toplum ahlakını ihlal eden içerik yayınlamak, iletmek, yaymak veya depolamak; başkalarını yanıltmak veya aldatmak için kurgulanmış bilgiler veya reklam bilgileri yayınlamak, iletmek, yaymak veya depolamak;

3.5.2 Bu Yazılım'ı kiraya vermek, ödünç vermek, kopyalamak, değiştirmek, bağlantısını vermek, yeniden basmak, derlemek, piyasaya çıkarmak veya yayımlamak ve benzer eylemler;

3.5.3 Yazılım "kırmak", tersine mühendislik yapmak, bileşenlerine ayırmak, kaynak koda dönüştürmek veya bu Yazılım'ı başka şekilde yok etme girişiminde bulunmak ya da TECNO'in onay vermediği eklenti, sonradan ekleme veya üçüncü taraf araçları/hizmetlerini kullanarak bu Yazılım'a erişmek veya Yazılım'ın düzenini bozmak;

3.5.4 Yazılım'daki verileri, Yazılım'ın çalışması sırasında herhangi bir terminal belleğine yayınlanan verileri, Yazılım'ın çalışması sırasında istemci ve sunucu tarafının etkileşimli verilerini ve Yazılım'ın çalışması için gereken sistem verilerini kopyalamak, değiştirmek, eklemek, silmek, monte etme biçiminde çalıştırmak veya herhangi bir türev çalışmasını oluşturmak; ya da Yazılım'ın çalışması sırasında oluşan talimatları ve verileri değiştirerek veya kurgulayarak Yazılım'ın işlevlerini veya çalışma etkisini eklemek, silmek veya değiştirmek ya da Yazılım'ı ya da yukarıdaki amaçlar için kullanılan yöntemi ticari olarak veya başka bir şekilde çalıştırmak veya halka açık olarak yaymak;

3.5.5 Yasa ve yönetmelik, politika, kamu düzeni, uygun gelenek ve kabul görmüş toplum ahlakını ihlal eden başka eylemler veya TECNO tarafından yazılı olarak onaylanmayan eylemler gerçekleştirmek.

 

3.6 Bu Yazılım'ı kullanırken bir hesabı kaydetmeniz gerekirse kaydedilen hesap bilgilerinin ve hesap şifresinin güvenliğini uygun şekilde korumanın size ait olacağını ve ayrıca TECNO cihazıyla kaydettiğiniz hesap kapsamında gerçekleşen ve yayınladığınız içerikleri ve bunlardan kaynaklanan sonuçları da içeren tüm eylemlerin sorumluluğunun size ait olacağını tümüyle anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

 

3.7 Bu Hizmet'i kullanırken erişebileceğiniz içeriğe kendiniz karar vereceksiniz ve söz konusu içeriğin kullanılmasından ve bu içeriğin doğruluğu, eksiksizliği ve uygulanabilirliğine bağımlılıktan kaynaklananlar da dahil tüm risklerin sorumluluğunu siz üstleneceksiniz. Yukarıda belirtilen riskler nedeniyle tarafınızca yaşanan herhangi bir kayıp veya zarar için TECNO'in herhangi bir sorumluluk üstlenme olanağı yoktur ve hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.

 

3.8 TECNO bu Anlaşma'nın koşullarını ihlal ettiğinizi saptarsa veya başkalarından bu konuda bir ihbar alırsa herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın aşağıdakileri yapma hakkına sahip olacaktır: ilgili içeriği silme ve engelleme; ilgili TECNO hesabınızı veya Hizmet'in tümünü kullanmanızı askıya alma veya sonlandırma; yasal sorumluluğu araştırma ve başka önlemler alma. Bu Anlaşma'nın herhangi bir koşulunu ihlal eder ve bu sebeple herhangi bir üçüncü tarafın zarar görmesine neden olursanız, bundan kaynaklanan tüm sorumluluklar yalnızca size ait olacak ve TECNO'in bu nedenle karşılaşabileceği tüm kayıplar (bunlarla sınırlı olmamak üzere olası idari para cezaları, avukatlık ücretleri ve soruşturma ve kanıt toplama ücretleri dahil) için TECNO'i tazmin edeceksiniz.

4. Üçüncü Tarafların Sağladığı Yazılım ve Hizmetler

4.1 TECNO cihazını kullanmanızı kolaylaştırmak için bu Yazılım, üçüncü taraf yazılımları veya hizmetleri kullanabilir ve söz konusu kullanım ve erişimin sonuçları ilgili üçüncü tarafça sağlanır (bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Hizmet yoluyla geçiş yaptığınız ve üçüncü tarafça sağlanan veya TECNO'in platformu yoluyla üçüncü tarafça erişilen hizmetler ve içerikler dahil). Bu Anlaşma'nın koşullarına ek olarak, TECNO cihazında üçüncü tarafların sağladığı yazılım veya hizmetleri kullanırken üçüncü tarafların kullanıcı anlaşmalarına da uyacaksınız. TECNO, üçüncü tarafların sağladığı hizmetlerin ve içeriğin güvenliği, doğruluğu ve geçerliliğinin yanı sıra diğer belirsiz riskleri garanti edemez ve bundan kaynaklanan ilgili risklerin ve sorumlulukların yükümlülüğü yalnızca size ait olacaktır.

 

4.2 Üçüncü taraf yazılım veya hizmetlerin TECNO cihazına önceden yüklenmiş olmasına veya söz konusu yazılım ve hizmetleri bizzat sizin etkinleştirmenize veya bunlara abone olmanıza bakılmaksızın, üçüncü tarafların sağladığı hizmetlerin ve içeriğin güvenliği, doğruluğu ve geçerliliğinin yanı sıra diğer belirsiz riskler için TECNO'in hiçbir açık veya zımni garanti sağlayamayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

 

4.3 Siz ve yazılım ve hizmetleri sağlayan yukarıdaki üçüncü taraflar arasındaki herhangi bir ihtilaf siz ve üçüncü taraf arasında çözülecek olup, varsa ilgili tüm sorumluluklar size ait olacaktır.

5. Çocuklarla İlgili Özel Konular

Yasal vasilerinin izni ve rehberliği olmadığında ve ilgili yasa ve yönetmelikler izin vermediğinde çocukların (farklı ülkelerin veya bölgelerin yasaları, çocukların yaşını tanımlayan kendi eşiklerine sahiptir; biz, çocukları işin bulunduğu ülkenin veya bölgenin yasa ve yönetmeliklerine göre tanımlayacağız) yazılım veya hizmetlerimizi kullanmasına izin verilmez.

6. Gizlilik Politikası

TECNO, kişisel verilerinizin korunmasına özen gösterir ve bunun için gizlilik politikasını oluşturmuştur. TECNO'in kişisel verilerinizi toplama, depolama ve kullanma yöntemi gizlilik politikasında ayrıntılı bir şekilde ifade edilmektedir. Ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen "Gizlilik Politikası"na bakın.

7. Sözleşme İhlali İçin Yükümlülük

TECNO, bir kullanıcının davranışının bu Anlaşma'nın koşullarına uyup uymadığına karar verme hakkına sahiptir. Bir kullanıcının ilgili yasa ve yönetmelikleri veya bu Anlaşma'nın ve ilgili kuralların hükümlerini ihlal ettiğine kanaat getirilirse kullanıcı ihlalinin önem derecesine göre TECNO, bunları ihlal eden içeriği silme, kullanıcının bu Yazılım ve Hizmet'i kullanmasını sınırlama, askıya alma veya sonlandırma, kullanıcının yasal sorumluluğunu araştırma ve TECNO'in uygun gördüğü diğer önlemleri alma hakkına sahip olacaktır. TECNO'in bundan dolayı yaşayabileceği tüm kayıpların (bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü taraftan alınan hak talepleri veya herhangi bir idari para cezası, soruşturma ve kanıt toplama ücretleri ve avukatlık ücretleri dahil) tüm sorumluluğu yalnızca kullanıcıya ait olacaktır.

8. İhtilafların Çözümü

Bu Anlaşmanın düzeni, etkinliği, performansı, yorumlanması ve ihtilafların çözülmesi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin yasalarına tabi olacaktır (ihtilaf yasaları olmadan). Bu Anlaşma ile ilgili olarak siz ve TECNO arasında yaşanabilecek herhangi bir ihtilaf veya anlaşmazlık öncelikle dostça uzlaşma yoluyla çözülecektir. Dostça uzlaşma yoluyla bir çözüme ulaşılamazsa söz konusu ihtilaf veya anlaşmazlığın çözülmek üzere Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi'ne sunulacağını kabul ediyorsunuz. Tahkimin yeri Hong Kong, Çin olup, tahkimin dili İngilizcedir.

9. Muhtelif

9.1 Bu Anlaşma'daki tüm koşulların başlıkları yalnızca kolay okunmaya yönelik olup, kendi başlarına gerçek anlamlara sahip değildir ve bu Anlaşma'nın anlamlarını yorumlamak için bir temel olarak kullanılmayacaktır.

 

9.2 Bu Anlaşma'nın herhangi bir koşulu herhangi bir nedenle kısmen geçersiz ve uygulanamaz hale gelirse Anlaşma'nın kalan koşulları her iki taraf için geçerli ve bağlayıcı olmaya devam edecektir.

 

9.3 Bu Anlaşma İngilizce, Arapça ve başka dillerde düzenlenirse ve Anlaşma'da herhangi bir çelişki varsa İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

 

9.4 Bu Anlaşma, 30 Haziran 2020 tarihinde güncellenmiştir.