Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου TECNO MOBILE

Ενημερώθηκε στις: 5 Ιουλίου 2021

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021

 

Η TECNO MOBILE LIMITED και οι παγκόσμιες θυγατρικές της (παγκόσμιες θυγατρικές είναι οι εταιρίες που σχετίζονται με την εταιρεία TECNO MOBILE LIMITED με κοινή ιδιοκτησία ή έλεγχο, και συλλογικά αναφέρονται ως «TECNO MOBILE», «εμείς», «εμάς»¨ή «μας») σέβονται πλήρως το απόρρητό σας και θα κάνουμε το βέλτιστο δυνατό για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας. Ενδέχεται να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε ή άλλως να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας βασιζόμενοι στη συναίνεσή σας ή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ισχύοντων νόμων και κανονισμών κατά τη διάρκεια της χρήσης από εσάς του λογισμικού ή των υπηρεσιών της TECNO MOBILE. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής καλούμενη ως «Πολιτική») έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο που εμείς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, γνωστοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σχετικά με τη χρήση από εσάς των προϊόντων ή των υπηρεσιών της TECNO MOBILE, τα δικαιώματά σας σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς και τον τρόπο που διαφυλάσσουμε τα δικαιώματά σας. Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλες τις συσκευές, ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές της TECNO MOBILE που αναφέρονται ή συνδέονται με την παρούσα Πολιτική (συλλογικά οι «Υπηρεσίες» μας) ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet ή τηλεόραση για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Όσον αφορά τα πολλά προϊόντα και τις υπηρεσίες της TECNO MOBILE, η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να μην καλύπτει όλα τα σενάρια συλλογής και χρήσης προσωπικών πληροφοριών. Ενδέχεται να τη συμπληρώσουμε μέσω της πολιτικής απορρήτου συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή διαφορετικά θα σας ειδοποιήσουμε όταν συλλέγουμε τις πληροφορίες σας. Για παράδειγμα, ανάλογα με τον τύπο των προϊόντων ή των υπηρεσιών της TECNO MOBILE που χρησιμοποιείτε και τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, ο τρόπος που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να διαφέρει για διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ενδέχεται να ισχύει μια συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου για ένα ιδιαίτερο προϊόν ή υπηρεσία της TECNO MOBILE με πρόσθετες πληροφορίες απορρήτου που συλλέγονται στο παρόν. Οποιοδήποτε μέρος δεν καλύπτεται από τέτοια συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου του ιδιαίτερου προϊόντος ή υπηρεσίας της TECNO MOBILE θα υπόκειται στο περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής.

 

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από άλλους τρίτους. Ενδέχεται να λάβετε συνδέσμους, περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Παρακαλούμε επιλέξτε προσεκτικά αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά. Σας ενθαρρύνουμε να αξιολογείτε προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου τυχών Τρίτων στους οποίους αποκτάτε πρόσβαση πριν υποβάλετε τυχόν προσωπικές πληροφορίες.

 

Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε απλή γλώσσα προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα κατανοήσετε πλήρως την παρούσα Πολιτική και ότι θα κάνετε τις δικές σας επιλογές. Επίσης έχουμε επισημάνει ή τονίσει τυχόν βασικούς όρους με έντονη γραφή ή με κεφαλαία γράμματα για να επιστήσουμε την προσοχή σας. Επίσης θα σας ειδοποιήσουμε με κάποιο αναδυόμενο παράθυρο όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τις υπηρεσίες μας για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τους βασικούς όρους της παρούσας Πολιτικής.

 

Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, χορηγήσετε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε εμάς ή μας επιτρέψετε να συλλέξουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα Πολιτική προσεκτικά για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας και να αποκτάτε συχνά πρόσβαση σε αυτή ώστε να κατανοείτε τις ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής. Αν ενημερώσουμε την παρούσα Πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ανακοινώσεων στο προϊόν ή στην ιστοσελίδα ώστε να σας πληροφορήσουμε για τις αλλαγές που έχουμε κάνει. Αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας εφόσον έχουμε ήδη βάλει τέτοια ειδοποίηση, θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί την ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου. Μπορείτε να ελέγξετε την «Ημερομηνία ισχύος» που έχει αναρτηθεί στο πάνω μέρος της Πολιτικής Απορρήτου για την πιο πρόσφατη ενημέρωση.

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τα ακόλουθα μέσα:

 

privacy@transsion.com

 

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα ακόλουθα περιεχόμενα:

 

I.Πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

 

II.Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

 

III.Πώς αποθηκεύουμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

 

IV.Πώς κοινοποιούμε, μεταφέρουμε και γνωστοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα σας

 

V.Πώς μεταφέρονται οι προσωπικές πληροφορίες σας διασυνοριακά

 

VI.Τα δικαιώματά σας σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας

 

VII.Πώς διαχειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες παιδιών

 

VIII.Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών και υπηρεσίες

 

IX.Συμπλήρωση και ενημέρωση της πολιτικής

 

X.Κοινός ελεγκτής

 

XI.Τρόποι επικοινωνίας

 

 

I.Πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

 

Η TECNO MOBILE πιστεύει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα απορρήτου δεν πρέπει να διαφέρουν ανάλογα με το μέρος που ζείτε στον κόσμο. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή μη ταυτοποιήσιμο άτομο, συγκεκριμένα αναφορικά με το όνομα του ατόμου, τον αριθμό ταυτότητας, τα δεδομένα τοποθεσίας και το διαδικτυακό αναγνωριστικό ή με έναν ή περισσότερους παράγοντες που είναι ειδικοί με το φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική κατάσταση αυτού του φυσικού ατόμου θα αντιμετωπίζεται ως «Προσωπική Πληροφορία» από την TECNO MOBILE, ανεξάρτητα από το πού ζει αυτό το φυσικό πρόσωπο.

 

Εμείς συλλέγουμε μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τους καθορισμένους, σταθερούς, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και θα εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες δεν τίθενται υπό περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν συμβαδίζει με αυτούς τους σκοπούς. Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε αν θα χορηγήσετε τις προσωπικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της TECNO MOBILE ή όταν τις έχουμε ζητήσει εμείς. Δεν είστε υποχρεωμένοι να χορηγήσετε τις προσωπικές πληροφορίες σας στην TECNO MOBILE αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αν επιλέξετε να μην το κάνετε, δεν θα μπορούμε να σας χορηγήσουμε σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες, ούτε θα μπορούμε να απαντήσουμε ή να επιλύσουμε τα προβλήματα που έχετε αντιμετωπίσει. Θα συλλέξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Το ακόλουθο περιγράφει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε:

 

1.Προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε

 

1.1Πληροφορίες που παρέχετε άμεσα σε εμάς

 

Προκειμένου να σας επιτρέψουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες και τις υπηρεσίες του προϊόντος μας, θα σας ζητήσουμε να μας χορηγήσετε τις απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες. Τα ακόλουθα είναι μερικά παραδείγματα:

 

(1)Πληροφορίες λογαριασμού. Όταν εγγράφεστε για προϊόντα ή υπηρεσίες της TECNO MOBILE, όπως για τη δημιουργία ενός λογαριασμού εφαρμογής, συμμετοχή σε φόρουμ κοινοτήτων αλληλεπίδρασης, ενδέχεται να χρειαστεί να χορηγήσετε: τον αριθμό τηλεφώνου σας, όνομα, ψευδώνυμο, εικόνα προφίλ, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, ηλικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφίες, την πόλη στην οποία βρίσκεστε και άλλες απαραίτητες πληροφορίες ανάλογα με τις λειτουργίες διαφορετικών προϊόντων ή υπηρεσιών· Προκειμένου να συνδέεστε πιο άνετα στο σχετικό σύστημα, όπως για να χρησιμοποιείτε αναγνώριση προσώπου ή δακτυλικού αποτυπώματος για το ξεκλείδωμα γρήγορης σύνδεσης, μπορεί να χρειαστεί να χορηγήσετε τις αντίστοιχες βιομετρικές πληροφορίες προσώπου ή δακτυλικού αποτυπώματος·

 

(2)Πληροφορίες παραγγελίας. Όταν αγοράζετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας διαδικτυακά ή εκτός σύνδεσης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται σε εσάς με ακρίβεια εγκαίρως, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να χορηγήσετε πληροφορίες όπως το όνομα παραλήπτη, τις πληροφορίες λογαριασμού, αναγνωριστικό αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα, διεύθυνση αποστολής και παράδοσης και πληροφορίες πιστωτικής κάρτας για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας·

 

(3)Πληροφορίες μεταπώλησης. Όταν θέλετε να μας χορηγήσετε υπηρεσίες μεταπώλησης ή χρειάζεστε εξυπηρέτηση πελατών ή ελπίζετε να λύσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε κατά τη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, ενδέχεται να χρειαστεί να χορηγήσετε πληροφορίες όπως το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τις πληροφορίες συσκευής, διεύθυνση αποστολής και χρέωσης, περιγραφές προβλήματος όταν συμπληρώνετε την κάρτα εγγύησης / ηλεκτρονική κάρτα εγγύησης ή δίνετε σχόλια στο πρόβλημα·

 

(4)Άλλες πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς. Για παράδειγμα, όταν συμμετέχετε στις προωθητικές ενέργειές μας όπως σε λαχεία υποδρομιών, βραβεία κουίζ και έρευνα δοκιμής θαυμαστών, μπορεί να χρειαστεί να μας χορηγήσετε το ψευδώνυμό σας, την εικόνα προφίλ, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες απαραίτητες πληροφορίες

 

1.2Πληροφορίες που αποκτούμε κατά τη διάρκεια της χρήσης από εσάς των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει η TECNO MOBILE εξαρτάται από τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με την TECNO MOBILE. Κατά τη διάρκεια της χρήσης από εσάς των προϊόντων ή των υπηρεσιών της TECNO MOBILE, όπως απαιτείται για να σας παρέχουμε προϊόντα ή υπηρεσίες, θα συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες με την εξουσιοδότηση ή συναίνεσή σας, συμπεριλαμβανομένων:

 

(1)Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή ή τη SIM. Δεδομένου ότι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα είναι για έναν ιδιαίτερο τύπο συσκευής, κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης μιας επιχείρισης και χρήσης της συσκευής, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης τέτοιας υπηρεσίας ή χρήσης τέτοιας συσκευής, όπως την ονομασία συσκευής, το μοντέλο συσκευής, τον αριθμό ΙΜΕΙ (Διεθνής Ταυτότητα Κινητού Εξοπλισμού), τον αριθμό GAID (Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Google), τον αριθμό IMSI (Διεθνής Ταυτότητα Συνδρομητή Κινητής), SN (Σειριακός Αριθμός Προϊόντος)· έκδοση και τύπος HiOS, αναγνωριστικός αριθμός CPU, αριθμός κατασκευής, έκδοση ROM (Μνήμη Μόνο για Ανάγνωση), έκδοση Android, αναγνωριστικός αριθμός Android, αναγνωριστικός αριθμός διαστήματος, γλώσσα συστήματος· χώρα κινητού ή ρυθμίσεις περιοχής, γεωγραφικό πλάτος και μήκος τηλεφώνου, πληροφορίες κατασκευαστή συσκευής και ονομασία μοντέλου, πληροφορίες και κατάσταση βασικής διαμόρφωσης υλισμικού συσκευής, χειριστής δικτύου και τύπος σύνδεσης δικτύου, πληροφορίες κάρτας ταυτοποίησης συσκευής ή χρήστη (Μονάδα Ταυτότητας Συνδρομητή).

 

(2)Πληροφορίες αρχείου καταγραφής. Όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες και να τις αποθηκεύσουμε σε αρχεία καταγραφής, όπως τον χρόνο πρόσβασης στην υπηρεσία, τις συχνότητες πρόσβασης, τον χρόνο χρήσης, τα προσωρινά μηνύματα ιστορικού, τα αρχεία καταγραφής πρότυπου συστήματος, τις πληροφορίες γεγονότων (σφάλματα, καταρρεύσεις, επανεκκινήσεις, αναβαθμίσεις), χρήση δεδομένων και άλλες πληροφορίες αρχείου καταγραφής που δημιουργούνται από τη χρήση των υπηρεσιών.

 

(3)Πληροφορίες τοποθεσίας (ισχύει μόνο για συγκεκριμένες υπηρεσίες). Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία, όπως για τη χρήση λογισμικού πλοήγησης, τον έλεγχο των καιρικών συνθηκών σε μια γεωγραφική τοποθεσία, την ανάκτηση της τοποθεσίας του τηλεφώνου σας, τη γνωστοποίηση της γεωγραφικής τοποθεσίας σας σε άλλους. Με τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε κατά προσέγγιση ή ακριβείς και αληθείς πληροφορίες σχετικά με την πραγματική τοποθεσία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε όπως αναγνωριστικό κοινότητας, κωδικός περιοχής τοποθεσίας, κωδικός εντοπισμού περιοχής, κωδικός περιοχής ρούτερ, κωδικός χώρας κινητού, κωδικός δικτύου κινητού, συχνότητα, πληροφορίες γεωγραφικού πλάτους και μήκους, ρυθμίσεις ζώνης ώρας, κωδικός χώρας ή περιοχής, ονομασία της πόλης και ρυθμίσεις γλώσσας. Χωρίς αμφιβολία, εκτός και αν χορηγήσετε τη συναίνεσή σας ή για να συμμορφωθούμε με κάποια νομική απαίτηση από τη σχετική χώρα ή περιοχή, δεν θα συνεχίσουμε να συλλέγουμε τις πληροφορίες τοποθεσίας σας για να ταυτοποιούμε τη θέση σας. Μπορείτε να περιορίσετε άμεσα την πρόσβαση σε πληροφορίες τοποθεσίας κάθε εφαρμογής ανά πάσα στιγμή στην κινητή συσκευή σας μέσω του «Ρυθμίσεις» > «Τοποθεσία» (οι διαδρομές ενδέχεται να διαφέρουν για διαφορετικές εκδόσεις)

 

(4)Πληροφορίες cookies. Οι ιστοσελίδες, οι διαδραστικές εφαρμογές μας, τα προϊόντα και οι διαφημίσεις της TECNO MOBILE ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως Cookies, ετικέτες πίξελ και φάρους δικτύου για να συλλέξουν και να αποθηκεύσουν τις σχετικές προσωπικές πληροφορίες σας.

 

(5)Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς των εφαρμογών. Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση χρήση της εφαρμογής από εσάς όπως βασικές πληροφορίες εφαρμογής (π.χ. Λίστα εφαρμογής, αναγνωριστικό αριθμό εφαρμογής), πληροφορίες SDK (Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού), ρυθμίσεις ενημέρωσης συστήματος, ρυθμίσεις εφαρμογής (π.χ. Ρύθμιση περιοχής, ρύθμιση γλωσσών, ρύθμιση ζώνης ώρας, φόντα), χρόνος πρόσβασης στην εφαρμογή και εξόδου από την εφαρμογή, εγγραφή κατάστασης εφαρμογής (π.χ. Σε λήψη, εγκατάσταση, ενημέρωση, διαγραφή).

 

(6)Πληροφορίες υγείας. Όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα προϊόντα αθλημάτων όπως υπηρεσίες αθλημάτων και υγείας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ή ψυχικών παθήσεων, όπως το φύλο σας, το ύψος, το βάρος, την ημερομηνία γέννησης, τον καρδιακό παλμό και τα βήματα.

 

(7)Πληροφορίες φωνής. Όταν χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές για να ελέγχετε μερικές συγκεκριμένες υπηρεσίες, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τη φωνή που έχετε εγγράψει στους διακομιστές σας. Αν δουλεύουμε με κάποιον τρίτο πάροχο υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες μετατροπής ομιλίας σε κείμενο για εμάς, τέτοιοι τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να λάβουν και να αποθηκεύσουν συγκεκριμένες φωνητικές εντολές.

 

(8)Πληροφορίες τρίτων. Ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες συγκεκριμένα για εσάς οι οποίες μπορεί να εκχωρηθούν από τρίτους παρόχους υπηρεσιών και επιχειρηματικούς συνεργάτες, για παράδειγμα τον αναγνωριστικό αριθμό διαφήμισης που εκχωρείται από κάποιον τρίτο.

 

(9)Άλλες προσωπικές πληροφορίες. Ενδέχεται να αποκτηθούν διαφορετικοί τύποι των προσωπικών πληροφοριών σας για διαφορετικούς τύπους προϊόντων ή υπηρεσιών. Για προσωπικές πληροφορίες που δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική, το σχετικό προϊόν ή υπηρεσία θα σας ενημερώσει για τις προσωπικές πληροφορίες σας που ενδέχεται να συλλεχθούν μέσω της συγκεκριμένης πολιτικής απορρήτου του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας ή μέσω ειδοποίησης ή άλλων μέσων και θα αποκτήσουμε τη συναίνεσή σας πριν τη συλλογή τους.

 

1.3Πληροφορίες που αποκτώνται από άλλες πηγές

 

Όπου επιτρέπεται από τον νόμο, ενδέχεται να αποκτήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας από άλλα άτομα, επιχειρηματικές οντότητες, δημόσια κανάλια ή άλλους τρίτους που ενεργούν προς εσάς, συνεργάτες μας που συνεργάζονται μαζί μας για να χορηγήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για να μας βοηθήσουν για πληροφορίες προστασίας και την πρόληψη απάτης και από άλλες νόμιμες πηγές. Τα ακόλουθα είναι μερικά παραδείγματα:

 

(1)Όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων ή προεγκατεστημένες εφαρμογές τρίτων, ενδέχεται επίσης να αποκτήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας από αυτές τις υπηρεσίες ή εφαρμογές·

 

(2)Ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες ειδικά για εσάς που ενδέχεται να έχουν εκχωρηθεί από τρίτους παροχείς υπηρεσιών και επιχειρηματικούς συνεργάτες, π.χ. Τον αναγνωριστικό αριθμό διαφήμισής σας που έχει εκχωρηθεί από κάποιον τρίτο·

 

(3)Για συγκεκριμένες διαφημίσεις που ενδέχεται να περιλαμβάνουν συναλλαγές λογαριασμού και οικονομικές συναλλαγές με την εξουσιοδότησή σας, ενδέχεται επίσης να επικυρώσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε, όπως τον αριθμό τηλεφώνου μέσω κάποιου έννομου τρίτου για λόγους προστασίας και πρόληψης απάτης·

 

(4)Όταν κατευθύνετε άλλους τρίτους να μοιράζονται δεδομένα με την TECNO MOBILE, π.χ. Μπορείτε να κατευθύνετε τον χειριστή του κινητού σας να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας μαζί μας για την ενεργοποίηση κάποιου λογαριασμού·

 

(5)Πληροφορίες σχετικά με εσάς που χορηγούν άλλοι σε εμάς, π.χ. Όταν άλλοι τρίτοι αγοράζουν προϊόντα για εσάς μέσω της υπηρεσίας μας, θα μας χορηγήσουν τη διεύθυνση παράδοσής σας.

 

Θα σας το εξηγήσουμε αυτό τη στιγμή της συλλογής των ως άνω πληροφοριών για να αποκτήσουμε τη συναίνεσή σας. Η TECNO MOBILE ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει άλλες μεθόδους για να συλλέξει άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, τη συσκευή σας ή τη χρήση από εσάς υπηρεσιών, τα οποία θα σας τα εξηγήσουμε τη στιγμή της συλλογής για να αποκτήσουμε τη συναίνεσή σας.

 

Για λόγους αναζήτησης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε σετ δεδομένων που περιέχουν διαφορετικούς τύπους πληροφοριών που θα μπορούσαν να σχετίζονται με κάποιο ταυτοποιήσιμο άτομο. Όταν αποκτούμε τέτοια σετ δεδομένων, θα τα συλλέξουμε σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (συμπεριλαμβανομένου του νόμου στη δικαιοδοσία στην οποία βρίσκονται τα σετ δεδομένων). Δεν επιχειρούμε και ούτε πρόκειται να επιχειρήσουμε να ταυτοποιήσουμε εκ νέου άτομα από τέτοια σετ δεδομένων όταν χρησιμοποιούμε τέτοια σετ δεδομένων για λόγους αναζήτησης και ανάπτυξης.

 

1.4Συλλογή και χρήση μη προσωπικών πληροφοριών

 

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε άλλους τύπους πληροφοριών που δεν έχουν άμεση ή έμμεση σύνδεση με άτομα. Σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους, οι παρούσες πληροφορίες ενδέχεται να μην θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες. Θα σας δώσουμε παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών παρακάτω. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι οι παρούσες πληροφορίες χωρίς καμία προσωπική ταυτότητα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου. Στόχος της συλλογής μας είναι να κατανοήσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας για να καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες του χρήστη με βάση τέτοιες πληροφορίες. Καθώς αυτός ο τύπος πληροφοριών δεν είναι προσωπικές πληροφορίες, θα αποφασίσουμε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, γνωστοποιούμε και μεταφέρουμε τέτοιες μη προσωπικές πληροφορίες. Μόνο όταν χρησιμοποιούνται τέτοιες μη προσωπικές πληροφορίες σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες για την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου φυσικού ατόμου ή όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με προσωπικές πληροφορίες, αυτές οι πληροφορίες θα θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες. Στην παρούσα περίπτωση, θα καταστήσουμε ανώνυμες και θα αποταυτοποιήσουμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών, εκτός και αν έχουμε τη συναίνεσή σας ή διαφορετικά σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς.

 

(1)Οι στατιστικές συσκευής και οι πωλήσεις προϊόντων και διάφορες στατιστικές πληροφορίες σύνοψης, όπως μέγεθος εικόνας, εικόνα συσκευής, χρόνος εγγραφής, πληροφορίες έκδοσης.

 

(2)Τα στατιστικά δεδομένα που δημιουργούνται όταν εγκαθιστάτε, χρησιμοποιείτε, απεγκαθιστάτε μια ειδική υπηρεσία ή/και τις εφαρμογές στο παρόν, όπως μη ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, επισκέψεις ιστοσελίδας, λήψεις, γεγονότα καθημερινής χρήσης, γεγονότα πρόσβασης σε σελίδες, χρόνος πρόσβασης σε σελίδες και γεγονότα συνεδρίας· χρήση ονομασίας εφαρμογών APK, έκδοση εφαρμογής, χρήση εφαρμογής, φορές ανοίγματος, δεδομένα κατάρρευσης, χρήση δεδομένων εφαρμογής.

 

(3)Αιτήματα και εκτέλεση εντολών διακομιστή, όπως αναγνωριστικό αριθμό εντολής δεδομένων, αριθμός έκδοσης OS, αριθμός έκδοσης λογισμικού, αριθμός έκδοσης εντολής.

 

(4)Δεδομένα παρακολούθησης δικτύου, όπως χρόνος αιτήματος, αριθμός αιτήματος ή σφάλμα αιτήματος·

 

(5)Όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν το κουτί ειδοποιήσεων για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις, όπως έκδοση OS, αναγνωριστικός αριθμός εργασίας, έκδοση εντολής, ονομασία πακέτου ειδοποίησης, τύπος ειδοποίησης, κατάσταση ειδοποίησης·

 

(6)Δεδομένα εκκινητή τηλεφώνου, όπως αναγνωριστικός αριθμός εφαρμογής, ονομασία εφαρμογής, ονομασία ΑΡΚ, έκδοση ΑΡΚ, παράμετροι προγράμματος περιήγησης UA, τύπος συσκευής, τύπος σύνδεσης δικτύου.

 

(7)Συλλογή δεδομένων εφαρμογής, όπως γεγονός έναρξης εφαρμογής, γεγονός κατάρρευσης εφαρμογής (π.χ. Αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται αυτόματα εφόσον καταρρεύσει η εφαρμογή), γεγονός εγκατάστασης εφαρμογής, γεγονός απεγκατάστασης εφαρμογής, πληροφορίες χρήσης μπαταρίας, προσαρμογές φωτεινότητας.

 

Πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός και να αναφερθεί ξανά ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, το περιεχόμενο και τα σενάρια προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από την TECNO MOBILE όπως αναφέρονται στο παρόν δεν μπορούν να καλύψουν όλα τα επιχειρηματικά σενάριά μας. Για οποιοδήποτε μέρος που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Πολιτική, θα τη συμπληρώσουμε διευκρινίζοντάς το μέσα στην πολιτική απορρήτου των συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή μέσω ειδοποίησης ή άλλων μέσων όταν συλλέγουμε δεδομένα σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά σενάρια.

 

2.Στόχος της χρήσης προσωπικών πληροφοριών από εμάς

 

Όταν χρειαζόμαστε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας υπό τους Όρους Χρήσης ή/και το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών ή όταν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για την προστασία έννομων συμφερόντων δικών μας ή κάποιου τρίτου μετά από εκτίμησή μας, με τη συναίνεσή σας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για τους λόγους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για λόγους συμμόρφωσης και επιβολής ισχυόντων νόμιμων υποχρεώσεων. Θα τηρούμε αυστηρά το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής και των ενημερώσεών της όταν χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

 

2.1Για να σας παρέχουμε υπηρεσίες εγγραφής και υπηρεσίες διαχείρισης λογαριασμού. Θα χρησιμοποιήσουμε τις βασικές πληροφορίες που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας για να σας παρέχουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες εγγραφής και τις επακόλουθες υπηρεσίες διαχείρισης λογαριασμού.

 

2.2Για να παρέχουμε υποστήριξη πελατών και σχετικές υπηρεσίες για την αγορά σας και τις μεταγοραστικές ενέργειες. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να χορηγήσετε απαραίτητες πληροφορίες όταν παρέχουμε υπηρεσίες παράδοσης, υπηρεσίες εγγύησης, τεχνική υποστήριξη ή να γρήγορη τοποθέτηση και επιδιόρθωση υπαρχόντων μη φυσιολογικών ζητημάτων μέσω σχολίων από αναφορές σφαλμάτων.

 

2.3Για να σας παρέχουμε υπηρεσίες πληροφοριών για τις ανάγκες ή τα συμφέροντά σας. Για παράδειγμα, εμείς ή κάποιος τρίτος μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες τοποθεσίας σας για να σας χορηγείται προώθηση πρόβλεψης καιρού, υπηρεσίες γεωγραφικής πλοήγησης τοποθεσίας και άλλες σχετικές πληροφορίες· ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, να αναλύσουμε τις συνήθειες χρήσης σας και τις προτιμήσεις συμπεριφοράς σας και να σας παρέχουμε ειδοποίηση ή υπηρεσίες προωθητικού περιεχομένου με βάση τη συναίνεσή σας.

 

2.4Για να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, ενδέχεται να σας προσκαλέσουμε να συμμετέχετε στη βελτίωση προϊόντων μας και σε προγράμματα σχετικά με την εμπειρία χρήστη ή διαδραστικές ενέργειες. Εφόσον μπείτε στα προγράμματα ή στις ενέργειές μας, ενδέχεται να συλλέξουμε απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες σας όπως αριθμοί κινητού τηλεφώνου (χρησιμοποιούνται κυρίως για αναζητήσεις και επισκέψεις εκ νέου), πληροφορίες συσκευής, δεδομένα συμπεριφοράς λειτουργίας, πληροφορίες τοποθεσίας και πληροφορίες αρχείου καταγραφής για στατιστική ανάλυση, έτσι ώστε να βελτιώνουμε και να βελτιστοποιούμε συνεχώς προϊόντα και να παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη.

 

2.5Για να διεξάγουμε σχετικές εμπορικές προωθητικές ενέργειες. Αν συμμετέχετε σε λαχνό υποδρομιών, διαγωνισμό ή παρόμοια προώθηση, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που χορηγείτε για να διαχειρίζεστε αυτά τα προγράμματα. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε συγκεκριμένους τύπους προωθητικών υλικών, μπορείτε να εξαιρεθείτε με τη μέθοδο που παρέχεται στο μήνυμα (π.χ. Τον σύνδεσμο απεγγραφής στο κάτω μέρος του μηνύματος) εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους ισχύοντες νόμους. Μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω κομμάτι «Τα δικαιώματά σας γύρω από τις προσωπικές πληροφορίες σας».

 

2.6Για να παρέχουμε υπηρεσίες με βάση την τοποθεσία. Όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες HiOS, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς και πληροφορίες τοποθεσίας για να σας παρέχουμε την υπηρεσία και ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία για την βέλτιστη δυνατή εμπειρία χρήστη, για παράδειγμα, λεπτομέρειες καιρού, πρόσβαση τοποθεσίας (όπως μέρος της πλατφόρμας Android). Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας στην επιλογή «Πληροφορίες τοποθεσίας» στις «Ρυθμίσεις» ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των υπηρεσιών τοποθεσίας μιας εφαρμογής ανά πάσα στιγμή.

 

2.7Για χρήση χαρακτηριστικών προστασίας και συντήρησης του συστήματος στην εφαρμογή Προστασία, για παράδειγμα, σάρωση προστασίας, εξοικονόμηση μπαταρίας, λίστα αποκλεισμένων και καθαριστής.

 

2.8Για να παρέχουμε υπηρεσίες προώθησης και υπηρεσίες ειδοποίησης με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφημίσεων και την αποστολή ειδοποιήσεων από την Υπηρεσία HiOS σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού ή ανακοινώσεων νέου προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις πωλήσεις και τις προωθήσεις, θα συλλέξουμε τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή (για παράδειγμα, ο αναγνωριστικός αριθμός έκδοσης εφαρμογής, ονομασία APK) και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή (για παράδειγμα, τύπος μοντέλου, επωνυμία). Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας με στόχο την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων που παρέχουν ή διαφημίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή/και επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων. Αυτό γίνεται μόνο με τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται υπό τους ισχύοντες νόμους. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη πληροφοριών μάρκετινγκ από εμάς και τρίτους ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας στην επιλογή «Εφαρμογή και Ειδοποίηση» στις «Ρυθμίσεις» ή διαχειρίζοντας τις προτιμήσεις σας μέσω της εφαρμογής/ιστοσελίδας τρίτου χρησιμοποιώντας την προώθηση TECNO MOBILE. Μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες για την παρακάτω ενότητα «Τα δικαιώματά σας γύρω από τις προσωπικές πληροφορίες σας».

 

2.9Για να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων. Για καλύτερη προστασία του απορρήτου σας, χρησιμοποιούμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό αντί για το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες πληροφορίες με τις οποίες μπορείτε να ταυτοποιηθείτε απευθείας, για να σας παρέχουμε εξατομικευμένα προϊόντα, υπηρεσίες, διαφημίσεις και άλλες ενέργειες. Ενδέχεται να δημιουργήσουμε προφίλ αναλύοντας τις προαναφερόμενες πληροφορίες και δημιουργώντας κομμάτια (βάζοντας τις προσωπικές πληροφορίες σας σε ένα ή περισσότερα κομμάτια). Οι στοχευμένες διαφημίσεις θα διεξάγονται με τη συναίνεσή σας μόνο στο όριο που απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους.

 

Ενδέχεται να συνδυάσουμε τις προαναφερόμενες πληροφορίες με άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών ή συσκευών όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλες συνδεδεμένες συσκευές) για να παρέχουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις μας. Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από τη λήψη εξατομικευμένων διαφημίσεων και να εναντιωθείτε στη δημιουργία προφίλ χρήστη ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης ταυτοποίησης για λόγους άμεσου μάρκετινγκ και αυτόματης λήψης αποφάσεων. Προκειμένου να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή μέσω της επιλογής εξαίρεσης στο αντίστοιχο λογισμικό και προϊόν.

 

 

II.Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

 

1.Τι είναι τα cookies και οι παρόμοιες τεχνολογίες

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην κινητή συσκευή σας από εμάς για να εξασφαλίσουμε την παρούσα κανονική λειτουργία λογισμικού και την εύκολη πρόσβασή σας σε αυτή. Τα cookies συνήθως περιέχουν αναγνωριστικά, ονομασίες ιστοτόπων και μερικούς αριθμούς και χαρακτήρες. Οι ιστοσελίδες μας, οι διαδικτυακές υπηρεσίες, διαδραστικές εφαρμογές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες όπως ετικέτες πίξελ και φάρους δικτύου. Γενικά αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες ως μη προσωπικές πληροφορίες καθώς δεν περιέχουν καμία από τις προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σας. Ωστόσο, στο όριο που οι διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (ΙΡ) ή παρόμοια αναγνωριστικά θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες από τους νόμους των εν λόγω χωρών, θα τηρούμε επίσης τους νόμους των εν λόγω χωρών.

 

2.Γιατί χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

 

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες εντοπισμού για να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρήση του κινητού λογισμικού στη συσκευή σας, να κατανοήσουμε πόσο συχνά χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, τα γεγονότα που προκύπτουν εντός της εφαρμογής, της συγκεντρωτικής χρήσης, των δεδομένων απόδοσης και από πού κατεβαίνει η εφαρμογή· εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες εντοπισμού για να αναλύουμε τάσεις, να διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο, να εντοπίζουμε τη συμπεριφορά χρήστη στον ιστότοπο και να συλλέγουμε δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τη βάση χρηστών μας ως σύνολο. Για παράδειγμα: ενδέχεται να συνεργαστούμε με τρίτους για να εμφανίζουν διαφημίσεις στις ιστοσελίδες μας ή για να διαχειρίζονται τις διαφημίσεις μας σε άλλες ιστοσελίδες. Οι τρίτοι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες εντοπισμού για να σας δείχνουν διαφημίσεις με βάση το ιστορικό περιήγησής σας και τα ενδιαφέροντά σας.

 

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε cookies για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτών που δηλώνονται στην παρούσα Πολιτική. Μπορείτε να διαχειρίζεστε ή να διαγράφετε cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο κινητό τηλέφωνό σας μέσω της επιλογής «Ρύθμιση» του αντίστοιχου λογισμικού και του προϊόντος (οι διαδρομές ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς για διαφορετική συσκευή και υπηρεσία) ή μπορείτε να επιλέξετε να μην εντοπίζεστε και να εξαιρεθείτε από διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα διαγράφοντας όλα τα cookies ή επαναφέροντας την τελική κινητή συσκευή (καθαρισμός του περιεχομένου και των δεδομένων).

 

 

III.Πώς αποθηκεύουμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

 

1.Πώς αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται με τη συναίνεσή σας θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων προσωπικού απορρήτου των εν λόγω χωρών. Στο όριο που δεν απαγορεύονται από τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, ενδέχεται επίσης να αποθηκεύσουμε τις συλλεγμένες προσωπικές πληροφορίες σε χώρες ή περιοχές εκτός της χώρας όπου βρίσκεται η επιχείρηση.

 

Προς το παρόν, η TECNO MOBILE μπορεί να αποθηκεύσει τις προσωπικές πληροφορίες σας στην: Ινδία ή/και την Ιρλανδία.

 

Συγκεκριμένα:

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται και δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των λειτουργιών μας στην Ινδία, θα αποθηκεύονται σε διακομιστές που βρίσκονται στην Ινδία.

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται και δημιουργούνται στην επιχείρησή μας εκτός της Ινδίας θα αποθηκεύονται σε διακομιστές στην Ιρλανδία.

 

Σύμφωνα με τις συνθήκες τις επιχείρησης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διακομιστές σε άλλες περιοχές ή χώρες στο μέλλον και εκείνη τη στιγμή θα ενημερώσουμε την παρούσα Πολιτική.

 

Είτε αποθηκεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες στη χώρα όπου βρίσκεται η επιχείρηση είτε σε άλλες χώρες ή περιοχές στο όριο που δεν παραβιάζονται οι νόμοι και κανονισμοί, θα τις διατηρούμε σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς σε αποθηκευτικό χώρο δεδομένων. Εκείνη τη στιγμή, θα λάβουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών, τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπιστούν κατά την επεξεργασία και τις σοβαρές συνέπειες που προκαλούνται από τη ζημιά, κτλ. και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε μεθόδους κρυπτογράφησης και αποταυτοποίησης για να αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται. Θα διατηρούμε επίσης τις πληροφορίες για το συντομότερο χρονικό διάστημα αποθήκευσης που ορίζεται από τον νόμο. Εκείνες που δεν ορίζονται από τον νόμο, εμείς θα διατηρούμε τις πληροφορίες σύμφωνα με το συντομότερο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιχείρηση. Για τα δεδομένα που υπερβαίνουν την περίοδο αποθήκευσης ή τα δεδομένα που μας ζητάτε να διαγράψουμε, θα διαγράψουμε τα εν λόγω δεδομένα αναλόγως ή θα λάβουμε άλλα κατάλληλα μέτρα χωρίς να παραβιάζονται οι σχετικοί νόμοι και κανονισμοί.

 

2.Πώς προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

 

Θα λάβουμε άλλα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας και να εμποδίσουμε την κατάχρηση δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, την αποκάλυψη ή καταστροφή τους, κτλ.

 

Εφαρμόζουμε εγγυήσεις ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες σας και να παρακολουθούν τακτικά τα συστήματά μας για πιθανά τρωτά σημεία και επιθέσεις και θα χρησιμοποιήσουμε διοικητικούς, τεχνικούς και φυσικές εγγυήσεις για να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες σας λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους των προσωπικών πληροφοριών, την επεξεργασία και τις απειλές που έχουν τεθεί. Εργαζόμαστε διαρκώς για να βελτιώσουμε αυτές τις εγγυήσεις για να διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα σας.

 

Παρόλα αυτά, θα χρειαστεί να σας υπενθυμίσουμε ότι ανεξάρτητα με το πόσο τέλεια είναι τα μέτρα, δεν υπάρχει καμία απόλυτη εγγύηση αποφυγής της εμφάνισης γεγονότων προστασίας αποθηκευτικού χώρου δεδομένων. Αν προκύψει κάποιο γεγονός παράβασης δεδομένων, θα το αναφέρουμε στις αντίστοιχες κανονιστικές αρχές όπως απαιτείται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και θα χορηγήσουμε τον τύπο προσωπικών δεδομένων που εμπλέκεται στην παράβαση, τον αριθμό θεμάτων δεδομένων, τις πιθανές συνέπειες της παράβασης και τα μέτρα αντιμετώπισης που σκοπεύουμε να λάβουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονιστικών αρχών. Θα λάβουμε τα βέλτιστα δυνατά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε ή να μετριάσουμε τη ζημιά και τις συνέπειες της παράβασης δεδομένων. Όταν αδειοδοτείται ή απαιτείται από τους νόμους και τους κανονισμούς, θα σας ενημερώσουμε για τις πιθανές συνέπειες ή τη σημαντική ζημιά προς εσάς εγκαίρως, ώστε να μπορείτε να λάβετε απαραίτητα μέτρα σύντομα για να προστατεύετε τα δικαιώματά σας το συντομότερο δυνατό.

 

Δεν υπάρχει καμία απόλυτα ασφαλής ιστοσελίδα, μετάδοση διαδικτύου, σύστημα υπολογιστή και ασύρματες συνδέσεις. Εκτός από τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει, οι χρήστες θα πρέπει να ενισχύσουν την προσοχή τους γύρω από τους κινδύνους της προστασίας απορρήτου. Για παράδειγμα, όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ιστοσελίδες, συνδέσμους, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων από τις υπηρεσίες μας, για την προστασία τυχών δεδομένων που συλλέγονται από εκείνες τις ιστοσελίδες, τους συνδέσμους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις εκείνων των τρίτων. Δεν φέρουμε καμία νομική ευθύνη για ζητήματα προστασίας δεδομένων που προκαλούνται από τέτοιους τρίτους. Αν δείτε ότι συγκεκριμένα περιεχόμενα, διαφημίσεις ή χαρακτηριστικά στις ιστοσελίδες, τα προϊόντα ή στις υπηρεσίες μας μπορεί να παρέχονται από κάποιον τρίτο και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το απόρρητο και την προστασία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εγκαίρως ώστε να το χειριστούμε με προτεραιότητα σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς.

 

 

IV.Πώς κοινοποιούμε, μεταφέρουμε και γνωστοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα σας

 

Όταν κοινοποιούμε, μεταφέρουμε και γνωστοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, υποστηρίζουμε τις αρχές και τις απαιτήσεις ελαχιστοποίησης, αναγκαιότητας και νομιμότητας. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν κοινοποιούμε, ούτε μεταφέρουμε αλλά ούτε και γνωστοποιούμε εξωτερικά τις προσωπικές πληροφορίες σας. Ωστόσο, στο όριο που αδειοδοτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε, να μεταφέρουμε και να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

1.Πώς κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

 

Δεν πωλούμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη. Προκειμένου να σας παρέχουμε έγκαιρες υπηρεσίες, οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί να κοινοποιηθούν στις θυγατρικές εταιρείες της TECNO MOBILE. Θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο εντός των θυγατρικών εταιρειών της TECNO MOBILE για έννομους και ρητούς σκοπούς και θα κοινοποιήσουμε μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών και δεσμεύονται με τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν κάποιος σκοπός δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Πολιτική, θα τον αναφέρουμε στην αντίστοιχη πολιτική απορρήτου ή σε δήλωση του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους τρίτους συνεργάτες (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών, παρόχων υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων, παρόχων υπηρεσιών μεταπώλησης, παρόχων υπηρεσιών προωθητικού μάρκετινγκ, παρόχων υπηρεσιών τρίτων SDK, κτλ.) για την απόδοση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ή για να σας παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση και εμπειρία χρήστη. Για παράδειγμα, όταν αγοράζετε προϊόντα της TECNO MOBILE, η TECNO MOBILE μπορεί να χρειαστεί να χορηγήσει τις σχετικές προσωπικές πληροφορίες σας στον πάροχο υπηρεσιών επιμελητείας για την παράδοση· όταν σας παρέχουμε υπηρεσίες μεταπώλησης, ενδέχεται να χρειαστεί να σας παρέχουμε σχετικές προσωπικές πληροφορίες στον πάροχο υπηρεσιών μεταπώλησης προκειμένου να σας παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη. Στηρίζουμε τις αρχές ελαχιστοποίησης, αναγκαιότητας και νομιμότητας για τη διεξαγωγή τέτοιας κοινοποίησης. Πριν την κοινοποίηση πληροφοριών, θα υπογράψουμε συμφωνίες αυστηρής εμπιστευτικότητας με εξουσιοδοτημένους συνεργάτες και θα τους ζητήσουμε να λάβουν σχετικά μέτρα εμπιστευτικότητας και προστασίας για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες νόμους στη δικαιοδοσία σας. Επιπλέον, θα τους ζητήσουμε επίσης να χορηγήσουν δυνατότητες προστασίας δεδομένων και ικανότητες προστασίας πληροφοριών (π.χ. Αξιολόγηση βαθμού προστασίας, σύστημα διαχείρισης προστασίας πληροφοριών). Όταν ενσωματώνουμε το SDK ενός εξουσιοδοτημένου συνεργάτη ή άλλες παρόμοιες εφαρμογές στο Λογισμικό, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως και θα ζητήσουμε από τον πάροχο υπηρεσιών SDK που αποκτά τις πληροφορίες να προστατεύει την ασφάλεια των δεδομένων σας.

 

Προκειμένου να χορηγήσουμε αξιολόγηση, ανάλυση ή άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες, ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε μη προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συγκεντρωμένα δεδομένα για να βοηθήσουμε συνεργάτες (π.χ. Παροχείς υπηρεσιών διαφήμισης) να κατανοήσουν την αποτελεσματικότητα, τα σχόλια και τις τάσεις χρήσης των υπηρεσιών τους.

 

Στην περίπτωση συγχώνευσης, απόκτησης, πτώχευσης ή ρευστοποίησης, μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων και άλλων σχετικών συναλλαγών, αν εμπλέκεται κάποια μεταφορά προσωπικών πληροφοριών θα απαιτήσουμε από τη νέα οντότητα ή τον οργανισμό που διατηρεί τις προσωπικές πληροφορίες σας να συνεχίσει να δεσμεύεται με την παρούσα Πολιτική μέσω μιας συμφωνίας ή με άλλα κατάλληλα μέτρα και θα απαιτήσουμε να ληφθούν μέτρα εμπιστευτικότητας και προστασίας έως τον βαθμό που πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας Πολιτικής για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών.

 

2.Πώς μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

 

Η TECNO MOBILE δεν θα μεταφέρει τις πληροφορίες σας σε τυχόν άλλους τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

(1)Απόκτηση της ρητής συγκατάθεσή σας·

 

(2)Αν η TECNO MOBILE συμμετέχει σε κάποια συγχώνευση, απόκτηση ή πώληση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις προσωπικές πληροφορίες σας, θα εκδώσουμε μια διακεκριμένη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στην ιστοσελίδα μας ή με άλλες κατάλληλες μεθόδους για να σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές για την ιδιοκτησία και τα δικαιώματά σας γύρω από τις προσωπικές πληροφορίες σας και τυχόν επιλογές που ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας.

 

(3)Στην περίπτωση που έχει εξηγηθεί στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή έχετε ενημερωθεί με άλλα μέσα.

 

3.Πώς γνωστοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

 

Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, τις νομικές διαδικασίες, την προσφυγή ή/και τα αιτήματα από τα κυβερνητικά τμήματα και αρχές, η TECNO MOBILE μπορεί να χρειαστεί να γνωστοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας. Αν η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την εθνική προστασία, την επιβολή του νόμου ή άλλα ζητήματα δημόσιας σημασίας, ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς.

 

Επιπλέον, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε:

 

(1)Νομικούς, δικηγόρους, λογιστές, ελεγκτές ή παρόμοιους συμβούλους μας όταν τους ζητήσουμε να μας χορηγήσουν επαγγελματικές συμβουλές.

 

(2)Επενδυτές και άλλους σχετικούς τρίτους, αν προκύψουν πραγματικές ή δυνητικές πωλήσεις ή άλλες συναλλαγές της εταιρείας και είναι σχετικές με οντότητες εντός του Ομίλου της TECNO MOBILE.

 

Άλλους τρίτους, για παράδειγμα, τη γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών με την εξουσιοδότησή σας.

 

 

V.Πώς μεταφέρονται οι προσωπικές πληροφορίες σας διασυνοριακά

 

Ως εταιρεία με λειτουργία παγκοσμίως, έχουμε πηγές ή διακομιστές σε διαφορετικές χώρες ή περιοχές παγκοσμίως για να υποστηρίζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Προκειμένου να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και στο όριο που επιτρέπεται από τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς και με την εξουσιοδοτημένη συναίνεσή σας, ενδέχεται να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε αυτές τις πηγές ή διακομιστές για την αποθήκευση ή την επεξεργασία, ενδέχεται επίσης να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών και επιχειρηματικούς συνεργάτες και εντούτοις ενδέχεται τα δεδομένα σας να μεταδοθούν επίσης σε άλλες χώρες ή περιοχές. Οι νόμοι περί προστασίας απορρήτου αυτών των χωρών ή περιοχών ενδέχεται να διαφέρουν και η δικαιοδοσία στην οποία βρίσκονται αυτές οι παγκόσμιες πηγές ή διακομιστές ενδέχεται να προστατεύσουν ή και όχι τις προσωπικές πληροφορίες με τα ίδια πρότυπα με αυτά της δικαιοδοσίας σας. Ωστόσο, θα κάνουμε το βέλτιστο δυνατό για να συμμορφωνόμαστε με την Πολιτική Απορρήτου μας για να προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας και θα ακολουθούμε τις νομικές απαιτήσεις της χώρας ή της περιοχής όπου βρίσκονται οι προσωπικές πληροφορίες ώστε να διεξάγουμε την αντίστοιχη διασυνοριακή μεταφορά και άλλες επεξεργασίες προσωπικών πληροφοριών.

 

Στην περίπτωση όπου μεταφέρουμε προσωπικές πληροφορίες εκτός της δικαιοδοσίας σας, είτε μεταφέρονται στις θυγατρικές μας είτε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, θα συμμορφωνόμαστε με τους σχετικούς ισχύοντες νόμους. Θα λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα προστασίας και εγγυήσεις ώστε να εξασφαλίζουμε ότι όλες οι μεταφορές πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων τοπικών νόμων περί προστασίας δεδομένων.

 

 

VI.Τα δικαιώματά σας σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας

 

Ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε μια σειρά δικαιωμάτων γύρω από τις προσωπικές πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να επιβεβαιώνετε, να αποκτάτε πρόσβαση, να διορθώνετε, να διαγράφετε, να αποσύρετε τη συναίνεσή σας και να υποβάλετε καταγγελίες (εφεξής καλούμενα ως «αίτημα»). Κατανοούμε πλήρως και σεβόμαστε τα δικαιώματά σας και τέτοια δικαιώματα θα υπόκεινται σε ειδικούς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις. Θα λαμβάνουμε επίσης ενεργά μέτρα για να εξασφαλίζουμε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται αποτελεσματικά. Ωστόσο, παρακαλούμε κατανοήστε και λάβετε υπόψη ότι για λόγους προστασίας, ενδέχεται να χρειαστεί να επικυρώσουμε την ταυτότητά σας πριν επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Κατ’ αρχήν, δεν χρεώνουμε κάποιο τέλος για το νόμιμο και εύλογο αίτημά σας αλλά θα χρεώσουμε κάποιο συγκεκριμένο εύλογο τέλος για επαναλαμβανόμενα αιτήματα που υπερβαίνουν το εύλογο όριο όπου απαιτείται και με βάση τα πραγματικά διοικητικά κόστη που επιτρέπονται από τους ισχύοντες νόμους. Ενδέχεται να απορρίψουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν υπερβολικά τεχνικά μέσα (για παράδειγμα, για την ανάπτυξη νέων συστημάτων ή τη θεμελιώδη αλλαγή υπαρχόντων πρακτικών), θέτουν σε κίνδυνο τα νόμιμα δικαιώματα άλλων ή είναι εξαιρετικά μη πρακτικά ή παραβιάζουν τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου.

 

1.Δικαίωμα επιβεβαίωσης και πρόσβασης

 

Σας ενημερώνουμε για τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες μέσω της παρούσας Πολιτικής ή με τη μορφή μιας πολιτικής απορρήτου ή δήλωσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε αυτή τη συλλογή και επεξεργασία μέσω ενός κουτιού επιλογής ή με άλλες μεθόδους. Ωστόσο, αφού απορρίψετε, μερικά χαρακτηριστικά που απαιτούν τη ρητή εξουσιοδότηση και συναίνεσή σας για χρήση ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμη. Μπορείτε να αποκτήσετε άμεσα πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που έχετε χορηγήσει σε εμάς στη διεπαφή των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας. Για εκείνες στις οποίες δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση privacy@transsion.com. Θα το χειριστούμε εγκαίρως εφόσον λάβουμε το ηλεκτρονικό μήνυμά σας.

 

2.Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής

 

Όταν οι προσωπικές πληροφορίες σας αλλάξουν ή όταν δείτε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας που συλλέγονται και τίθενται υπό επεξεργασία από εμάς είναι ανακριβείς ή δεν είναι ολοκληρωμένες, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να κάνουμε διορθώσεις ή προσθήκες. Μπορείτε να διορθώσετε άμεσα ή να τροποποιήσετε μερικές από τις προσωπικές πληροφορίες σας στις σχετικές σελίδες λειτουργίας προϊόντων/υπηρεσιών. Όταν οι προσωπικές πληροφορίες σας που συλλέγονται από εμάς έχουν εκπληρώσει τον σκοπό συλλογής ή δεν είναι πλέον απαιτούμενες ή όταν δείτε ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς παραβιάζει τις διατάξεις των νόμων και των κανονισμών ή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις σχετικές προσωπικές πληροφορίες. Για τις προσωπικές πληροφορίες που δεν σας έχουμε χορηγήσει κάποιο κανάλι για διόρθωση ή διαγραφή, μπορείτε να ζητήσετε να τις διορθώσουμε ή να τις διαγράψουμε επικοινωνώντας στη διεύθυνση privacy@transsion.com.

 

Ωστόσο, ενδέχεται να μην αποδεχτούμε το αίτημα διαγραφή σας σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα συναλλαγών σας όταν η TECNO MOBILE είναι νομικά υποχρεωμένη να διατηρεί κάποιο αρχείο εγγραφών αυτής της συναλλαγής ώστε να συμμορφώνεται με τον ισχύοντα τοπικό νόμο. Παρακαλούμε λάβετε επίσης υπόψη σας ότι αν ζητήσετε να διαγράψετε τις πληροφορίες σας από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να μην αφαιρέσουμε άμεσα τις αντίστοιχες πληροφορίες σας από το σύστημα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας λόγω κάποιων ισχυόντων τοπικών νόμων και τεχνολογικών περιορισμών, ωστόσο, θα αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις προσωπικές πληροφορίες σας και θα τις απομονώσουμε από τυχόν περαιτέρω επεξεργασία μέχρι να ενημερωθεί ή να μπορεί να διαγραφεί το αντίγραφο ασφαλείας ή να καταστούν ανώνυμες.

 

3.Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης

 

Για να επιτύχετε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά διαφόρων προϊόντων ή υπηρεσιών, θα απαιτήσουμε απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αυτό περιγράφεται στο μέρος «Πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας» της παρούσας Πολιτικής. Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας που μας είχατε χορηγήσει προηγουμένως για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό διαγράφοντας τις πληροφορίες, απενεργοποιώντας τα χαρακτηριστικά της συσκευής και ζητώντας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της χρήσης ή/και της γνωστοποίησης των προσωπικών πληροφοριών σας που διαχειριζόμαστε ή ελέγχουμε. Αν η μέθοδος του αιτήματος για την απόσυρση της συγκατάθεσης δηλώνεται ξεκάθαρα στην πολιτική απορρήτου ή στη δήλωση του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, παρακαλούμε ακολουθήστε τη αναλόγως. Αν δεν καθορίζεται, μπορείτε να στείλετε το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση privacy@transsion.com. Θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εφόσον στείλετε το αίτημα και εφεξής δεν θα συλλέγουμε, δεν θα χρησιμοποιούμε ή/και δεν θα γνωστοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σύμφωνα με το αίτημά σας.

 

Αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, μπορεί να μην μπορείτε να συνεχίσετε τη λήψη μέρους ή/και του συνολικού οφέλους των προϊόντων και των υπηρεσιών της TECNO MOBILE. Η απόσυρση της συγκατάθεσης ή εξουσιοδότησής σας δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των προηγούμενων ενεργειών επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή σας.

 

4.Δικαίωμα ακύρωσης μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού

 

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Ρυθμίσεις» σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή αν επιθυμείτε να ακυρώσετε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@transsion.com.

 

Δια του παρόντος σας υπενθυμίζουμε ότι αν επιθυμείτε να ακυρώσετε μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή λογαριασμό, τότε τέτοια ακύρωση μπορεί να σας εμποδίσει από τη χρήση μερικών προϊόντων ή υπηρεσιών της TECNO MOBILE και τέτοια πράξη ακύρωσης λογαριασμού είναι μη αναστρέψιμη. Μόλις ακυρώσετε τον λογαριασμό σας, θα διαγράψουμε ή θα αποταυτοποιήσουμε τις σχετικές πληροφορίες σας.

 

5.Δικαίωμα καταγγελίας

 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία στέλνοντάς μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση privacy@transsion.com. Θα σας απαντήσουμε εγκαίρως εφόσον λάβουμε την καταγγελία σας. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, ειδικά αν η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών από εμάς παραβιάζει τα έννομα δικαιώματα και συμφέροντά σας, μπορείτε να μεταφέρετε την καταγγελία σας ή να την αναφέρετε στο τοπικό θεσπισμένο τμήμα προστασίας προσωπικών δεδομένων ή να ασκήσετε μια αγωγή σε κάποιο αρμόδιο δικαστήριο.

 

6.Δικαίωμα ελέγχου των ρυθμίσεων απορρήτου σας

 

Έχετε το δικαίωμα να ελέγχετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας και να περιορίζετε τη συλλογή, χρήση, γνωστοποίηση ή επεξεργασία από εμάς των προσωπικών πληροφοριών σας μέσω αυτών των ρυθμίσεων απορρήτου, παρακάτω παραθέτουμε μερικά παραδείγματα του ελέγχου σας στις ρυθμίσεις απορρήτου σας:

 

(1)Επιλογή σύνδεσης ή αποσύνδεσης από τον TECNO MOBILE λογαριασμό σας.

 

(2)Επιλογή ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του Προγράμματος Εμπειρίας Χρήστη και των χαρακτηριστικών Πρόσβασης Τοποθεσίας.

 

(3)Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση άλλων υπηρεσιών και χαρακτηριστικών που αφορούν ευαίσθητες ή προσωπικές πληροφορίες (π.χ. Ξεκλείδωμα προσώπου, κλείδωμα δακτυλικού αποτυπώματος). Μπορείτε να αποκτήσετε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση προστασίας της συσκευής σας στην εφαρμογή TECNO MOBILE Security.

 

Αν είχατε συμφωνήσει προηγουμένως με τη χρήση από εμάς των προσωπικών πληροφοριών σας για τους ως άνω σκοπούς, μπορείτε να αλλάξετε την απόφασή σας επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση privacy@transsion.com.

 

7.Δικαιώματα σε μερικές δικαιοδοσίες

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους μερικών δικαιοδοσιών, μπορεί να έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων:

 

(1)Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό μας για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Θα εξετάσουμε τους λόγους σχετικά με το αίτημα περιορισμού σας. Αν οι λόγοι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, θα επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας υπό τις ισχύουσες περιστάσεις σε αυτούς τους νόμους και θα σας ενημερώσουμε πριν αρθεί ο περιορισμός επεξεργασίας.

 

(2)Δικαίωμα αυτόματης λήψης αποφάσεων Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία με βάση την αυτόματη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ και και άλλης αυτόματης επεξεργασίας η οποία ενδέχεται να έχει νόμιμες ή παρόμοιες επιδράσεις σε εσάς.

 

(3)Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση για τις προσωπικές πληροφορίες σας που πρόκειται να μεταδοθούν σε άλλον ελεγκτή δεδομένων σε δομημένη και κοινώς χρησιμοποιημένη μορφή.

 

Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επεξεργασία των αιτημάτων σας ή να απαντήσουμε μόνο σε μερικά αιτήματά σας όπου ισχύει μια εξαίρεση ή όταν έχουμε άλλως το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό υπό τους ισχύοντες νόμους, για παράδειγμα, μερικά αιτήματα προδήλως αβάσιμα ή εμφανώς υπερβολικά ή απαιτείται η γνωστοποίηση πληροφοριών τρίτων.

 

 

VII.Πώς διαχειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες παιδιών

 

Η TECNO MOBILE κατανοεί τη σημασία της διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, συνεπώς, τα παιδιά κάτω των 14 χρόνων ή ισάξιας ηλικίας με αυτή που ορίζει ο νόμος στη δικαιοδοσία σας (τα παιδιά θα ορίζονται κυρίως με βάση τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας ή της περιοχής όπου βρίσκεται η επιχείρησή μας επειδή οι νόμοι διαφορετικών χωρών ενδέχεται να διαφέρουν όταν ορίζεται η ηλικία των παιδιών) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας χωρίς τη συναίνεση και την καθοδήγηση των νόμιμων κηδεμόνων τους και τέτοια πρακτική θα αδειοδοτείται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Κατ’ αρχήν, δεν παρέχουμε άμεσα υπηρεσίες σε παιδιά, δεν συλλέγουμε ενεργά προσωπικά δεδομένα παιδιών ή δεν χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες παιδιών για λόγους μάρκετινγκ. Θα συλλέγουμε, θα χρησιμοποιούμε και θα γνωστοποιούμε προσωπικές πληροφορίες ενός παιδιού μόνο με τη ρητή άδεια και συναίνεση του κηδεμόνα του παιδιού, στο όριο που επιτρέπεται από τον νόμο και όταν είναι όντως απαραίτητο να συλλέξουμε τέτοιες πληροφορίες. Αν οποιαδήποτε στιγμή ο κηδεμόνας χρειάζεται να αποκτήσει πρόσβαση, να τροποποιήσει ή να διαγράψει τις προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με το παιδί υπό την κηδεμονία του, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με τις μεθόδους που περιγράφονται στο παρόν και θα σας απαντήσουμε εγκαίρως. Αν δείτε ότι οι προσωπικές πληροφορίες ενός παιδιού έχουν συλλεχθεί από εμάς χωρίς να το γνωρίζει ο νόμιμος κηδεμόνας του, παρακαλούμε στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση privacy@transsion.com για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα αφαιρέσουμε τις σχετικές πληροφορίες το συντομότερο δυνατό. Αν ανακαλύψουμε ότι έχουμε συλλέξει τις προσωπικές πληροφορίες ενός παιδιού χωρίς την προγενέστερη συναίνεση ενός επαληθευμένου κηδεμόνα, τότε θα αφαιρέσουμε επίσης το σχετικό περιεχόμενο το συντομότερο δυνατό.

 

 

VIII.Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών και υπηρεσίες

 

Όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της TECNO MOBILE (η οποία περιλαμβάνει πλοήγηση χάρτη, υποστήριξη φωνής, μέσο αναπαραγωγής βίντεο, καθαρισμό συστήματος και υπηρεσίες σχετικά με την προστασία, παιχνίδια, στατιστικά, επεξεργασία πληρωμών, φιλτράρισμα πληροφοριών, κτλ.), μπορεί να λάβετε συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων ή περιεχόμενο και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους πέραν από εμάς και μερικά προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων είναι προσβάσιμα με τη μορφή SDK και άλλα. Μπορείτε να επιλέξετε είτε να επισκεφτείτε, είτε να αποδεχτείτε τις ιστοσελίδες, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων κατά την αποκλειστική διακριτικότητά σας. Η Πολιτική Απορρήτου μας δεν ισχύει για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από οποιονδήποτε τρίτο. Καθώς δεν είμαστε σε θέση να ελέγχουμε ουσιαστικά έναν τρίτο, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας από τρίτους. Συνεπώς, όταν υποβάλετε οποιαδήποτε πληροφορία σε έναν τρίτο, παρακαλούμε να εξετάζετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου του τρίτου και να προσέχετε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

 

 

IX.Συμπλήρωση και ενημέρωση της πολιτικής

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε ή να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική ανά διαστήματα προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην επιχείρησή μας, στην τεχνολογία και στον ισχύοντα νόμο και πρακτική. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, θα σας ενημερώσουμε για την πιο πρόσφατη Πολιτική μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της TECNO MOBILE https://www.TECNO.com ή μέσω ειδοποιήσεων στην κινητή συσκευή. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στην επίσημη ιστοσελίδα μας και στις ειδοποιήσεις στην κινητή συσκευή για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Παρόλο που η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί, τα δικαιώματά σας υπό την παρούσα Πολιτική δεν θα μειωθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

 

Θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας ξανά σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους πριν συλλέξουμε πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες από εσάς ή όταν χρησιμοποιούμε ή γνωστοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για νέους σκοπούς. Η συνέχιση της χρήσης των προϊόντων και υπηρεσιών από εσάς στην ιστοσελίδα, στο κινητό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή θα θεωρείται ότι συμφωνείτε με την ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου. 

 

Το περιεχόμενο των προϊόντων ή των υπηρεσιών της TECNO MOBILE που περιγράφονται εντός ενδέχεται να διαφέρουν σύμφωνα με τον τύπο του προϊόντος που χρησιμοποιείτε, την έκδοση συστήματός σας ή τις απαιτήσεις των τοπικών νόμων και κανονισμών.

 

 

X.Κοινός ελεγκτής

 

Η εταιρεία Shanghai Transsion Co., Ltd. και η εταιρεία CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED είναι από κοινού ελεγκτές με εμάς και είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Οι εταιρείες TECNO MOBILE LIMITED, Shanghai Transsion Co., Ltd. και CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED αναλαμβάνουν τις ευθύνες υπό τους ισχύοντες νόμους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον από κοινού έλεγχο από τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα ΧΙ. «Τρόποι επικοινωνίας».

 

 

XI.Τρόποι επικοινωνίας

 

Αν έχετε τυχόν σχόλια, ερωτήσεις ή ανησυχίες σε σχέση με την Πολιτική Απορρήτου μας ή με πρακτικές προστασίας προσωπικών πληροφοριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με:

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: privacy@transsion.com (Σημείωση: Το παρόν ταχυδρομείο χρησιμοποιείται για τη λήψη μηνυμάτων σε σχέση με την Πολιτική Απορρήτου μας ή μόνο για την προστασία προσωπικών πληροφοριών)

 

Θα εξετάσουμε το απόρρητό σας ή τα αιτήματα προσωπικών πληροφοριών το συντομότερο δυνατό και θα σας απαντήσουμε εντός 15-30 ημερών εφόσον επιβεβαιώσετε την ταυτότητα χρήστη σας. Αν το αίτημά σας από μόνο του περιλαμβάνει τυχόν περίπλοκα ή σημαντικά ζητήματα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες.

 

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, ειδικά όταν πιστεύετε ότι τα έννομα δικαιώματα και συμφέροντά σας έχουν παραβιαστεί από εμάς, μπορείτε να αναζητήσετε λύσεις από την σχετική κανονιστική αρχή περί προστασίας δεδομένων στη δικαιοδοσία σας. Αν μας συμβουλευτείτε, θα σας παρέχουμε πληροφορίες για τα σχετικά κανάλια παραπόνων που μπορεί να ισχύουν με βάση την περίπτωσή σας.

 

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε για να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου μας!