ข้อกำหนดในการให้บริการของ TECNO

ข้อกำหนดในการให้บริการของ TECNO

ข้อกำหนดในการให้บริการของ TECNO

ยินดีต้อนรับสู่ TECNO! การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นความยินยอมของท่านที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้


การยอมรับข้อกำหนด

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") ใช้ระหว่างคุณและบริษัท Tecno Inc. รวมถึงบริษัท สขาและบริษัทในเครือ ("Tecno" "เรา" หรือ "ของเรา") ในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ ("ไซต์") เราแนะนำท่านก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียด เมื่อคลิกที่ปุ่มยอมรับหรือใช้ไซต์ในลักษณะใดก็ตาม แสดงให้เห็นว่าท่านยอมรับที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ได้

ท่านอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่รวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิงในขณะที่ท่านใช้คุณลักษณะเฉพาะของเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากไซต์ซึ่งจะทำให้ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมเหล่านี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้ ท่านไม่สามารถใช้คุณลักษณะเฉพาะเหล่านี้ของเว็บไซต์นี้

การแก้ไขข้อกำหนด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข เติมเต็ม ตัดทอน ระงับ หรือยุติ ข้อกำหนดและสิทธิ์ของท่านในการเข้าถึงไซต์หรือส่วนใด ๆ ("การปรับปรุง") ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและท่านควรตรวจสอบการปรับปรุงเหล่านี้เป็นประจำ การปรับปรุงเหล่านี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์และการใช้ไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์การปรับปรุงดังกล่าวถือว่าท่านยอมรับการผูกพันตามกฎหมายตามข้อกำหนดฉบับใหม่

เนื้อหา

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสคอมพิวเตอร์ กราฟ ข้อความ อินเตอร์เฟซผู้ใช้ อินเทอร์เฟซรูปภาพ ภาพ ไฟล์เสียง วิดีโอ ไฟล์เพลง งานศิลปะ โลโก้ ("เนื้อหา") จะเป็นของ Tecno หรือผู้ออกใบอนุญาต รวมทั้งรูปลักษณ์ ความรู้สึก การออกแบบ การแสดงผล การก่อสร้าง การเลือก รูปแบบ และการจัดเนื้อหา Tecno หรือผู้ออกใบอนุญาตจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหาตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอื่น ๆ ที่บังคับใช้

ข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์

Tecno ให้อนุญาตในการใช้งานส่วนบุคคล ไม่เฉพาะตัว ไม่สามารถถ่ายโอนได้ สามารถเพิกถอนได้ และจำกัดในการเข้าถึงและใช้งานไซต์และเนื้อหา เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยที่ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ห้ามถ่ายเอกสาร ทำซ้ำ แจกจ่าย ตีพิมพ์ซ้ำ จำหน่าย ออกอากาศ อัพโหลด โพสต์ แสดงต่อสาธารณชน เข้ารหัส แปล ถ่ายโอน หรือร่างข้อมูลใด ๆ ที่รวมอยู่ในไซต์โดยใช้ซุปเปอร์ลิงก์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Tecno หรือผู้ออกใบอนุญาต ท่านยอมรับที่จะไม่เพิ่มภาระอย่างมากให้กับโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์หรือระบบใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับไซต์และไม่เผยแพร่ส่วนใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์ให้กับกลุ่มข่าวสาร รายชื่ออีเมล หรือกระดานข่าว ท่านยอมรับว่าท่านไม่มีสิทธิในการปรับเปลี่ยน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาในลักษณะใด ๆ

นอกจากนี้ ท่านตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อโพสต์ ส่ง และรับข้อความและเนื้อหาที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เท่านั้น ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์โดยมิชอบด้วยความตั้งใจที่จะนำไวรัส โทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา หรือวัสดุอื่นที่เป็นอันตรายทางเทคนิคมาใช้ คุณยอมรับว่าจะไม่พยายามเข้าถึงไซต์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฝ่าฝืนมาตรการการตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ด้วยการแฮ็กหรือวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด ท่านยอมรับว่าจะไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดหรือเพื่อเรียกร้องการดำเนินการที่ผิดกฎหมายใด ๆ ใบอนุญาตที่จำกัดนี้จะถูกระงับโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากท่านละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อมีการยกเลิกใบอนุญาต ท่านยินยอมที่จะทำลายเอกสารที่พิมพ์หรือดาวน์โหลดโดยทันที นอกจากนี้ Tecno จะรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ Techno จะร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้นโดยการเปิดเผยชื่อและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ท่านได้ให้ไว้

ความถูกต้องของข้อมูล

แม้ว่าเว็บไซต์นี้มีเป้าหมายที่จะให้บริการและผลิตภัณฑ์ของ Tecno ล่าสุด สมบูรณ์ และถูกต้อง ข้อมูลบางอย่างที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย บางประการ ข้อผิดพลาดในการพิมพ์และการละเว้นอาจเกิดขึ้นในเนื้อหาซึ่งส่งผลเชิงลบต่อคุณภาพของเนื้อหา ท่านยอมรับที่จะไม่พึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนไซต์นี้เนื่องจากมีไว้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้นและยอมรับว่า Tecno ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหาไม่ว่าจะโดย Tecno หรือบุคคลที่สาม Tecno ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ในเนื้อหา อย่างไรก็ตาม Tecno สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิงก์ของบุคคลที่สาม

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือทรัพยากรของบุคคลที่สาม ("ไซต์ที่เชื่อมโยง") อาจรวมอยู่ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม Tecno ไม่สามารถเข้าควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้และไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล โฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนหรือที่สามารถเข้าใช้ได้จากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว นอกจากนี้ไซต์ที่เชื่อมโยงยังมีให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของเราซึ่งไม่ได้หมายความว่า Tecno จะรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเนื้อหาที่อ้างอิงในที่นี้หรือกลายเป็นมีความเกี่ยวข้องกับกับผู้ดำเนินการ ในระหว่างการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือใช้เนื้อหาที่นำเสนอบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ท่านควรจะทำการตัดสินเกี่ยวกับการโต้ตอบของท่านกับเว็บไซต์ที่ลิงก์ดังกล่าวด้วยจนเอง ท่านยอมรับว่าการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับวัสดุของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงควรจะเป็นต่อบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่จะเป็น Tecno

บัญชี รหัสผ่าน และความปลอดภัย

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลบางประการบนหรือผ่านเว็บไซต์ ท่านอาจต้องลงทะเบียนบัญชีด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะให้ข้อมูลปัจจุบัน สมบูรณ์ และเป็นความจริงแก่ Tecno และรักษาความลับของข้อมูลที่อ้างถึงในบัญชีของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่านเนื่องจากท่านไม่ได้เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้อย่างเป็นความลับ รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่านไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลที่ทำกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ท่านยินยอมที่จะแจ้งให้ Tecno ทราบทันทีหากบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านสูญหาย ถูกขโมย มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือในกรณีที่มีการคุกคามอื่น ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของบัญชี ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีของบุคคลอื่นไม่ว่าเวลาใด เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตจากผู้ถือบัญชีนั้นอย่างชัดแจ้ง มิเช่นนั้นผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

การส่งข้อมูลของผู้ใช้

เว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ใหญ่และผู้เยาว์ที่รับรองว่าพวกเขาได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ส่งข้อมูลโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแก่ Tecno รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล (โดยตรง หรือบนกระดานข่าวของไซต์ บล็อก ฯลฯ ) เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าจะส่งข้อมูลดังกล่าวในเวลาใดก็ตาม ผู้ใหญ่และผู้เยาว์ต้องมีความหมายตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ถิ่นที่อยู่ของผู้เยาว์อาศัยอยู่

สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ส่งโดยผู้ใช้ (การส่งข้อมูลของผู้ใช้) Tecno ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความเป็นจริงของข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามการส่งข้อมูลของผู้ใช้ของท่านจะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของฝ่ายใดและจะต้องไม่ละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การปกป้องข้อมูล หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ท่านยอมรับว่าการส่งข้อมูลจากผู้ใช้ของท่านไม่เป็นไปเพื่อการหมิ่นประมาท ความเกลียดชัง เชื้อชาติ ศาสนา การลำเอียง หรือการรุกรานต่อบุคคลหรือบริษัทใด ๆ นอกจากนี้ท่านรับทราบว่าการส่งข้อมูลจากผู้ใช้ของท่านจะไม่รวมไวรัส เวิร์ม สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ รวมถึงการเพิ่มภาระอย่างมากหรือส่งผลเสียต่อเว็บไซต์ ท่านยอมรับว่าการส่งข้อมูลจากผู้ใช้ของท่านไม่มีโฆษณาใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต อีเมลขยะ สแปม หรือการชักชวนแบบอื่นใด

ทรัพย์สินทางปัญญา

ไม่มีอะไรในที่นี้จะตีความว่าเป็นการอนุญาตให้ท่านหรือบุคคลที่สามได้รับอนุญาตหรือโดยนัยตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับใด ๆ รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ ท่านยอมรับว่าเนื้อหาและเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของ และกฎหมายอื่น ๆ เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า "เครื่องหมาย") ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายของ Tecno การใช้เว็บไซต์นี้และข้อมูลที่มีอยู่ไม่ถือว่า Tecno ให้อนุญาตหรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายใด ๆ ที่ปรากฏบนไซต์นี้ ห้ามใช้เครื่องหมายที่แสดงบนเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซต์นี้อย่างเด็ดขาด เว้นแต่ได้ระบุไว้ในประกาศทางกฎหมาย

ไซต์นี้ประกอบด้วยพื้นที่สำหรับโต้ตอบซึ่งรวมถึงแต่ไม่มีการกำจัดเฉพาะ กระดานข่าว กระดานสนทนา ส่วนแสดงความคิดเห็น และคุณลักษณะคำถามและคำตอบ ("พื้นที่สำหรับโต้ตอบ") ท่านให้สิทธิ์แก่ Tecno ซึ่งไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่ใช่สิทธิ์ขาด ไม่มีค่าสิทธิ ตลอดไปในการใช้ทั่วโลก อนุญาตให้ใช้ และได้ใช้ในนามของความคิด การแสดงความคิด เนื้อหา กราฟิก ข้อความ ลิงก์ ข้อมูล ข้อมูลและเอกสารอื่น ๆ ที่ท่านส่ง (รวมเรียกว่า "การโพสต์") ไปยังเว็บไซต์นี้ ใบอนุญาตดังกล่าวไม่มีข้อจำกัดใด ๆ และไม่มีกำหนดการชำระเงินใด ๆ จาก Tecno ให้แก่ท่านหรืออนุญาตหรือแจ้งให้ท่านหรือบุคคลที่สามทราบ การอนุญาตรวมถึงสิทธิ์ในการทำ ใช้ จำหน่าย ทำซ้ำ เผยแพร่ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง เตรียม ดัดแปลงจากงานอื่น ๆ รวมกับงานอื่น ๆ แปล แจกจ่าย แสดง ดำเนินการ และให้ใบอนุญาตต่อในการโพสต์ในรูปแบบ วิธีการ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ที่รู้จักในขณะนี้หรือที่จะพัฒนาต่อไป

การปฏิเสธความรับผิดชอบและการรับประกัน

เว็บไซต์ เนื้อหา และบริการของบริษัทให้ไว้ "ตามสภาพ" และ "พร้อมใช้งาน" Tecno ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งการรับประกันทุกประเภทไม่ว่าโดยชัดแจ้ง เป็นนัยยะหรือโดยกฎหมายรวมถึงแต่ไม่มีการจำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อ หรือการไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Tecno ไม่รับประกันว่าไซต์จะไม่ถูกขัดจังหวะ ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ ในไซต์จะได้รับการแก้ไข Tecno ไม่รับประกันว่าข้อมูลใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือเนื้อหามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ Tecno ไม่รับประกันว่าข้อมูลใด ๆ ที่ท่านดาวน์โหลดจากไซต์จะไม่มีไวรัสหรือไม่มีคุณลักษณะที่เป็นอันตรายทางเทคนิคใด ๆ Tecno ไม่รับประกันการกระทำ การละเว้น และการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลที่สามเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์เนื้อหาและบริการของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการใช้เว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมด การเยียวยาเพียงอย่างเดียวต่อความไม่พอใจต่อเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ของท่านที่มีต่อ Tecno คือการยุติการใช้ไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ข้อจำกัดด้านการบรรเทาทุกข์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญา หากตรวจสอบพบว่าเนื้อหาหรือบริการชำรุด ท่านเท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบค่าซ่อมบำรุงและการซ่อมที่จำเป็นทั้งหมด ไม่ใช่ Tecno

ขีดจำกัดความรับผิดชอบ

Tecno จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามที่อ้างสิทธิ์ผ่านท่านสำหรับความเสียหายโดยทางอ้อม เกินปกติ เป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายเล็กน้อย ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาอันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการแสดง การคัดลอก หรือการดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหายในไซต์ของท่านโดยไม่คำนึงถึงการสูญเสียผลกำไรหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ แม้ว่า Tecno จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายมาก่อนหน้านี้ก็ตาม

แม้ว่า Tecno จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใดก็ตาม ความรับผิดสูงสุดของ Tecno จะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมดที่ท่านจ่ายเกี่ยวกับบริการใด ๆ บนเว็บไซต์ก่อนวันที่มีการอ้างสิทธิ์ครั้งแรกกับ Tecno

การชดใช้

ท่านยินยอมที่จะปกป้อง ป้องกันไม่ให้ Tecno กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น บรรพบุรุษ ผู้สืบทอดตำแหน่ง พนักงาน ตัวแทน บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ คู่ค้า ซัพพลายเออร์ และผู้อนุญาตของ Tecno ได้รับอันตราย ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ การดำเนินการ การสูญเสีย หนี้สิน ข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้สอย รวมถึงค่าทนายที่สมเหตุสมผลซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ท่านละเมิดข้อกำหนด ข้อบัญญัติกฎหมายที่บังคับใช้ และสิทธิของ Tecno และบุคคลที่สาม หรือเป็นผลมาจากการใช้ไซต์หรือเนื้อหาในทางที่ผิด การส่งข้อมูลของผู้ใช้ หรือบริการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในขณะท่านใช้บัญชี

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Tecno ในการใช้เว็บไซต์นี้และข้อกำหนดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับไซต์ซึ่งรวมอยู่ในเว็บไซต์ของเรา โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ นอกจากนี้ในการใช้ไซต์ท่านยอมรับว่าการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่เป็นส่วนตัวและปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้่ท่านยอมรับว่าข้อความหรือข้อมูลที่ท่านส่งไปยังไซต์อาจมีการอ่าน คัดลอก ตีพิมพ์ซ้ำ หรือดักฟังโดยผู้อื่นแม้ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นพิเศษว่ามีการเข้ารหัสลับการส่งข้อมูลหรือไม่สามารถคัดลอกหรือเผยแพร่ซ้ำได้

กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง ความแตกต่าง หรือข้อโต้เถียงอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงของท่านหรือการใช้เว็บไซต์และข้อกำหนดจะอยู่ภายใต้การควบคุม ตีความและแปลความตามกฎหมายของฮ่องกงโดยไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางกฎหมายกับหลักการดังกล่าว ข้อพิพาทหรือข้อแตกต่างใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดหรือเว็บไซต์ซึ่งไม่สามารถตกลงกันเองได้จะต้องได้รับการกล่าวถึงและตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งบริหารโดยศูนย์อนุญาตตุลาการระหว่างประเทศแห่งฮ่องกง (HKIAC) ภายใต้กฎอนุญาตตุลาการที่บริหารโดยศูนย์อนุญาตตุลาการระหว่างประเทศแห่งฮ่องกงโดยมีผลเมื่อยื่นข้อเสนอขอทำอนุญาโตตุลาการ สถานที่ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นฮ่องกง ภาษาในการอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ คำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลกับคู่พิพาท

การละเมิดข้อกำหนด

หากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนด Tecno มีสิทธิ์ที่จะยุติ ระงับ หรือแก้ไขบริการของท่าน หรือการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือปิด ยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีของท่านที่ลงทะเบียนกับ Tecno โดยไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ Tecno อาจเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านหากจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกในการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน ท่านรับทราบว่าท่านจะร่วมมือกับ Tecno ในการสืบสวนที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดและ Tecno มีสิทธิ์ที่จะเรียกจากท่าน รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวหากเราดำเนินการตามกฎหมายต่อท่านเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนด นอกเหนือจากการผ่อนปรนอื่น ๆ ที่ได้รับจาก Tecno ท่านยอมรับว่าการละเมิดข้อกำหนดเป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม และจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถชดเชยได้แก่ Tecno ได้ซึ่งความเสียหายทางการเงินจะไม่เพียงพอ และท่านยินดีที่จะให้ Tecno บรรเทาความเสียหายที่เป็นรูปธรรมหรือที่เท่าเทียมใด ๆ ตามที่จำเป็นหรือเหมาะสมในกรณีดังกล่าว

การเป็นโมฆะในที่ต้องห้าม

แม้ว่าเว็บไซต์จะสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก แต่มีเฉพาะคุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประการที่กล่าวถึง อ้างอิง หรือจัดหา ผ่านหรือบนเว็บไซต์นี้ที่สามารถใช้ได้กับทุกคนหรือในทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ Tecno ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดข้อกำหนดและปริมาณคุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่บางบุคคลหรือบางพื้นที่ทางภูมิศาสตร์โดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ข้อเสนอใด ๆ สำหรับคุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทำขึ้นบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นโมฆะในที่ที่ต้องห้าม หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงไซต์จากนอกสถานที่ที่ Tecno ดำเนินการและบริหารจัดการ ท่านดำเนินการดังกล่าวด้วยความคิดริเริ่มของท่านเองและท่านต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อคิดเห็น

ท่านรับทราบว่าข้อคิดเห็นใด ๆ ของท่านเกี่ยวกับการปรับปรุงไซต์ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ ของ Tecno จะไม่นำมาใช้เป็นข้อมูลลับ ดังนั้นเราจึงได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีข้อจำกัด

ลิขสิทธิ์ © 2017 Tecno Inc. สงวนลิขสิทธิ์