การคุ้มครองด้านการสนับสนุนและบริการของคุณ

ข้อมูลทั้งหมดนี้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
สำหรับข้อมูลการรับประกันเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ซ่อมแซม โปรดปรึกษาศูนย์บริการของ Carlcare.

วันที่หมดอายุการรับประกัน วว-ดด-ปป

20-12-2021

  • รุ่น
  • {{resultInfo.brand}} {{resultInfo.model}}
  • IMIE
  • {{resultInfo.imei[0]}}

ขอบเขตการรับประกัน

ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ถ้าโทรศัพท์มือถือทำงานผิดปกติภายใต้ระยะการรับประกัน คุณจะได้รับบริการซ่อมแซมฟรี.

เวลาการรับประกัน

วันที่หมดอายุของบัตรรับประกันเป็นเวลาอ้างอิงสําหรับการรับประกันโทรศัพท์ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาได้รับการยืนยันโดย ศูนย์บริการ Carlcare.

ทิศทางสําหรับการใช้งาน

โปรดแสดงบัตรรับประกันอิเล็กโทรนิคของคุณที่ศูนย์บริการ Carlcare จากนั้นคุณสามารถรับบริการรับประกันตามหลักเกณฑ์ข้างต้นหากท่านไม่สามารถแสดงบัตรรับประกันอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้แสดงใบเสร็จการซื้อ หรือ ใบรับประกันที่อยู่ในกล่อง.

ติดต่อเรา

สายด่วน: +254 709698888 (Africa)
+91 18004190525 (India)

อีเมล   : service@carlcare.com

การคุ้มครองด้านการสนับสนุนและบริการของคุณ

ข้อมูลทั้งหมดนี้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น. สำหรับข้อมูลการรับประกันเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ซ่อมแซม โปรดปรึกษาศูนย์บริการของ Carlcare.

วันที่หมดอายุการรับประกัน วว-ดด-ปป

20-12-2021

  • รุ่น
  • {{resultInfo.brand}} {{resultInfo.model}}
  • IMIE
  • {{resultInfo.imei[0]}}

ขอบเขตการรับประกัน

ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ถ้าโทรศัพท์มือถือทำงานผิดปกติภายใต้ระยะการรับประกัน คุณจะได้รับบริการซ่อมแซมฟรี.

เวลาการรับประกัน

วันที่หมดอายุของบัตรรับประกันเป็นเวลาอ้างอิงสําหรับการรับประกันโทรศัพท์ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาได้รับการยืนยันโดย ศูนย์บริการ Carlcare.

ทิศทางสําหรับการใช้งาน

โปรดแสดงบัตรรับประกันอิเล็กโทรนิคของคุณที่ศูนย์บริการ Carlcare จากนั้นคุณสามารถรับบริการรับประกันตามหลักเกณฑ์ข้างต้นหากท่านไม่สามารถแสดงบัตรรับประกันอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้แสดงใบเสร็จการซื้อ หรือ ใบรับประกันที่อยู่ในกล่อง.

ติดต่อเรา

สายด่วน: +254 709698888 (Africa)
+91 18004190525 (India)

อีเมล   : service@carlcare.com