Политика за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА TECNO

Обновена на: 5 юли 2021 г.

Дата на влизане в сила: 15 юли 2021 г.

 

TECNO MOBILE LIMITED и нейните глобални филиали (глобални филиали са фирми, свързани с TECNO MOBILE LIMITED чрез обща собственост или контрол, заедно наричани по-долу „TECNO MOBILE“, „ние“, „нас“ или „нашите“) напълно уважават поверителността ви и ще положат всички усилия да защитят сигурността на личната ви информация. Можем да събираме, използваме или обработваме по друг начин личната ви информация въз основа на съгласието ви или в съответствие със съответните разпоредби на приложимите закони и разпоредби при използването на Софтуера или Услугите TECNO MOBILE от ваша страна. Настоящата Декларация за поверителност (наричана по-долу „Декларация“) има за цел да ви помогне да разберете как събираме, използваме, разкриваме, обработваме и защитаваме вашата лична информация по отношение на използването на продукти или услуги на TECNO MOBILE от ваша страна, вашите права по отношение на предоставената ни лична информация и как защитаваме вашите права. Настоящата Декларация е приложима за всички TECNO MOBILE устройства, уебсайтове и онлайн приложения, които се отнасят към или препращат към тази Декларация (наричани заедно нашите „Услуги“), независимо дали използвате компютър, мобилен телефон, таблет или телевизор за достъп до Услугите ни. Предвид многото продукти и услуги на TECNO MOBILE, тази Декларация може да не обхваща всички сценарии на събиране и използване на лична информация. Може да ги допълним чрез декларация за поверителност на конкретни продукти или услуги или да ви уведомим по друг начин, когато събираме вашата информация. Например, в зависимост от типа продукти или услуги на TECNO MOBILE, които използвате, както и държавата, в която се намирате, начинът, по който събираме и използваме вашата лична информация, може да се различава за различните продукти и услуги. Определена декларация за поверителност може да се прилага за конкретен продукт или услуга на TECNO MOBILE с допълнителна информация за поверителност, която се съдържа в нея. Всяка част, която не е обхваната от подобна определена декларация за поверителност на конкретния продукт или услуга на TECNO MOBILE, ще бъде предмет на съдържанието на настоящата Декларация.

 

TECNO MOBILE LIMITED и нейните глобални филиали (глобални филиали са фирми, свързани с TECNO MOBILE LIMITED чрез обща собственост или контрол, заедно наричани по-долу „TECNO MOBILE“, „ние“, „нас“ или „нашите“) напълно уважават поверителността ви и ще положат всички усилия да защитят сигурността на личната ви информация. Можем да събираме, използваме или обработваме по друг начин личната ви информация въз основа на съгласието ви или в съответствие със съответните разпоредби на приложимите закони и разпоредби при използването на Софтуера или Услугите TECNO MOBILE от ваша страна. Настоящата Декларация за поверителност (наричана по-долу „Декларация“) има за цел да ви помогне да разберете как събираме, използваме, разкриваме, обработваме и защитаваме вашата лична информация по отношение на използването на продукти или услуги на TECNO MOBILE от ваша страна, вашите права по отношение на предоставената ни лична информация и как защитаваме вашите права. Настоящата Декларация е приложима за всички TECNO MOBILE устройства, уебсайтове и онлайн приложения, които се отнасят към или препращат към тази Декларация (наричани заедно нашите „Услуги“), независимо дали използвате компютър, мобилен телефон, таблет или телевизор за достъп до Услугите ни. Предвид многото продукти и услуги на TECNO MOBILE, тази Декларация може да не обхваща всички сценарии на събиране и използване на лична информация. Може да ги допълним чрез декларация за поверителност на конкретни продукти или услуги или да ви уведомим по друг начин, когато събираме вашата информация. Например, в зависимост от типа продукти или услуги на TECNO MOBILE, които използвате, както и държавата, в която се намирате, начинът, по който събираме и използваме вашата лична информация, може да се различава за различните продукти и услуги. Определена декларация за поверителност може да се прилага за конкретен продукт или услуга на TECNO MOBILE с допълнителна информация за поверителност, която се съдържа в нея. Всяка част, която не е обхваната от подобна определена декларация за поверителност на конкретния продукт или услуга на TECNO MOBILE, ще бъде предмет на съдържанието на настоящата Декларация.

 

Избрахме да използваме ясен език, за да сме сигурни, че разбирате напълно настоящата Декларация и да направите свой собствен избор. Също така сме маркирали или подчертали ключови термини с удебелен шрифт или главни букви за да насочим вниманието ви. Също така ще ви уведомим чрез изскачащ прозорец, когато за първи път използвате услугата ни, за да ви помогнем да разберете основните условия на настоящата Декларация.

 

Преди да използвате продуктите или услугите ни, да ни предоставите вашата лична информация или да ни позволите да събираме вашата лична информация, моля, прочетете внимателно настоящата Декларация, за да разберете практиките ни по отношение на личната ви информация и често осъществявайте достъп до нея, за да разберете актуализациите по настоящата Декларация. Ако актуализираме настоящата Декларация, ще ви уведомим чрез съобщения в продукта или на уебсайта, за да ви уведомим за промените, които направим. Осъществявайки достъп до или използвайки нашите Услуги, след като сме поставили такова известие, се счита, че сте приели актуализираната Декларация за поверителност. Можете да проверите „Дата на влизане в сила“, публикувана в горната част на Декларацията за поверителност, за последното време на актуализиране.

 

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по следните начини:
privacy@transsion.com

 

Настоящата Декларация за поверителност ще ви помогне да разберете следното съдържание:

Съгласно условията на настоящото Споразумение, TECNO MOBILE ви предоставя неизключителен, неподлежащ на подлицензиране, личен, отменяем, ограничен лиценз за достъп и използване на настоящият Софтуер и Услуги. Можете да инсталирате, използвате, показвате и стартирате Софтуера и Услугите на TECNO MOBILE устройство за нетърговски цели.

 

I.   Как събираме и използваме личната ви информация

 

II.   Как използваме бисквитки и подобни технологии

 

III.   Как съхраняваме и защитаваме личната ви информация

 

IV.   Как споделяме, прехвърляме и разкриваме вашата лична информация и данни

 

V.   Как личната ви информация се прехвърля през границите

 

VI.    Вашите права по отношение на личната ви информация

 

VII.   Как обработваме личната информация на децата

 

VIII.   Доставчици и услуги от трети страни

 

IX.   Допълване и актуализация на Декларацията

 

X.   Съвместни администратори

 

XI.   Как да се свържете с нас

 

I. Как събираме и използваме личната ви информация

 

TECNO MOBILE твърдо вярва, че основните права за поверителност не трябва да се различават в зависимост от това къде живеете по света. Всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо лице, по-специално чрез позоваване на името на физическото лице, идентификационния номер, данните за местоположението и онлайн идентификатора или до един или повече фактори, специфични за физическото, физиологичното, генетичното, психическото състояние на това физическо лице, ще бъдат третирани като "Лична информация" от TECNO MOBILE, независимо къде живее то.

 

Ние събираме единствено информацията, която е необходима за специфични, конкретни, изрични и легитимни цели и ще гарантираме, че информацията няма да бъде допълнително обработвана по начин, който е несъвместим с тези цели. Имате право да изберете дали да предоставите личната информация, когато използвате продукти или услуги на TECNO MOBILE или когато сме поискали. От вас не се изисква да предоставяте личната си информация на TECNO MOBILE, но в някои случаи, ако решите да не го правите, то ние няма да можем да ви предоставим съответните продукти или услуги, нито ще можем да отговорим или разрешим проблемите, който сте срещнали. Ще събираме и използваме личната ви информация единствено за целите, описани в настоящата Декларация. Следното описва личната информация, която събираме от вас:

 

1. Лична информация, която събираме

 

1.1 Информация, която ни предоставяте директно

 

За да ви дадем достъп до функциите и услугите на продуктите ни, ще ви помолим да предоставите необходимата лична информация. Следват някои примери:

 

(1) Информация за акаунта. Когато се регистрирате за продукти или услуги на TECNO MOBILE, като например създаване на акаунт в приложението, участие във форуми на общността, може да се наложи да предоставите: вашия телефонен номер, име, никнейм, снимка на потребителския профил, дата на раждане, националност, възраст, имейл адрес, снимки, град, в който се намирате и друга необходима информация в зависимост от характеристиките на различните продукти или услуги; За да влизате по-удобно в съответната система, като например използване на разпознаване на лице или отключване с пръстов отпечатък за бързо влизане, може да се наложи да предоставите съответната биометрична информация за лице или пръстов отпечатък;

 

(2) Информация за поръчката. Когато купувате нашите продукти или услуги онлайн или офлайн, за да гарантираме, че продуктите или услугите могат да ви бъдат предоставени точно и навреме, може да поискаме от вас да предоставите информация като например име на получателя, информация за акаунта, идентификационен номер, телефонен номер, пощенски код, адрес за доставка и фактуриране и информация за кредитна карта, за да обработим вашата поръчка;

 

(3)Следпродажбена информация. Когато имате нужда да ви предоставим следпродажбено обслужване или поддръжка на клиенти или се надявате, че ще разрешим проблем, който сте срещнали при използване на продуктите или услугите, може да се наложи да предоставите информация като например вашето име, телефонен номер, информация за устройството, адрес за доставка и фактуриране, описания на проблемите при попълване на гаранционна карта/електронна гаранционна карта или даване на обратна връзка за проблема;

 

(4)Друга информация, която ни предоставяте. Например, когато участвате в нашите промоционалните ни дейности като например лотарии, викторина за награди и проучване сред фенове, може да се наложи да предоставите своя никнейм, снимка на профила, име, телефонен номер и друга необходима информация според различни сценарии.

 

1.2 Информация, която получаваме докато използвате продуктите или услугите ни

 

Личната информация, която TECNO MOBILE събира, зависи от начина, по който взаимодействате с TECNO MOBILE. Когато използвате продукти или услуги на TECNO MOBILE, както е необходимо, за да ви предоставим продуктите или услугите, ще събираме необходимата информация с ваше разрешение или съгласие, включително:

 

(1) Информация за устройството или информация, свързана със SIM: Като се има предвид, че определени услуги ще бъдат за определен тип устройство, в процеса на активиране на бизнес и използване на устройството, ние може да събираме информация, свързана с устройството при активирането на подобна услуга или използването на подобно устройство, като например името на устройството, модел на устройството, IMEI номер (международна идентификация на мобилното оборудване), GAID номер (рекламна идентичност на Google), IMSI номер (международна идентификация на мобилен абонат), IP адрес (адрес на интернет протокол), Mac адрес (адрес за контрол на достъпа до медиите), SN (сериен номер на продукта номер); версия и тип на HiOS, идентификатор на процесора, фабричен номер, версия на ROM (памет само за четене), версия на Android, идентификационен номер на Android, идентификатор на пространството, системен език; настройки за мобилна мрежа за съответната държава или регион, географска ширина и дължина на телефона, информация за производителя на устройството и име на модела, основна информация и състояние на хардуера на устройството, мрежов оператор и тип мрежова връзка, информация за идентификационната карта на устройството или потребителя (модул за идентификация на абоната).

 

(2) Информация за логовете Когато използвате нашите продукти или услуги, може да събираме определена информация и да я съхраняваме в лог файлове, като например време за достъп до услуги, честоти на достъп, време на използване, временни исторически съобщения, стандартни системни логове, информация за събития (грешки, сривове, рестартиране, надстройки), използване на данни и друга лог информация, генерирана чрез използване на услугите.

 

(3) Информация за местоположението (приложимо единствено за специфични услуги). Когато трябва да използвате определени услуги, базирани на местоположение, като използване на софтуер за навигация, проверка на метеорологичните условия на географско местоположение, извличане на местоположението на телефона ви, споделяне на географското ви местоположение с други. Можем, с ваше съгласие, да събираме и обработваме приблизителна или прецизна и точна информация за действителното местоположение на оборудването, което използвате, като идентификатор на общността, код на зоната на местоположението, код на зоната за проследяване, код на зоната на рутера, код на мобилната мрежа на държавата, код на мобилната мрежа, информация за честота, географска ширина и дължина, настройки на часовата зона, код на държава или област, име на града и езикови настройки. Без съмнение, освен ако не предоставите съгласие или за да спазим законово изискване на съответната държава или регион, няма да продължим да събираме информация за местоположението ви, за да идентифицираме местонахождението ви. Можете да ограничите достъпа до информация за местоположението на всяко приложение по всяко време директно на мобилното си устройство чрез „Настройки“ > „Местоположение“ (пътищата може да се различават за различните версии)

 

(4) Информация за бисквитките. Нашите уебсайтове, интерактивни приложения, продукти на TECNO MOBILE и реклами могат да използват технологии като бисквитки, пикселни етикети и уеб маяци, за да събират и съхраняват вашата подходяща лична информация.

 

(5) Информация по отношение на използваните от вас приложения. Когато използвате приложения, може да събираме информация, свързана с използването на приложението ви, като например основна информация за него (напр. списък с приложения, идентификатор на приложението), информация за SDK (комплект за разработка на софтуер), настройки за актуализация на системата, настройки на приложението (напр. настройка на регион, настройка на езици, настройка на часовата зона, шрифтове), време за достъп и изход от приложението, запис на състоянието на приложението (напр. изтегляне, инсталиране, актуализиране, изтриване).

 

(6) Информация за здравето. Когато използвате определени спортни продукти, като например спортни здравни услуги, може да събираме информация, свързана с вашето здравословно състояние, включително физическото или психическото ви състояние, вашия пол, височина, тегло, дата на раждане, пулс, сърдечен ритъм и брой стъпки.

 

(7) Гласова информация. Когато използвате гласови команди за управление на определена услуга, може да съхраняваме гласа, който сте записали на нашите сървъри. Ако работим с доставчик на услуги трета страна, който предоставя услуги за преобразуване на говор в текст вместо нас, такива доставчици на услуги трети страни могат да получават и съхраняват определени гласови команди.

 

(8) Информация за трети страни. Можем да събираме и използваме специфичната за вас информация, която може да бъде предоставена от трети страни доставчици на услуги и бизнес партньори, например вашия рекламен идентификатор, предоставен от трета страна

 

(9) Друга лична информация. Различни видове ваша лична информация могат да бъдат получени за различни видове продукти или услуги. Що се отнася до личната информация, която не е обхваната от настоящата Декларация, съответният продукт или услуга ще ви информира за личната информация, която може да бъде събрана чрез специфичната декларация за поверителност на посочения продукт или услуга или чрез уведомление или по друг начин, и ще получи вашето съгласие преди подобно събиране.

1.3 Информация, получена от други източници

 

Когато е разрешено от закона, можем да получим личната ви информация от други физически лица, стопански субекти, обществени канали или други трети страни, действащи по ваше указание, нашите партньори, които работят с нас, за да предоставяме своите продукти и услуги, които да ни помагат в информационната сигурност и предотвратяването на измами, както и от други законни източници. Следват някои примери:

 

(1) когато използвате услуги за социални мрежи на трети страни или предварително инсталирани приложения на трети страни, ние също може да получим вашата лична информация от тези услуги или приложения;

 

(2) можем да събираме и използваме специфичната за вас информация, която може да бъде предоставена от трети страни доставчици на услуги и бизнес партньори, например вашия рекламен идентификатор, предоставен от трета страна;

 

(3) за определени услуги, които могат да включват акаунти и финансови транзакции, с ваше позволение, можем също да потвърдим информацията, която предоставяте, като телефонен номер чрез легитимна трета страна за целите на сигурността и предотвратяването на измами;

 

(4) когато насочвате други трети страни да споделят данни с TECNO MOBILE, например, можете да насочите мобилния си оператор да сподели информация за вашия акаунт с нас с цел активиране на акаунта;

 

(5) информация за вас, която други са ни предоставили, например, когато други трети страни купуват продукти за вас чрез нашата услуга, те ще ни предоставят вашия адрес за доставка.

 

Ние ще Ви го обясним в момента на събиране на горепосочената информация и ще получим съгласието ви. TECNO MOBILE може да използва и други методи за събиране на друга информация за вас, като например вашето устройство или използването на услуги от ваша страна, която ще ви бъде обяснена в момента на събиране и за която ние ще получим вашето съгласие.

 

За изследователски цели можем да използваме набори от данни, които съдържат различни типове информация, която може да бъде свързана с физическо лице, което може да бъде идентифицирано. При придобиването на подобен набор от данни, ние ще ги събираме в съответствие с приложимото законодателство (включително закона в юрисдикцията, в която се хоства наборът от данни). Ние не и няма да опитваме да идентифицираме повторно лица от подобен набор от данни, когато го използваме за целите на изследване и развитие.

1.4 Събиране и употреба на нелична информация

 

Може да събираме и други видове информация, които нямат директна или индиректна връзка с лица. Съгласно приложимите местни закони тази информация може да не се определя като лична. По-долу ще ви дадем примери за такава информация. Моля, имайте предвид, че подобна информация без самоличност не може да се използва за идентифициране на физическо лице. Целта на събирането от наша страна е да разберем как използвате продуктите и услугите ни и непрекъснато да подобряваме услугите си, за да отговорим по-добре на нуждите на потребителите въз основа на тази информация. Тъй като този тип информация не е лична информация, ние ще решим как да събираме, използваме, разкриваме и прехвърляме подобна нелична информация. Само когато такава нелична информация се използва в комбинация с друга информация за идентифициране на конкретно физическо лице или когато се използва в комбинация с лична информация, тази информация ще се счита за лична информация. В този случай ние ще анонимизираме и деидентифицираме този тип информация, освен ако не е с ваше съгласие или по друг начин съгласно законите и разпоредбите.

 

(1) Статистика на продажбите на устройства и продукти и различна статистическа обобщена информация, като например размер на екрана, версия на устройството, време за регистрация, информация за версията.

 

(2) Статистически данни, генерирани, когато инсталирате, използвате, деинсталирате конкретна услуга и/или приложенията в тях, като неидентифицируема информация, свързана с устройство, посещения на уебсайтове, изтегляния, събития от ежедневието, събития за достъп до страници, събития за време за достъп до страници и събития за сесии; използването на APK име на приложение, версия на приложението, използване на приложението, време на работа, данни за сривове, използване на данни от приложението.

 

(3) Заявки и изпълнение на команди на сървъра, като идентификатор на командата за данни, номер на версията на ОС, номер на версията на софтуера, номер на версията на командата.

 

(4) Данни за наблюдение на мрежата, като време на заявка, брой заявки или заявка за грешка;

 

(5) Когато потребители използват полето за уведомяване за получаване на известия, като версия на ОС, идентификатор на задачата, версия на командата, име на пакета за известяване, тип известие, състояние на известие;

 

(6) Данни за стартиране на телефона, като идентификатор на приложението, име на приложение, име на APK, версия на APP, параметри на браузъра UA, тип устройство, тип мрежова връзка.

 

(7) Събиране на данни за приложението, като събитие при стартиране на приложението, събитие за срив на приложението (например регистрационни файлове, генерирани автоматично след срива на приложението), събитие за инсталиране на приложение, събитие за деинсталиране на приложението, информация за използването на батерията, корекции на яркостта.

 

Трябва да се подчертае и отново да бъде посочено, че поради големия брой наши продукти и услуги, съдържанието и сценариите на лична информация, събирана от TECNO MOBILE, както е изброено тук, не може да покрие всички наши бизнес сценарии. За всяка част, която не е включена в настоящата Декларация, ние ще я допълним, като посочим в декларацията за поверителност на конкретните продукти или услуги, или чрез уведомяване или други средства при събиране на данни в конкретни бизнес сценарии.

 

2. Цел на използване на личната информация от наша страна

 

Когато трябва да изпълним задълженията си към вас съгласно Условията за ползване и/или договора за услуга, или когато смятаме, че това е необходимо за защита на законните ни интереси или тези на трета страна след оценка от наша страна, с ваше съгласие, можем да обработим личната ви информация за целите, описани в настоящата Декларация. Може също така да обработваме личните ви данни за спазване и изпълнение на приложимите законови задължения. Ние стриктно ще спазваме съдържанието на настоящата Декларация и нейните актуализации, когато използваме личната ви информация.

 

2.1 За да ви предоставим услуги за регистрация и услуги за управление на акаунта.

 

Ще използваме основната информация, която сте попълнили по време на регистрацията, за да ви предоставим съответните услуги за регистрация и последващи услуги за управление на акаунта.

 

2.2 За да предоставим поддръжка на клиентите и съответните услуги за покупката ви и дейностите след закупуване. Например, може да се наложи да предоставите необходимата информация, когато предлагаме услуги за доставка, гаранционни услуги, техническа поддръжка или бързо да открием и коригираме съществуващи необичайни проблеми чрез обратна връзка от докладите за грешки.

 

2.3 Да ви предоставим информационни услуги за интересите и нуждите ви. Например, ние или трета страна може да използваме информацията за вашето местоположение, за да ви предоставим изпращане на прогноза за времето, навигация според географското местоположение и други свързани информационни услуги; можем да използваме вашата лична информация, да анализираме навиците ви за използване и предпочитания за поведение, както и да ви предоставим услуги за известяване или натискане на съдържание въз основа на вашето съгласие.

 

2.4 За да продължим да ви предоставяме по-добри продукти и услуги, може да ви поканим да участвате в нашите програми или интерактивни дейности, свързани с подобряването на продуктите и потребителския опит. След като се присъедините към програмите или дейностите ни, може да събираме необходимата ни лична информация, като например номера на мобилни телефони (използвани главно за проучване и повторни посещения), информация за устройството, данни за поведението при работа, информация за местоположение и лог информация за статистически анализ, така че непрекъснато да подобряваме и оптимизираме на продуктите и за да осигурим на по-добър потребителски опит.

 

2.5 За да провеждаме съответните търговски промоционални дейности. Ако участвате в томбола, конкурс или подобна промоция, може да използваме предоставената от вас информация, за да администрираме тези програми. Ако вече не желаете да получавате определени видове рекламни материали, можете да се откажете по начина, посочен в съобщението (например връзката за отписване в долната част на съобщението), освен ако не е посочено друго в приложимите закони. Ще научите повече в частта „Вашите права върху личната ви информация“ по-долу.

 

2.6 За предоставяне на услуги, базирани на местоположението. Когато използвате услугите на HiOS, може да използваме и информацията за местоположението, за да ви предоставим услугата и точни подробности за това местоположение за възможно най-добър потребителски опит, например подробности за времето, достъп до местоположението (като част от платформата Android). Можете да изключите услугите за местоположение в опцията „Информация за местоположението“ в „Настройки“ или да изключите използването на услуги за местоположение на приложение по всяко време.

 

2.7 За да използвате функции за сигурност и поддържане на системата в приложението Защита, например сканиране за сигурност, пестене на батерия, списък за блокиране и почистване.

 

2.8 За да предоставим услуга за натискане и услуга за уведомяване с цел оценка на рекламната ефективност и изпращане на известия от услугата HiOS за актуализации на софтуера или съобщения за нови продукти, включително информация за продажби и промоции, ние ще събираме информация, свързана с приложението (например идентификатор на версията на приложението, име на APK) и информация за устройството (например тип модел, марка). Можем да използваме вашата лична информация за да ви изпращаме съобщения с натискане, които предлагат или рекламират нашите продукти и услуги и/или избрани продукти и услуги на трети страни. Това се прави единствено с ваше съгласие, когато това се изисква съгласно приложимите закони. Можете да се откажете от получаването на маркетингова информация от нас и трети страни по всяко време, като промените предпочитанията си в опцията „Приложение и известия“ в „Настройки“ или управлявате предпочитанията си чрез приложението/уебсайта на трета страна с помощта на TECNO MOBILE натискане. Можете да получите повече информация за секцията „Вашите права върху личната ви информация“ по-долу.

 

2.9 За предоставяне на персонализирани услуги и съдържание, включително реклами. За по-добра защита на вашата поверителност, ние използваме уникален идентификатор, а не вашето име, имейл или друга информация, чрез която можете да бъдете директно идентифицирани, за да ви предоставяме персонализирани продукти, услуги, реклама и други дейности. Можем да създадем профили като анализираме гореспоменатата информация и изграждаме сегменти (поставяне на вашата лична информация в един или повече сегменти). Насочената реклама ще се извършва с Ваше съгласие само до степента, изисквана от приложимите закони.

 

Можем да комбинираме гореспоменатата информация с друга информация (включително информация от различни услуги или устройства, като компютри, мобилни телефони и други свързани устройства), за да предоставим и подобрим нашите продукти, услуги, съдържание и реклама. Имате право да се откажете от получаването на персонализирани реклами и да възразите срещу профилирането на потребители по всяко време, включително за целите на анализ на идентификация за директен маркетинг и автоматизирано вземане на решения. За да упражните тези права, можете да се откажете по всяко време чрез опцията за отказ в съответния софтуер и продукт.

 

II.Как използваме бисквитки и подобни технологии

 

1.Какво представляват бисквитките и подобните технологии

 

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето мобилно устройство от нас, за да гарантираме нормалната работа на този софтуер и вашия удобен достъп до него. Бисквитките обикновено съдържат идентификатори, имена на сайтове и някои цифри и знаци. Нашите уебсайтове, онлайн услуги, интерактивни приложения, имейл и други информационни услуги могат да използват бисквитки и други подобни технологии като пикселни етикети и уеб маяци. Обикновено третираме информацията, събрана от бисквитки и подобни технологии, като нелична информация, тъй като те не съдържат никаква ваша лична информация. Въпреки това, доколкото адресите на интернет протокол (IP) или подобни идентификатори се считат за лична информация от законите на съответните държави, ние също ще ги следваме.

 

2.Защо използваме бисквитки и подобни технологии

 

Ние и нашите партньори използваме бисквитки или подобни технологии за проследяване, за да разберем по-добре използването на мобилният софтуер на вашето устройство, за да разберем колко често използвате приложението, събития, които се случват в приложението, кумулативно използване, данни за ефективността и от къде се изтегля приложението; ние и нашите партньори използваме бисквитки или подобни технологии за проследяване, за да анализираме тенденциите, да администрираме сайта, да проследяваме поведението на потребителите на сайта и да събираме демографска информация за нашата потребителска база като цяло. Например: можем да си сътрудничим с трети страни за показване на реклами на нашите уебсайтове или за управление на нашите реклами на други уебсайтове. Нашите партньори трети страни могат да използват бисквитки или подобни технологии за проследяване, за да ви показват реклами въз основа на вашата история на сърфиране и интересите ви.

 

Няма да използваме бисквитки за цели, различни от тези, посочени в настоящата Декларация. Можете да управлявате или изтривате бисквитките според вашите предпочитания. Можете да изчистите всички бисквитки, запазени на вашето мобилно устройство чрез опцията „Настройки“ на съответния софтуер и продукт (пътищата може леко да се различават за различните устройства и услуги) или можете да изберете да не бъдете проследявани и да се откажете от реклами въз основа на интереси чрез изтриване на всички бисквитки или нулиране на мобилното крайно устройство (изчистване на съдържанието и данните).

 

III.Как съхраняваме и защитаваме личната ви информация

 

1.Как съхраняваме вашата лична информация

 

Личната информация, събрана с ваше съгласие, ще бъде съхранявана в съответствие със законите и разпоредбите относно защитата на личните данни и поверителност на съответните държави. До степента, която не е забранена от местните закони и разпоредби, може също да съхраняваме събраната лична информация в страни или региони извън страната, където се намира бизнесът.

 

Понастоящем TECNO MOBILE може да съхранява вашата лична информация в: Индия и/или Ирландия

 

По-точно:

 

Личната информация, събрана и генерирана по време на нашите операции в Индия, ще се съхранява на сървъри, разположени в Индия.

 

Личната информация, събрана и генерирана по време на нашите операции извън Индия, ще се съхранява на сървъри, разположени в Ирландия.

 

Според бизнес условията в бъдеще може да използваме сървъри в други региони или държави и тогава ще актуализираме настоящата Декларация.

 

Независимо дали съхраняваме лична информация в държавата, в която се намира бизнесът, или в други държави или региони, доколкото това не нарушава закони и разпоредби, ще я съхраняваме в съответствие със съответните закони и разпоредби за съхранение на данни. В същото време ще разгледаме характеристиките, обхвата и целта на обработката на лична информация, рисковете, които могат да възникнат при обработката, и сериозните последици, причинени от щетите и др., и ще приложим необходимите мерки за сигурност. Например, ще използваме методи за криптиране и деидентификация, за да съхраняваме събраната лична информация. Ние също така ще съхраняваме информацията за най-краткия срок, определен от закона. За целите, които не са посочени от закона, ще запазим информацията в съответствие с най-краткия период, необходим за бизнеса. За данни, които надвишават периода на съхранение, или данни, които поискате да изтрием, ние ще ги изтрием или ще предприемем други подходящи мерки, без да нарушаваме съответните закони и разпоредби.

 

2.Как защитаваме личната ви информация

 

Ще предприемем други необходими мерки, за да защитим сигурността на личната ви информация и да предотвратим злоупотреба с данни, неоторизиран достъп, неоторизирана промяна, разкриване или унищожаване и др.

 

Прилагаме предпазни мерки за сигурност, които имат за цел да защитят личната ви информация и редовно наблюдаваме системите си за възможни уязвимости и атаки, а също така използваме и административни, технически и физически предпазни мерки за защита на личната ви информация, като вземаме предвид видовете лична информация, обработката и самите заплахи. Непрекъснато работим за подобряване на тези предпазни мерки, за да запазим сигурността на личните ви данни.

 

Въпреки това, трябва да ви напомним, че без значение колко перфектни са мерките, няма абсолютна гаранция за избягване на възникването на инциденти със сигурността на съхранението на данни. Ако възникне нарушаване на сигурността на данните, ние ще го докладваме на съответните регулаторни органи, както се изисква от съответните закони и разпоредби, и ще предоставим вида на личните данни, участващи в нарушението, броя на субектите на данни, възможните последици от нарушението, и коригиращите мерки, които възнамеряваме да предприемем в съответствие с изискванията на регулаторните органи. Ще предприемем възможно най-добрите мерки за отстраняване или смекчаване на щетите и последиците от нарушаване сигурността на данните. Когато е разрешено или се изисква от закони и подзаконови актове, ще ви информираме за възможните последици или значителни щети своевременно, за да можете да предприемете подходящи мерки своевременно, за да защитите правата си, доколкото е възможно.

 

Няма абсолютно безопасен уебсайт, интернет предаване, компютърна система и безжични връзки. В допълнение към необходимите защитни мерки, които предприехме, потребителите трябва да засилят осведомеността си по отношение на рисковете за сигурността на личните данни. Например, когато осъществявате достъп до уебсайтове, връзки, продукти или услуги на трети страни от нашите услуги, моля, прочетете внимателно правилата и условията на тези трети страни за сигурността на всички данни, събрани от съответните уебсайтове, връзки, продукти или услуги. Ние не поемаме никаква правна отговорност за проблеми със сигурността на данните, причинени от такива трети страни. Ако установите, че определено съдържание, реклами или функции в нашите уебсайтове, продукти или услуги може да бъдат предоставени от трета страна и евентуално да застрашат вашата поверителност и сигурност, моля, свържете се с нас незабавно, тъй като ние ще се справим с тях приоритетно в съответствие със законите и регламентите.

 

IV.Как споделяме, прехвърляме и разкриваме вашата лична информация и данни

 

Когато споделяме, прехвърляме и разкриваме личната ви информация, ние спазваме принципите и изискванията за минимизиране, необходимост и законност. При нормални обстоятелства ние не споделяме, не прехвърляме и не разкриваме вашата лична информация. Въпреки това, до степента, разрешена от приложимите закони и разпоредби, можем да споделяме, прехвърляме и разкриваме личната ви информация в следните ситуации:

 

1.Как споделяме личната ви информация

 

Не продаваме каквато и да е лична информация на трети страни. За да Ви предоставим навременни услуги, личната ви информация може да бъде споделена с фирми, свързани с TECNO MOBILE. Ще споделяме вашата информация в рамките на свързани с TECNO MOBILE компании само за законни и изрични цели и ще споделяме само информацията, необходима за предоставяне на услугите, като ние сме обвързани с целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност. Ако съответната цел не е включена в тази Декларация, ние ще я посочим в съответната декларация за поверителност или известие за конкретния продукт или услуга.

 

Можем да споделяме необходимата лична информация с оторизирани партньори трети страни (включително доставчици на технически услуги, доставчици на услуги за съхранение на данни, доставчици на следпродажбени услуги, доставчици на услуги за маркетинг промотиране, доставчици на услуги за SDK трети страни и др.) за изпълнението на определени функции, или за да ви предоставим по-добро обслужване и по-добро потребителски опит. Например, когато закупувате продукти на TECNO MOBILE, може да се наложи TECNO MOBILE да предостави вашата съответна лична информация на доставчика на логистични услуги, за да организира доставката; когато ви предоставяме следпродажбено обслужване, може да се наложи да предоставим съответната лична информация на доставчика на следпродажбено обслужване, за да предложим по-добро обслужване и поддръжка. Ние поддържаме принципите на минимизиране, необходимост и законност за извършване на подобно споделяне. Преди да споделим информацията ще подпишем строги споразумения за поверителност с оторизираните партньори и ще изискаме от тях да предприемат съответните мерки за поверителност и сигурност за обработка на лична информация в съответствие с настоящата Декларация и приложимите закони във вашата юрисдикция. В допълнение, също ще изискваме от тях да предоставят възможности за сигурност на данните и квалификации за информационна сигурност (например оценка на степента на защита, система за управление на информационната сигурност). Когато вградим комплекта за разработване на софтуер (SDK) на оторизиран партньор или други подобни приложения в Софтуера, ще ви уведомим незабавно и ще поискаме от доставчика на услуги на SDK, който получи информацията, за да защити сигурността на вашите данни.

 

За да предоставим оценка, анализ или други бизнес услуги, можем да споделяме и вашата нелична информация с трети страни. Например, можем да използваме обобщени данни, за да помогнем на партньорите (например доставчици на рекламни услуги) да разберат ефективността, обратната връзка и тенденциите в използването на техните услуги.

 

В случай на сливане, придобиване или ликвидация в резултат от несъстоятелност, прехвърляне на активи и друга свързана сделка, ако е включено прехвърляне на лична информация, ще изискаме новото лице или организация, които притежават вашата лична информация, да продължи да бъде обвързана с настоящата Декларация чрез споразумение или други подходящи мерки и ще изискваме от съответния субект да вземе мерки за поверителност и сигурност от степен не по-ниска от изискванията на настоящата Декларация за обработка на лична информация.

 

2.Как прехвърляме личната ви информация

 

TECNO MOBILE няма да прехвърля вашата информация на други страни, освен при следните обстоятелства:

 

(1)При получаване на изричното ви съгласие.

 

(2)Ако TECNO MOBILE участва в сливане, придобиване или продажба на всички или част от своите активи, което може да повлияе на вашата лична информация, ние ще изпратим ясно известие по имейл и/или на нашия уебсайт или по друг подходящ начин, за да ви информираме за всякакви промени в собствеността и правата ви върху вашата лична информация, както и относно всеки избор, който може да направите по отношение на личната ви информация.

 

(3)В случая, обяснен в настоящата Декларация за поверителност или да бъдете уведомени по друг начин

 

3.Как разкриваме личната ви информация

 

Съгласно законовите изисквания, правни процедури, съдебни спорове и/или изискване от страна на държавни служби и органи, може да се наложи TECNO MOBILE да разкрие вашата лична информация. Ако разкриването е необходимо или подходящо за националната сигурност, правоприлагането или други въпроси от обществено значение, също може да разкрием информация за вас.

 

Освен това може да споделим вашата лична информация с:

 

(1)Нашите адвокати, счетоводители, одитори или подобни консултанти, когато поискаме от тях да предоставят професионален съвет.

 

(2)Инвеститори и други съответни трети страни, ако възникнат действителни или потенциални продажби или други фирмени сделки и те са свързани с лица в рамките на групата TECNO MOBILE.

 

Други трети страни, например разкриване на конкретна информация с ваше разрешение.

 

V.Как личната ви информация се прехвърля през границите

 

Като глобално оперираща компания, ние разполагаме с ресурси или сървъри в различни страни или региони по целия свят, за да поддържаме своите продукти и услуги. За да Ви предоставяме по-добре услуги, за целите, описани в настоящата Декларация и до степента, разрешена от приложимите местни закони и разпоредби и с вашето упълномощено съгласие, можем да прехвърлим личната ви информация към тези ресурси или сървъри за съхранение или обработка, можем също да я прехвърлим на трети страни доставчици на услуги и бизнес партньори и следователно вашите данни могат да бъдат предадени и на други държави или региони. Законите за защита на личните данни на тези държави или региони може да са различни и юрисдикцията, в която се намират тези глобални ресурси или сървъри, може или не да защитава личната информация според същите стандарти като във вашата юрисдикция. Въпреки това, ние ще се стремим да спазваме нашата Декларация за поверителност, за да защитим личната ви информация, и ще следваме законовите изисквания на държавата или региона, където се намира личната информация, за извършване на съответния трансграничен трансфер и друга информация, свързана с обработката на лични данни.

 

В случай, че прехвърляме лична информация извън вашата юрисдикция, независимо дали е прехвърлена на наши филиали или доставчици на услуги трети страни, ние ще спазваме съответните приложими закони. Ще вземем подходящи мерки за сигурност и предпазни мерки, за да сме сигурни, че всички подобни прехвърляния отговарят на изискванията на приложимите местни закони за защита на личните данни.

 

VI.Вашите права по отношение на личната ви информация

 

В качеството си на субект на данни вие имате редица права върху вашата лична информация, включително правото да потвърждавате, имате достъп до нея, коригирате, изтривате, оттегляте съгласието и да подавате жалби (наричани по-долу „заявка“). Ние напълно разбираме и уважаваме вашите права и те ще бъдат предмет на специфични изключения и изключвания съгласно приложимото законодателство. Също така ще предприемем активни стъпки, за да гарантираме, че вашите права са ефективно защитени. Въпреки това, моля, разберете и имайте предвид, че от съображения за сигурност може да се наложи да потвърдим вашата самоличност, преди да обработим заявката ви. По принцип ние не начисляваме такса за вашето законосъобразно и разумно искане, но ще начисляваме определена разумна такса за повтарящи се искания, които надвишават разумния лимит, където е приложимо, и въз основа на действителните административни разходи, разрешени от приложимото законодателство. Може да отхвърлим заявки, които се повтарят необосновано, изискват прекомерни технически средства (например за разработване на нови системи или фундаментална промяна на съществуващите практики), представляват рискове за законните права на други хора или са изключително непрактични, или нарушават задължителните разпоредби на закона.

 

1.Право на потвърждение и достъп

 

Информираме ви как събираме и обработваме лична информация чрез Настоящата Декларация или под формата на декларация за поверителност или известие за конкретния продукт или услуга. Имате право да потвърдите или отхвърлите подобно събиране и обработка чрез поле за отметка или други методи. Въпреки това, след като отхвърлите, някои функции, които изискват вашето изрично разрешение и съгласие за използване, може вече да не са налични. Имате директен достъп до личната информация, която сте ни предоставили в интерфейса на нашите продукти или услуги. За тези, до които нямате достъп, можете да изпратите имейл на privacy@transsion.com. Ще го обработим незабавно след получаването на имейла ви.

 

2.Право на коригиране и изтриване

 

Когато личната ви информация бъде променена или когато установите, че е събрана и обработвана от нас, че е неточна или непълна, имате право да поискате да направим корекции или допълнения. Можете директно да коригирате или модифицирате част от личната си информация на съответните страници с функции за продукти/услуги. Когато личната ви информация, събирана от нас, изпълни целта на събирането или вече не се изисква, или когато установите, че събирането и обработването на личната ви информация нарушава разпоредбите на законите и разпоредбите или настоящата Декларация за поверителност, имате право да поискате да изтрием съответната лична информация. За лична информация, за която не сме ви предоставили канал за коригиране или изтриване, можете да поискате да бъде коригирана или изтрита, като се свържете с privacy@transsion.com.

 

Въпреки това, в някои ситуации може да не удовлетворим заявката ви за изтриване, например, ако ни помолите да изтрием данните за транзакцията ви, когато TECNO MOBILE е законово задължен да съхранява запис на тази транзакция, за да спази приложимото местно законодателство. Моля, имайте предвид също, че ако поискате да изтриете своята информация от нашите продукти и услуги, ние може да не премахнем съответната информация от системата за архивиране незабавно поради някои приложими местни закони и технологични ограничения, но ще съхраняваме сигурно вашата лична информация и изолирайки я от всякаква по-нататъшна обработка, докато архивът се актуализира или може да бъде изтрита или анонимизирана

 

3.Право на оттегляне на съгласието

 

За да постигнем съответните характеристики на различните ни продукти или услуги, ще изискваме необходимата лична информация в съответствие с приложимите местни закони. Това е описано в частта „Как събираме и използваме личната ви информация“ на настоящата Декларация. Можете да оттеглите съгласието си, предоставено ни по-рано за конкретна цел, като изтриете информация, изключите функциите на устройството и поискате оттегляне на съгласието, включително събирането, използването и/или разкриването на вашата лична информация, която управляваме или контролираме. Ако методът на заявката за оттегляне на съгласието е ясно посочен в декларацията за поверителност или известието за конкретния продукт или услуга, моля да го следвате. Ако не е посочено, можете да изпратите съответната заявка на privacy@transsion.com. Ние ще обработим заявката ви в разумен срок след като я изпратите и след това няма да събираме, използваме и/или разкриваме вашата лична информация в съответствие със заявката ви.

 

Ако оттеглите съгласието си, може да не сте в състояние да продължите да получавате част и/или пълните ползи от продуктите и услугите на TECNO MOBILE. Оттеглянето на съгласието или упълномощаването няма да засегне валидността на предишните ни дейности за обработка въз основа на вашето съгласие.

 

4.Право на анулиране на услуга или акаунт

 

Можете да натиснете бутона "Настройки" в конкретното приложение, ако искате да отмените конкретен продукт или услуга, или можете да се свържете с нас чрез privacy@transsion.com.

 

С настоящото любезно ви напомняме, че ако желаете да анулирате определена услуга или акаунт, то може да ви попречи да използвате някои от продуктите и услугите на TECNO MOBILE и анулирането на акаунт е необратимо. След като закриете акаунта си, ние ще изтрием или деидентифицираме съответната информация.

 

5.Право на оплакване

 

Имате право да подадете жалба, като ни изпратите имейл на privacy@transsion.com. Ще го отговорим своевременно след получаването на оплакването ви. Ако не сте доволни от нашия отговор, особено ако обработката ни на лична информация нарушава вашите законни права и интереси, можете да отнесете жалбата си или да подадете сигнал до местния законов отдел за защита на личните данни или да заведете дело до компетентен съд.

 

6.Право да контролирате настройките си за поверителност

 

Имате право да контролирате своите настройки за поверителност и да ограничите нашето събиране, използване, разкриване или обработка на личната ви информация чрез настройките за поверителност, по-долу са някои примери за контрола, който можете да упражните върху настройките си за поверителност:

 

(1)Изберете да влезете или да излезете от вашия TECNO MOBILE акаунт.

 

(2)Изберете, за да включите или изключите програмата за потребителски опит и функциите за достъп до местоположение.

 

(3)Включете или изключете други услуги и функции, които се работят с чувствителна или лична информация (напр. отключване с лице, заключване с пръстов отпечатък). Можете също да получите повече информация относно състоянието на сигурността на вашето устройство в приложението TECNO MOBILE Security.

 

Ако предварително сте се съгласили да използваме вашата лична информация за горепосочените цели, можете да промените мнението си като се свържете с нас на адрес:privacy@transsion.com.

 

7.Права в някои юрисдикции

 

По-специално, съгласно приложимите закони на някои юрисдикции, може да имате следните права като субект на данни:

 

(1)Право да ограничите обработката. Имате право да заявите ограничаване на обработката на вашата лична информация. Ще разгледаме основанията за заявката ви за ограничаване. Ако основанията са в съответствие с приложимите закони за защита на данните, ще обработим вашата лична информация според приложимите обстоятелства в тези закони и ще ви уведомим, преди ограничението за обработване да бъде отменено.

 

(2)Право на автоматизирано вземане на решения. Имате право да откажете обработката въз основа на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и друго автоматизирано обработване, което може да има правни или подобни последици за вас.

 

(3)Право на преносимост на данните. Имате право да поискате личната ви информация да бъде предадена на друг администратор на данни в структуриран и често използван формат.

 

Имаме право да откажем да обработим вашите заявки или да отговорим само на някои от заявките ви, когато се прилага изключение или когато по друг начин имаме право да го направим съгласно приложимите закони, например, някои искания са явно неоснователни или очевидно прекомерни или изискват разкриване на информация на трети лица.

 

VII.Как обработваме личната информация на децата

 

TECNO MOBILE разбира важността на защитата на личните данни на деца, следователно, деца под 14-годишна възраст или еквивалентната възраст, както е посочено от закона във вашата юрисдикция (ние ще дефинираме децата основно въз основа на законите и разпоредбите на страната или региона, където бизнесът ни се намира, тъй като законите на различните държави може да се различават при определяне на възрастта на децата) нямат право да използват нашите продукти или услуги без съгласието и напътствията на техните законни настойници и такава практика ще бъде разрешена от съответните закони и разпоредби. По принцип ние не предоставяме услуги директно на деца, не събираме активно лични данни на децата или не използваме лична информация на деца за маркетингови цели. Ние ще събираме, използваме и разкриваме лична информация на детето само с изричното разрешение и съгласие на настойника на детето, до степента, разрешена от закона, и когато събирането на такава информация наистина е необходимо. Ако в даден момент настойникът трябва да получи достъп, да промени или изтрие личната информация, свързана с детето под настойничество, моля, свържете се с нас според методите, описани тук, а ние ще отговорим своевременно. Ако установите, че информацията за дете е била събрана от нас без знанието на законния настойник, моля, изпратете имейл на privacy@transsion.com, за да се свържете с нас. Ще премахнем съответната информация възможно най-скоро. Ако установим, че сме събрали личната информация на дете без предварителното съгласие на проверяващ настойник, ние също ще премахнем съответното съдържание възможно най-скоро.

 

VIII.Доставчици и услуги от трети страни

 

Когато използвате продукти или услуги на TECNO MOBILE (което включва навигация по карта, гласова поддръжка, видео плейър, почистване на системата и услуги, свързани със сигурността, игри, статистика, обработка на плащания, филтриране на информация и т.н.), може да получите линкове към уебсайтове на трети страни или съдържание и услуги, предоставени от трети страни, различни от нас, и някои продукти или услуги на трети страни могат да бъдат достъпни под формата на SDK и други. Можете да изберете дали да посетите или приемете уебсайтовете, продуктите и услугите на трети страни по свое усмотрение. Декларацията ни за поверителност не е приложима за продукти и услуги, предоставяни от трета страна. Тъй като не сме в състояние да контролираме по същество третата страна, не носим отговорност за събирането и обработката на личната ви информация от нея. Ето защо, когато предоставяте каквато и да е информация на трета страна, моля, прегледайте внимателно декларацията й за поверителност и се погрижете за личната си информация.

 

IX.Допълване и актуализация на Декларацията

 

Запазваме си правото периодично да актуализираме или променяме настоящата Декларация, за да отразяваме промените в нашия бизнес, технология и приложимото законодателство и практика. В случай на промяна на Декларацията, ние ще ви уведомим за най-новата Декларация чрез официалния уебсайт на TECNO MOBILE https://www.TECNO.com или известия на мобилни устройства. Моля, обърнете внимание на нашия официален уебсайт и известията на мобилни устройства за най-новите актуализации на тази Декларация за поверителност. Въпреки че тази Декларация за поверителност може да бъде променена, вашите права съгласно нея няма да бъдат намалени без вашето изрично съгласие.

 

Ние ще поискаме изричното ви съгласие отново в съответствие с приложимите закони, преди да съберем допълнителна лична информация от вас или когато използваме или разкриваме вашата лична информация за нови цели. Ако продължите да използвате продуктите и услугите на уебсайта, мобилно и/или друго устройство, то това ще представлява вашето съгласие с актуализираната Декларация за поверителност. 

 

Съдържанието на продуктите или услугите на TECNO MOBILE, описани тук, може да варира в зависимост от типа продукт, който използвате, версията на вашата система или изискванията на местните закони и разпоредби.

 

X.Съвместни администратори

 

Shanghai Transsion Co., Ltd. и CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED са съвместни администратори с нас и ние носим съвместна отговорност за обработката на вашата лична информация. TECNO MOBILE LIMITED, Shanghai Transsion Co., Ltd. и CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED отделно поемат отговорностите съгласно приложимите закони. Можете да се свържете с нас за повече подробности относно съвместния контрол чрез информацията за контакт в раздел XI. “Как да се свържете с нас”

 

XI.Как да се свържете с нас

 

Ако имате някакви коментари, въпроси или притеснения по отношение на нашата Декларация за поверителност или практики за защита на личната информация, моля, свържете се с нас чрез:

 

Електронна поща: privacy@transsion.com (Важно: Тази електронна поща се използва само за получаване на съобщения, свързани с нашата Декларация за поверителност или защитата на лична информация)

 

Ще прегледаме заявките ви за поверителност или лична информация възможно най-скоро и ще ви отговорим в рамките на 15-30 дни след потвърждаване на вашата самоличност като потребител. Ако самата ви заявка включва някакъв сложен или значителен проблем, може да ви помолим за повече информация.

 

Ако не сте доволни от нашия отговор, особено когато смятате, че вашите законни права и интереси са били нарушени от нас, можете да потърсите средства за защита от съответния регулаторен орган за защита на данните във вашата юрисдикция. Ако се консултирате с нас, ние ще предоставим информация за съответните канали за оплакване, които може да са приложими въз основа на вашите обстоятелства.

 

Благодарим Ви, че отделихте време да прочетете нашата Декларация за поверителност!