test-

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่า Tecno รวมทั้งบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ ("Tecno" "เรา" "พวกเรา") รวบรวม ประมวลผล ใช้ แบ่งปัน เปิดเผย เก็บรักษา รักษา และปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร ท่านจำเป็นต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวเนื่องจากท่านใช้บริการของเรา โดยจะถือว่าท่านได้ยอมรับแนวทางปฏิบัติดังระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว หากท่านไม่พึงพอใจแนวทางปฏิบัติดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านไม่ควรใช้บริการของเรา


การรวบรวมข้อมูล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรง
เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ ("ไซต์") หรือเมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีกับเรา ท่านอาจให้ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับตัวของท่านเองที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ซึ่งสามารถใช้ได้ทันทีหรือใช้พร้อมข้อมูลอื่น ๆ เพื่อระบุ ติดต่อ หรือระบุบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร การตั้งค่าการติดต่อ วันเดือนปีเกิด ที่ตั้ง รูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลประชากร (เพศ อายุ อาชีพ ชื่อ บริษัทหรือองค์กร การตั้งค่าภาษา เมือง ประเทศ รหัสไปรษณีย์ รหัสพื้นที่ เขตเวลา ฯลฯ) ของท่าน หากท่านซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์จากเรา เราอาจเก็บรวบรวมหมายเลขคำสั่งซื้อ ประวัติการทำธุรกรรม วันที่/เวลาที่ทำการซื้อ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบันทึกข้อผิดพลาด ประวัติการคืนเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หรือข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำหรือคร่าว ๆ ของผลิตภัณฑ์ของท่าน ข้อมูลการคืนเงินและซ่อมแซมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะอื่น ๆ เราอาจจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้เราไว้พร้อมข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งอื่น รวมถึงบัญชีสังคมที่ท่านเลือกที่จะเชื่อมโยงกับการใช้บริการของท่าน หรือข้อมูลที่เราได้รับจากบริษัทอื่น

2. ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี้เรายังอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รุ่นของฮาร์ดแวร์ ตัวระบุอุปกรณ์ (เช่น IMEI, MEID, หมายเลขซีเรียล, CID, MID และหมายเลข MCC หรือรหัสซิมการ์ด) ที่อยู่ MAC วันที่ท่านเปิดใช้งานอุปกรณ์ของท่าน ชนิดและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการของท่าน เนื้อหาที่ท่านดูหรือใช้ และบันทึกเวลาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่อยู่ Internet Protocol (IP) สถิติการใช้งาน สถิติประสิทธิภาพการทำงาน ประวัติการเรียกดูและประวัติการนำทาง ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทั่วไป เวลาในการเข้าถึง ประเภทของเบราเซอร์ เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนและหลังการเยี่ยมชมไซต์ ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดและติดตั้ง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การโต้ตอบกับเนื้อหาและแอปผ่านทางผลิตภัณฑ์หรือบริการ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะและเพื่อทางการค้าที่มี (เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) ข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากบริการเครือข่ายทางสังคมของบุคคลที่สามเมื่อท่านเลือกเชื่อมต่อกับบริการเหล่านั้น หรือเมื่อเราใช้ผู้ให้บริการโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อให้บริการโฆษณาบริการของเรา ในการจัดส่งโฆษณาเหล่านี้ บุคคลที่สามจะรวบรวมข้อมูลบางประการที่เกี่ยวกับตัวท่านและอุปกรณ์ของท่าน และการใช้ไซต์ของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้น
เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านยอมรับให้บุคคลที่สามดังที่กล่าวไว้ข้างต้นสามารถแบ่งปันข้อมูลของท่านตามที่รวบรวมไว้ข้างต้นแก่ Tecno ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงการรักษาความลับถ้ามีระหว่างท่านและบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สามตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น Tecno จะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงการรักษาความลับใด ๆ ระหว่างท่านกับบุคคลที่สามเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

การประมวลผลและการใช้ข้อมูล

เราอาจประมวลผลหรือใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดเรียงและประมวลผลคำสั่งซื้อของท่าน รวมถึงการยืนยัน ใบแจ้งหนี้ การแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัย และข้อความสนับสนุน เพื่อส่งการแจ้งเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน เช่น การสื่อสารเกี่ยวกับการซื้อและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา เพื่อจัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อ เพื่อลงทะเบียน เปิดใช้งาน ตรวจสอบ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน เพื่อตอบข้อซักถามและความคิดเห็นของท่าน เพื่อให้การบำรุงรักษาหรือการแก้ไขปัญหาไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน เพื่อให้ท่านโพสต์ประกาศผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Tecno การอัปเดตซอฟต์แวร์และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น ช่วยให้เราพัฒนา ดำเนินการ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ การตลาดและการสื่อสารกับลูกค้าของเรา เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่ฉ้อฉล ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับโปรโมชั่น และรางวัลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ Tecno เสนอให้ (ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกอีเมลส่งเสริมการขายได้โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครที่มีอยู่ในอีเมลแต่ละฉบับ) เพื่อให้เนื้อหาตามที่กำหนดเองและคำแนะนำตามกิจกรรมที่ผ่านมาของท่านในบริการของเรา เพื่อให้โฆษณาตามที่กำหนดเอง เพื่อขอความเห็นจากท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และการสำรวจลูกค้า

เทคโนโลยี

เราใช้เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเราหรือไปที่ไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น Local Shared Objects (LSOs หรือที่เรียกว่า "Flash Cookies") คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของท่าน ซึ่งสามารถจดจำข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่าน เช่น ขนาดตัวอักษรและค่ากำหนดอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เราวิเคราะห์การโต้ตอบของท่านกับเว็บไซต์ของเราเพื่อส่งเสริมบริการและทำให้ประสบการณ์ของท่านดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับเราในการทำความเข้าใจว่าส่วนใดของเว็บไซต์ของเราและคุณลักษณะใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากคุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมายในการโฆษณาของเรา เว็บบีคอนเป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ในเนื้อหา วิดีโอ และอีเมลออนไลน์ และสามารถให้เซิร์ฟเวอร์อ่านข้อมูลบางประเภทจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของท่านและนับจำนวนการเข้าชม เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บค่าที่ท่านกำหนดตามสิ่งที่ท่านดูบนไซต์เพื่อปรับเปลี่ยนการเข้าชมของคุณให้เหมาะสมกับคุณ
เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อลบหรือป้องกันไม่ให้จัดเก็บคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของท่านโดยการตรวจสอบจากเมนู "ความช่วยเหลือ" ของเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างที่อาจได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานคุกกี้ และการปิดใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้บริการเหล่านั้นหรือบางส่วนของบริการเหล่านี้
เมื่อท่านเข้าถึงและใช้บริการของเรา ท่านยินยอมที่จะเก็บคุกกี้ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลภายในอื่น ๆ บีคอน และข้อมูลอื่น ๆ บนอุปกรณ์ของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังยินยอมให้เราและบุคคลที่สามดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเข้าถึงคุกกี้ดังกล่าว เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลภายใน บีคอนและข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ หรือบริษัทที่ให้บริการ เช่น ข้อมูลการประมวลผล การขยายเครดิต การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของลูกค้า การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน การจัดการและเพิ่มข้อมูลลูกค้า การให้บริการลูกค้า การประเมินความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และการดำเนินการวิจัยลูกค้าหรือการสำรวจความพึงพอใจ นอกจากนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านเมื่อกำหนดไว้โดยกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินคดี และการร้องขอจากหน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานรัฐทั้งในและนอกประเทศของท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านหากเราพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของเราหรือปกป้องการดำเนินงานหรือผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้ในระหว่างการปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือในกรณีที่ล้มละลาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้แก่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือธุรกิจที่เป็นอิสระโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
เพื่อวัตถุประสงค์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสละสิทธิ์ในการกล่าวหาต่อ Tecno รวมถึง บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ สำหรับการแบ่งปัน เปิดเผย และแสดงข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

การรักษาข้อมูล

เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ

ตำแหน่งบริการ

เมื่อเราให้บริการตามตำแหน่งสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Tecno เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ตามเวลาจริงซึ่งสามารถรับได้จากข้อมูลระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก ( GPS) ฮอตสปอต Wi-Fi บลูทูธ หรือหมายเลขประจำตัวของหอสัญญาณของเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน ท่านสามารถเปิด เปลี่ยน หรือปิดข้อมูล GPS ได้โดยไปที่การตั้งค่า GPS บนผลิตภัณฑ์ แต่ท่านอาจไม่มีสิทธิ์ในการควบคุม Wi-Fi และหมายเลขประจำตัว ID ของหอสัญญาณของเครือข่ายผู้ให้บริการของท่านเนื่องจาเป็นไปตามนโยบายของผู้ให้บริการของ ท่าน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้มาตรการทางกายภาพ ทางเทคนิค และมาตรการขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการใช้และปรับปรุงการป้องกันต่าง ๆ ก็ไม่มีระบบหรือเทคโนโลยีใดที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของท่าน แต่ไม่มีเว็บไซต์ การส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อแบบไร้สายใด ๆ ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของแอปพลิเคชันและบริการของบุคคลที่สามที่เป็นอิสระหรือข้อมูลที่แอปพลิเคชันและบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวบรวมเกี่ยวกับท่าน โปรดสอบถามจากบุคคลที่สามเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาข้อมูลของท่านให้ปลอดภัย
โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันในบางกรณี ผู้ใช้รายอื่นอาจสามารถเข้าถึงได้และสามารถอ่าน รวบรวม คัดลอก ตีพิมพ์ซ้ำ หรือใช้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันหรือส่งในสถานการณ์ดังกล่าว ท่านควรระมัดระวังในการเลือกข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการจะแบ่งปันหรือส่ง

การคุ้มครองผู้เยาว์

เราให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เป็นอย่างยิ่ง หากท่านเป็นผู้เยาว์ ควรขอให้ผู้ปกครองของท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด ท่านควรรับประกันว่าจะใช้บริการของเราและ/หรือให้ข้อมูลกับเราหลังจากที่ท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของท่านแล้ว เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้เยาว์จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ถิ่นที่อยู่ของผู้เยาว์อาศัยอยู่

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายนี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว เมื่อเราเปลี่ยนแปลงนโยบาย อาจมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ และนโยบายใหม่จะมีผลทันทีหลังจากที่โพสต์บนเว็บไซต์ ท่านควรตรวจสอบนโยบายนี้เพื่อดูข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่เป็นประจำ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในลักษณะที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ แบ่งปัน เปิดเผย เก็บรักษา และปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จะใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมหลังจากโพสต์นโยบายที่แก้ไขแล้วเท่านั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง ความแตกต่าง หรือข้อโต้เถียงอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุม ตีความและแปลความตามกฎหมายของฮ่องกงโดยไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางกฎหมายกับหลักการดังกล่าว ข้อพิพาทหรือข้อแตกต่างใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งไม่สามารถตกลงกันเองได้จะต้องได้รับการส่งต่อและตัดสินโดยอนุญาตตุลาการซึ่งบริหารโดยศูนย์อนุญาตตุลาการระหว่างประเทศแห่งฮ่องกง (HKIAC) ภายใต้กฎอนุญาตตุลาการที่บริหารโดยศูนย์อนุญาตตุลาการระหว่างประเทศแห่งฮ่องกงโดยมีผลเมื่อยื่นข้อเสนอขอทำอนุญาตตุลาการ สถานที่ดำเนินกระบวนการอนุญาตตุลาการจะต้องเป็นฮ่องกง ภาษาในการอนุญาตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ คำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลกับคู่พิพาท

คำถามและที่ติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือหากท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่น สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่ (service.th@carlcare.com)
ลิขสิทธิ์ © 2017 Tecno Inc. สงวนลิขสิทธิ์