Privacy Policy

Politika privatnosti kompanije TECNO

Ažurirano: 5. jul 2021.

Datum stupanja na snagu: 15. jul 2021.

Kompanija TECNO MOBILE LIMITED i njene globalne filijale (globalne filijale su kompanije povezane sa kompanijom TECNO MOBILE LIMITED zajedničkim vlasništvom ili kontrolom, pod jednim imenom „TECNO“, „mi“, „nas“, „naš“) u potpunosti poštuju vašu privatnost i učinićemo sve što je u našoj moći da zaštitimo bezbednost vaših ličnih podataka. Možemo da prikupljamo, koristimo ili na drugi način obrađujemo vaše lične podatke na osnovu vašeg pristanka ili u skladu sa relevantnim odredbama važećih zakona i propisa tokom vašeg korišćenja TECNO softvera ili usluge. Ova Politika privatnosti
(u daljem tekstu „Politika”) ima za cilj da vam pomogne da razumete kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo, obrađujemo i štitimo vaše lične podatke u vezi sa vašim korišćenjem TECNO proizvoda ili usluga, svoja prava u vezi sa ličnim podacima koje nam dostavljate i kako štitimo vaša prava. Ova Politika se primenjuje na sve TECNO uređaje, veb-sajtove i aplikacije na mreži koje se odnose na ovu Politiku ili koje su povezane sa njom (jednim imenom, naše „Usluge“) bez obzira na to da li za pristup našim Uslugama koristite računar, mobilni telefon, tablet ili TV. S obzirom na mnoge proizvode i usluge kompanije TECNO, ova Politika možda neće pokrivati sve scenarije prikupljanja i korišćenja ličnih podataka. Možemo da je dopunimo kroz politiku privatnosti određenih proizvoda ili usluga ili da vas na drugi način obavestimo kada prikupljamo vaše informacije. Na primer, u zavisnosti od tipa TECNO proizvoda ili usluga koje koristite i zemlje u kojoj se nalazite, način na koji prikupljamo i koristimo vaše lične podatke može se razlikovati za različite proizvode i usluge. Posebna politika privatnosti se može primeniti na određeni TECNO proizvod ili Uslugu sa dodatnim informacijama o privatnosti prikupljenim u okviru njih. Svaki deo koji nije pokriven takvom posebnom politikom privatnosti određenog TECNO proizvoda ili usluge podleže sadržaju ove Politike.

Važno je napomenuti da se ova Politika ne primenjuje na usluge koje vam pružaju druge treće strane. Možete da primate veze, sadržaj, proizvode ili usluge koje pružaju treće strane. Pažljivo birajte da li ćete im pristupiti. Podstičemo vas da pre prosleđivanja bilo kakvih ličnih podataka pažljivo pregledate politike privatnosti bilo koje treće strane kojoj pristupate.

Odlučili smo da koristimo jednostavan jezik da bismo bili sigurni da u potpunosti razumete ovu Politiku i da sami donosite odluke. Da bismo vam skrenuli pažnju, takođe smo obeležili ili istakli ključne uslove podebljanim ili velikim slovima. Takođe, kada prvi put koristite našu uslugu, obavestićemo vas iskačućim prozorom da bismo vam pomogli da razumete osnovne uslove ove Politike.

 

Pre nego što počnete da koristite naše proizvode ili usluge, pre nego što nam dostavite svoje lične podatke ili pre nego što nam dozvolite da prikupljamo vaše lične podatke, pažljivo pročitajte ovu Politiku da biste razumeli našu praksu u vezi sa vašim ličnim podacima i često joj pristupajte da biste razumeli ažuriranja ove Politike. Ako ažuriramo ovu Politiku, obavestićemo vas putem najava u proizvodu ili na veb-sajtu da bismo vas upoznali sa promenama koje smo izvršili. Ako našim Uslugama pristupate ili iste koristite nakon što postavimo takvo obaveštenje, smatra se da ste prihvatili ažuriranu Politiku privatnosti. Vreme najnovijeg ažuriranja možete da proverite pod stavkom „Datum stupanja na snagu“ objavljenom pri vrhu Politike privatnosti.

Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno nam se obratite na sledeći način:

privacy@transsion.com

 

Ova Politika privatnosti će vam pomoći da razumete sledeći sadržaj:

 1. Način na koji prikupljamo i koristimo vaše lične podatke
 2. Način na koji koristimo kolačiće i slične tehnologije
 3. Način na koji čuvamo i štitimo vaše lične podatke
 4. Način na koji delimo, prenosimo i otkrivamo vaše lične podatke i podatke
 5. Način na koji se vaši lični podaci prenose preko granica
 6. Vaša prava na vaše lične podatke
 7. Način na koji postupamo sa ličnim podacima dece
 8. Dobavljači usluga i usluge trećih strana
 9. Dopuna i ažuriranje Politike
 10. Zajednički kontrolor
 11. Kako možete da nam se obratite
 1. Način na koji prikupljamo i koristimo vaše lične podatke

Kompanija TECNO čvrsto veruje da osnovna prava na privatnost ne bi trebalo da se razlikuju u zavisnosti od toga gde živite u svetu. Sa svim informacijama koje se odnose na identifikovanog pojedinca ili pojedinca koja se može identifikovati, posebno upućivanjem na ime, identifikacioni broj, podatke o lokaciji i mrežni identifikator osobe ili na jedan ili više faktora specifičnih za fizičko, fiziološko, genetsko, mentalno stanje tog fizičkog lica, kompanija TECNO će postupati kao sa „ličnim podacima“, bez obzira na to gde takvo fizičko lice živi.

Prikupljamo samo informacije koje su neophodne za određene, konkretne, eksplicitne i legitimne svrhe i osiguraćemo da se informacije ne obrađuju dodatno na način koji nije u skladu sa tim svrhama. Imate pravo da izaberete da li ćete dostaviti lične podatke kada koristite TECNO proizvode ili usluge ili kada to zatražimo. Od vas se ne traži da kompaniji TECNO dostavite svoje lične podatke, ali ako u nekim slučajevima odlučite da to ne učinite, nećemo moći da vam pružimo povezane proizvode ili usluge, niti ćemo moći da odgovorimo na ili rešimo probleme sa kojima se susrećete. Vaše lične podatke ćemo prikupljati i koristiti samo u svrhe opisane u ovoj Politici. U nastavku su opisani vaši lični podaci koje prikupljamo:

1. Lični podaci koje prikupljamo

1.1 Informacije koje dostavljate direktno nama

Da bismo vam omogućili da pristupate funkcijama i uslugama naših proizvoda, tražićemo od vas da dostavite neophodne lične podatke. U nastavku su navedeni neki primeri:

 1. Informacije o nalogu. Kada se registrujete za TECNO proizvode ili usluge, kao što su kreiranje naloga za aplikaciju, učestvovanje u interakcijama na forumu zajednice, možda će biti potrebno da navedete: svoj broj telefona, ime, nadimak, sliku profila, datum rođenja, nacionalnost, starost, imejl-adresu, fotografije, grad u kome se nalazite i druge potrebne informacije u zavisnosti od karakteristika različitih proizvoda ili usluga; Da biste se lakše prijavili na relevantni sistem, na primer, korišćenjem prepoznavanja lica ili otključavanja otiskom prsta za brzu prijavu, možda će biti potrebno da navedete odgovarajuće biometrijske informacije o licu ili otisku prsta;
 2. Informacije o porudžbini. Da bismo bili sigurni da vam se proizvodi ili usluge mogu tačno i blagovremeno pružati kada kupujete naše proizvode ili usluge na mreži ili van mreže, od vas možemo tražiti da dostavite informacije kao što su ime primaoca, informacije o računu, broj lične karte, broj telefona, poštanski broj, adresa za isporuku i fakturisanje i informacije o kreditnoj kartici da bismo obradili vašu porudžbinu;
 3. Informacije o postprodaji. Kada vam je potrebno da pružimo postprodajnu uslugu ili korisničku podršku ili se nadate da ćemo rešiti problem sa kojim ste se susreli prilikom korišćenja proizvoda ili usluga, možda će biti potrebno da navedete informacije kao što su vaše ime, broj telefona, informacije o uređaju, adresa za isporuku i fakturisanje, opisi problema prilikom popunjavanja garantnog lista / elektronskog garantnog lista ili davanja povratnih informacija o problemu;
 4. Druge informacije koje nam dostavljate. Na primer, kada učestvujete u našim promotivnim aktivnostima kao što su nagradne igre, nagradni kviz i probno istraživanje za obožavaoce, možda će biti potrebno da navedete svoj nadimak, sliku profila, ime, broj telefona i druge potrebne informacije prema različitim scenarijima.

1.2 Informacije koje pribavljamo tokom vašeg korišćenja naših proizvoda ili usluga

Lični podaci koje kompanija TECNO prikuplja zavise od toga na koji način komunicirate sa kompanijom TECNO. Tokom vašeg korišćenja TECNO proizvoda ili usluga, a u skladu sa potrebom pružanja proizvoda ili usluga, prikupićemo potrebne informacije uz vaše ovlašćenje ili pristanak, uključujući:

 1. Informacije u vezi sa uređajem ili SIM karticom. S obzirom na to da će određene usluge biti predviđene za određeni tip uređaja, u procesu aktiviranja poslovanja i korišćenja uređaja, možemo da prikupljamo informacije u vezi sa uređajem u procesu aktiviranja takve usluge ili korišćenja takvog uređaja, na primer, ime uređaja, model uređaja, IMEI broj (International Mobile Equipment Identity), GAID broj (Google advertising Identity), IMSI broj (International Mobile Subscriber Identity), IP adresu (Internet Protocol Address), Mac adresu (Media Access Control Address), SN (serijski broj proizvoda); verziju i tip hiOS sistema, ID CPU-a, broj verzije, verziju ROM-a (Read-Only Memory), verziju Android sistema, Android ID, Space ID, jezik sistema; podešavanja zemlje ili regiona mobilnog uređaja, geografsku širinu i geografsku dužinu telefona, informacije o proizvođaču i ime modela uređaja, osnovne informacije o konfiguraciji hardvera i status uređaja, mrežni operater i tip mrežne veze, informacije o uređaju ili identifikacionoj kartici korisnika (Subscriber Identity Module).
 2. Informacije o evidenciji. Kada koristite naše proizvode ili usluge, možemo da prikupljamo određene informacije i da ih čuvamo u datotekama evidencije, na primer, vreme pristupa uslugama, učestalosti pristupa, vreme korišćenja, privremene istorijske poruke, standardne evidencije sistema, informacije o događajima (greške, otkazivanja, ponovna pokretanja, nadogradnje), korišćenju podataka i druge informacije o evidenciji generisane korišćenjem usluga.
 3. Informacije o lokaciji (primenjuje se samo na određene usluge). Kada je potrebno da koristite određene usluge zasnovane na lokaciji, kao što su korišćenje softvera za navigaciju, provera vremenskih uslova na geografskoj lokaciji, preuzimanje lokacije vašeg telefona, deljenje vaše geografske lokacije sa drugima. Možemo, uz vaš pristanak, da prikupljamo i obrađujemo približne ili precizne i tačne informacije o stvarnoj lokaciji opreme koju koristite, kao što su identifikator zajednice, pozivni broj lokacije, pozivni broj za praćenje, pozivni broj rutera, pozivni broj mobilnog uređaja, kôd mobilne mreže, informacije o frekvenciji, geografskoj širini i geografskoj dužini, podešavanja vremenske zone, pozivni broj zemlje ili oblasti, ime grada i podešavanja jezika. Bez sumnje, osim ako ne date pristanak ili da bismo ispunili pravne zahteve relevantne zemlje ili regiona, nećemo nastaviti da prikupljamo informacije o vašoj lokaciji da bismo identifikovali gde se nalazite. Možete da ograničite pristup informacijama o lokaciji svake aplikacije u bilo kom trenutku direktno na svom mobilnom uređaju preko opcije „Podešavanja“ > „Lokacija“ (putanje se mogu razlikovati za različite verzije)
 4. Informacije o kolačićima. Naši veb-sajtovi, interaktivne aplikacije, TECNO proizvodi i oglasi mogu da koriste tehnologije kao što su kolačići, piksel oznake i veb-tačkice za prikupljanje i čuvanje vaših relevantnih ličnih podataka.
 5. Informacije o vašem korišćenju aplikacija. Kada koristite aplikacije, možemo da prikupljamo informacije koje se odnose na vaše korišćenje aplikacije, kao što su osnovne informacije o aplikaciji (npr. lista aplikacija, ID aplikacije), informacije o SDK-u (Software Development Kit), podešavanja ažuriranja sistema, podešavanja aplikacije (npr. podešavanje regiona, podešavanje jezika, podešavanje vremenske zone, fontovi), vreme pristupa aplikaciji i izlaska iz aplikacije, zapis o statusu aplikacije (npr. preuzimanje, instaliranje, ažuriranje, brisanje).
 6. Informacije o zdravlju. Kada koristite određene sportske proizvode, kao što su zdravstvene usluge iz oblasti sporta, možemo da prikupljamo informacije koje se odnose na vaš zdravstveni status, uključujući vaša fizička ili mentalna stanja, kao što su vaš pol, visina, težina, datum rođenja, otkucaj srca, puls i broj koraka.
 7. Informacije o glasu. Kada koristite glasovne komande za kontrolu neke određene usluge, možemo da čuvamo glas koji ste snimili na našim serverima. Ako radimo sa dobavljačem usluga treće strane koji za nas pruža usluge konverzije govora u tekst, takvi dobavljači trećih strana mogu da primaju i čuvaju određene glasovne komande.
 8. Informacije treće strane. Možemo da prikupljamo i koristimo informacije specifične za vas koje mogu dodeliti dobavljači usluga trećih strana i poslovni partneri, na primer, vaš ID oglašavanja koji je dodelila treća strana.
 9. Drugi lični podaci. Različiti tipovi vaših ličnih podataka mogu se pribavljati za različite tipove proizvoda ili usluga. U slučaju ličnih podataka koji nisu pokriveni ovom Politikom, relevantni proizvod ili usluga će vas obavestiti o vašim ličnim podacima koji se mogu prikupljati u skladu sa posebnom politikom privatnosti navedenog proizvoda ili usluge ili putem obaveštenja ili na drugi način, i pribaviće vaš pristanak pre takvog prikupljanja.

1.3 Informacije koje se pribavljaju iz drugih izvora

Tamo gde je zakonom dozvoljeno, možemo da pribavimo vaše lične podatke od drugih pojedinaca, poslovnih subjekata, javnih kanala ili drugih trećih strana koje deluju po vašem nalogu, naših partnera koji sa nama rade na pružanju naših proizvoda i usluga i koji nam pomažu u bezbednosti informacija i sprečavanju prevara, kao i iz drugih zakonitih izvora. U nastavku su navedeni neki primeri:

 1. kada koristite usluge društvenih mreža trećih strana ili unapred instalirane aplikacije trećih strana, možemo da pribavimo vaše lične podatke i iz ovih usluga ili aplikacija;
 2. možemo da prikupljamo i koristimo informacije specifične za vas koje mogu dodeliti dobavljači usluga trećih strana i poslovni partneri, npr. vaš ID oglašavanja koji je dodelila treća strana;
 3. u slučaju određenih usluga koje mogu uključivati transakcije preko računa i finansijske transakcije, uz vaše odobrenje, takođe možemo da potvrdimo informacije koje navedete, kao što je broj telefona, preko legitimne treće strane u svrhe bezbednosti i sprečavanja prevara;
 4. kada uputite druge treće strane da dele podatke sa kompanijom TECNO, na primer, možete da uputite svog mobilnog operatera da sa nama deli informacije o vašem nalogu radi aktivacije naloga;
 5. informacije o vama koje su nam dostavili drugi, npr. kada druge treće strane kupe proizvode za vas putem naše usluge, one će nam dostaviti vašu adresu za isporuku.

To ćemo vam objasniti u trenutku prikupljanja gore navedenih informacija i pribavićemo vaš pristanak. Kompanija TECNO takođe može da koristi druge metode za prikupljanje drugih informacija o vama, vašem uređaju ili vašem korišćenju usluga, koje će vam biti objašnjene u trenutku prikupljanja i pribavićemo vaš pristanak.

U istraživačke svrhe možemo da koristimo skupove podataka koji sadrže različite tipove informacija koje bi mogle biti povezane sa pojedincem koji se može identifikovati. Prilikom pribavljanja takvih skupova podataka, prikupljaćemo ih u skladu sa važećim zakonom (uključujući zakon u pravnoj nadležnosti u kojoj se skupovi podataka nalaze). Ne pokušavamo i nećemo pokušavati da ponovo identifikujemo pojedince iz takvih skupova podataka kada koristimo takve skupove podataka u svrhe istraživanja i razvoja.

1.4 Prikupljanje i korišćenje neličnih podataka

Takođe, možemo prikupljati druge tipove informacija koje nemaju direktnu ili indirektnu vezu sa pojedincima. Prema važećim lokalnim zakonima, ove informacije se ne mogu definisati kao lični podaci. U nastavku ćemo vam dati primere takvih informacija. Imajte na umu da se ove informacije bez ikakvog ličnog identiteta ne mogu koristiti za identifikaciju pojedinca. Svrha našeg prikupljanja je da razumemo na koji način koristite naše proizvode i usluge i da neprestano poboljšavamo naše usluge da bismo bolje zadovoljili potrebe korisnika na osnovu takvih informacija. S obzirom na to da ovaj tip informacija ne predstavlja lične podatke, mi ćemo odlučiti o tome kako ćemo prikupljati, koristiti, otkrivati i prenositi takve nelične podatke. Samo kada se takvi nelični podaci koriste u kombinaciji sa drugim informacijama za identifikaciju određenog fizičkog lica ili kada se koriste u kombinaciji sa ličnim podacima, ove informacije će se smatrati ličnim podacima. U ovom slučaju, mi ćemo anonimizovati i deidentifikovati ovaj tip informacija, osim uz vaš pristanak ili na drugi način u skladu sa zakonima i propisima.

 1. Statistika prodaje uređaja i proizvoda, kao i različite statističke informacije, kao što su veličina ekrana, verzija uređaja, vreme registracije, informacije o verziji.
 2. Statistički podaci koji se generišu kada instalirate, koristite, deinstalirate određenu uslugu i/ili aplikacije u okviru nje, kao što su informacije koje se ne mogu identifikovati u vezi sa uređajem, posete veb-sajtu, preuzimanja, događaji svakodnevnog korišćenja, događaji pristupanja stranicama, događaji vremena pristupanja stranicama i događaji sesije; korišćenje APK imena aplikacija, verzija aplikacije, korišćenje aplikacije, vremena otvaranja, podaci o otkazivanju, korišćenje podataka aplikacije.
 3. Zahtevi i izvršavanje komandi servera, kao što su ID komande podataka, broj verzije OS-a, broj verzije softvera, broj verzije komande.
 4. Podaci za nadgledanje mreže, kao što su vreme zahteva, broj zahteva ili zahtev za grešku;
 5. Kada korisnici koriste okvir za obaveštenja za primanje obaveštenja, kao što su verzija OS-a, ID zadatka, verzija komande, ime paketa obaveštenja, tip obaveštenja, status obaveštenja;
 6. Podaci aplikacije za pokretanje telefona, kao što su ID aplikacije, ime aplikacije, ime APK, verzija aplikacije, UA parametri pretraživača, tip uređaja, tip mrežne veze.
 7. Kolekcija podataka aplikacije, kao što su događaj pokretanja aplikacije, događaj otkazivanja aplikacije (npr. evidencije koje se automatski generišu nakon otkazivanja aplikacije), događaj instalacije aplikacije, događaj deinstalacije aplikacije, informacije o korišćenju baterije, prilagođavanja osvetljenja.

Potrebno je naglasiti i ponovo istaći da sadržaj i scenariji ličnih podataka koje kompanija TECNO prikuplja, a koji su ovde navedeni, ne mogu da pokriju sve naše poslovne scenarije zbog velikog broja naših proizvoda i usluga. U slučaju da postoji bilo koji deo koji nije obuhvaćen ovom Politikom, dopunićemo je navođenjem u politici privatnosti određenih proizvoda ili usluga, ili putem obaveštenja ili na drugi način prilikom prikupljanja podataka u određenim poslovnim scenarijima.

 

2. Svrha našeg korišćenja ličnih podataka

Kada treba da ispunimo svoje obaveze prema vama prema Uslovima korišćenja i/ili ugovoru o pružanju usluge, ili kada smatramo da je to neophodno za zaštitu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane nakon naših procena, uz vaš pristanak, možemo da obrađujemo vaše lične podatke u svrhe opisane u ovoj Politici. Takođe, možemo da obrađujemo vaše lične podatke radi poštovanja i sprovođenja važećih zakonskih obaveza. Kada koristimo vaše lične podatke, striktno ćemo se pridržavati sadržaja ove Politike i njenih ažuriranja.

 1. Pružanje usluga registracije i usluga upravljanja nalogom. Koristićemo osnovne informacije koje ste popunili tokom registracije da bismo vam pružili odgovarajuće usluge registracije i naknadne usluge upravljanja nalogom.
 2. Pružanje korisničke podrške i povezanih usluga za vaše aktivnosti kupovine i nakon kupovine. Na primer, možda će biti potrebno da pružite neophodne informacije kada nudimo usluge isporuke, usluge garancije, tehničku podršku ili kada je potrebno da brzo lociramo i popravimo postojeće neuobičajene probleme putem povratnih informacija u izveštajima o greškama.
 3. Pružanje informativnih usluga za vaše potrebe ili interesovanja. Na primer, mi ili treća strana možemo da koristimo informacije o vašoj lokaciji da bismo vam pružali usluge prosleđivanja vremenske prognoze, navigacije na geografskoj lokaciji i druge povezane informativne usluge; možemo da koristimo vaše lične podatke, analiziramo vaše navike korišćenja i željeno ponašanje i da vam pružamo usluge obaveštavanja ili prosleđivanja sadržaja na osnovu vašeg pristanka.
 4. Nastavak pružanja boljih proizvoda i usluga. Možemo da vas pozovemo da učestvujete u našim programima ili interaktivnim aktivnostima povezanim sa poboljšanjem proizvoda i korisničkog iskustva. Nakon što se pridružite našim programima ili aktivnostima, možemo da prikupljamo vaše neophodne lične podatke, kao što su brojevi mobilnih telefona (uglavnom se koriste za istraživanje i ponovne posete), informacije o uređaju, podaci o ponašanju u radu, informacije o lokaciji i informacije o evidenciji za statističku analizu, da bismo stalno poboljšavali i optimizovati proizvode i obezbedili bolje korisničko iskustvo.
 5. Sprovođenje relevantnih komercijalnih promotivnih aktivnosti. Ako učestvujete u nagradnoj igri, takmičenju ili sličnoj promociji, možemo da koristimo informacije koje nam dostavljate za upravljanje tim programima. Ako više ne želite da primate određene tipove promotivnih materijala, možete to da odbijete na način koji je naveden u poruci (npr. veza za otkazivanje pri dnu poruke), osim ako je drugačije navedeno u važećim zakonima. Više informacija možete pronaći u delu „Vaša prava na vaše lične podatke“ u nastavku.
 6. Pružanje usluga zasnovanih na lokaciji. Kada koristite hiOS usluge, možemo da koristimo informacije o lokaciji i da bismo vam pružili uslugu i tačne detalje o toj lokaciji radi ostvarenja najboljeg mogućeg korisničkog iskustva, na primer, detalje o vremenu, pristup lokaciji (kao deo Android platforme). Možete da isključite usluge lokacije u opciji „Informacije o lokaciji“ u okviru „Podešavanja“ ili da isključite korišćenje usluga lokacije aplikacije u bilo kom trenutku.
 7. Korišćenje funkcija bezbednosti i održavanja sistema u aplikaciji Bezbednost, na primer, bezbedno skeniranje, ušteda baterije, lista blokiranih i čistač.
 8. Pružanje usluge prosleđivanja i usluge obaveštavanja u svrhu procene učinka oglašavanja i slanja obaveštenja od hiOS usluge o ažuriranjima softvera ili najavama novih proizvoda, uključujući informacije o rasprodajama i promocijama. Prikupićemo relevantne informacije o aplikaciji (na primer, ID verzije aplikacije, ime APK-a) i relevantne informacije o uređaju (na primer, tip modela, brend). Možemo da koristimo vaše lične podatke u svrhu slanja prosleđenih poruka u kojima se nude ili oglašavaju naši proizvodi i usluge i/ili odabrani proizvodi i usluge treće strane. Ovo se radi samo uz vaš pristanak, tamo gde je potrebno i u skladu sa važećim zakonima. Možete da odbijete da primate marketinške informacije od nas i trećih strana u bilo kom trenutku tako što ćete promeniti svoje željene opcije u opciji „Aplikacija i obaveštenje“ u okviru „Podešavanja“ ili da upravljate svojim željenim opcijama preko aplikacije/veb-sajta treće strane koristeći TECNO prosleđivanje. Više informacija možete pronaći u odeljku „Vaša prava na vaše lične podatke“ u nastavku.
 9. Pružanje personalizovanih usluga i sadržaja, uključujući oglase. Radi bolje zaštite vaše privatnosti koristimo jedinstveni identifikator umesto vašeg imena, imejla ili drugih informacija pomoću kojih možete biti direktno identifikovani da bismo vam pružili personalizovane proizvode, usluge, oglašavanje i druge aktivnosti. Možemo da kreiramo profile tako što ćemo analizirati gore navedene informacije i izgraditi segmente (stavljanjem vaših ličnih podataka u jedan ili više segmenata). Ciljano oglašavanje će se sprovoditi uz vaš pristanak samo u meri u kojoj se to zahteva važećim zakonima.

Možemo da kombinujemo gore navedene informacije sa drugim informacijama (uključujući informacije o različitim uslugama ili uređajima kao što su računari, mobilni telefoni i drugi povezani uređaji) da bismo obezbedili i poboljšali naše proizvode, usluge, sadržaj i oglašavanje. Imate pravo da u bilo kom trenutku odbijete da primate personalizovane oglase i da uložite prigovor na profilisanje korisnika, uključujući analizu identifikacije u svrhe direktnog marketinga i automatizovanog donošenja odluka. Da biste ostvarili ova prava, možete u bilo kom trenutku da odbijete uslugu putem opcije za odbijanje u odgovarajućem softveru i proizvodu.

 1. Način na koji koristimo kolačiće i slične tehnologije

1. Šta su kolačići i slične tehnologije

Kolačići su male tekstualne datoteke koje čuvamo na vašem mobilnom uređaju da bismo osigurali normalan rad ovog softvera i vaš praktičan pristup istom. Kolačići obično sadrže identifikatore, imena sajtova i neke brojeve i znakove. Naši veb-sajtovi, usluge na mreži, interaktivne aplikacije, imejl i druge informativne usluge mogu da koriste kolačiće i druge slične tehnologije kao što su piksel oznake i veb-tačkice. Sa podacima prikupljenim pomoću kolačića i sličnih tehnologija uopšteno postupamo kao sa neličnim podacima jer oni ne sadrže nijedan vaš podatak koji vas može lično identifikovati. Međutim, u meri u kojoj se adrese internet protokola (IP) ili slični identifikatori smatraju ličnim podacima prema zakonima dotičnih zemalja, takođe ćemo se pridržavati zakona dotičnih zemalja.

 

2. Zašto koristimo kolačiće i slične tehnologije

Mi i naši partneri koristimo kolačiće ili slične tehnologije za praćenje da bismo bolje razumeli korišćenje mobilnog softvera na vašem uređaju, da bismo razumeli koliko često koristite aplikaciju, događaje koji se dešavaju u okviru aplikacije, kumulativno korišćenje, podatke o performansama i odakle se aplikacija preuzima; mi i naši partneri koristimo kolačiće ili slične tehnologije za praćenje da analiziramo trendove, administriramo sajt, pratimo ponašanje korisnika na sajtu i prikupljamo demografske informacije o našoj bazi korisnika u celini. Na primer: možemo da sarađujemo sa trećim stranama da bismo prikazali oglase na našim veb-sajtovima ili da bismo upravljali našim oglasima na drugim veb-sajtovima. Naši partneri trećih strana mogu da koriste kolačiće ili slične tehnologije za praćenje da bi vam prikazivali oglase na osnovu vaše istorije pretraživanja i interesovanja.

Kolačiće nećemo koristiti u druge svrhe osim onih koje su navedene u ovoj Politici. Kolačićima možete da upravljate ili iste možete da brišete prema svojim željama. Možete izbrisati sve kolačiće koji se čuvaju na vašem mobilnom uređaju preko opcije „Podešavanje“ odgovarajućeg softvera i proizvoda (putanje se mogu malo razlikovati za različite uređaje i usluge) ili možete odabrati da ne budete praćeni i odbiti oglase zasnovane na interesovanjima tako što ćete izbrisati sve kolačiće ili resetovati krajnji mobilni uređaj (brisanje sadržaja i podataka).

 1. Način na koji čuvamo i štitimo vaše lične podatke
 1. Način na koji čuvamo vaše lične podatke

Lični podaci koji se prikupljaju uz vaš pristanak čuvaće se u skladu sa zakonima i propisima o zaštiti i privatnosti ličnih podataka dotičnih zemalja. U meri u kojoj to nije zabranjeno lokalnim zakonima i propisima, prikupljene lične podatke takođe možemo da čuvamo u zemljama ili regionima van zemlje u kojoj se kompanija nalazi.

Trenutno, kompanija TECNO može da čuva vaše lične podatke u: Indiji i/ili Irskoj.

Posebno:

Lični podaci koji se prikupljaju i generišu tokom naših operacija u Indiji čuvaće se na serverima koji se nalaze u Indiji.

Lični podaci koji se prikupljaju i generišu u našim kompanijama van Indije čuvaće se na serverima u Irskoj.

U skladu sa poslovnim uslovima, možda ćemo u budućnosti koristiti servere u drugim regionima ili zemljama i tada ćemo ažurirati ovu Politiku.

Bez obzira da li lične podatke čuvamo u zemlji u kojoj se kompanija nalazi ili u drugim zemljama ili regionima, u meri u kojoj se time ne krše zakoni i propisi, podatke ćemo zadržati u skladu sa relevantnim zakonima i propisima o čuvanju podataka. U isto vreme, razmotrićemo karakteristike, opseg i svrhu obrade ličnih podataka, rizike koji mogu nastati prilikom obrade i ozbiljne posledice prouzrokovane štetom itd. i primenićemo neophodne bezbednosne mere. Na primer, koristićemo metode šifrovanja i deidentifikacije za čuvanje prikupljenih ličnih podataka. Takođe, čuvaćemo informacije u najkraćem periodu čuvanja koji je propisan zakonom. U slučaju onih koje nisu navedene zakonom, zadržaćemo informacije u skladu sa najkraćim periodom čuvanja koji je potreban za poslovanje. U slučaju podataka kod kojih je period čuvanja prekoračen ili podataka za koje zahtevate da ih izbrišemo, izbrisaćemo navedene podatke ili preduzeti druge odgovarajuće mere u skladu sa tim bez kršenja relevantnih zakona i propisa.

 1. Način na koji štitimo vaše lične podatke

Preduzećemo druge neophodne mere da zaštitimo bezbednost vaših ličnih podataka i sprečimo zloupotrebu podataka, neovlašćeni pristup podacima, neovlašćenu izmenu, otkrivanje ili uništenje podataka itd.

Mi primenjujemo bezbednosne mere predviđene za zaštitu vaših ličnih podatak i redovno nadgledamo naše sisteme u pogledu mogućih ranjivosti i napada i koristimo administrativne, tehničke i fizičke mere zaštite da bismo zaštitili vaše lične podatke uzimajući u obzir tipove ličnih podataka, obradu i pretnje koje se javljaju. Neprestano radimo na poboljšanju ovih zaštitnih mera da bismo zaštitili vaše lične podatke.

Ipak, moramo da vas podsetimo da, bez obzira na to koliko su mere savršene, ne postoji apsolutna garancija da će se izbeći pojava bezbednosnih incidenata u vezi sa čuvanjem podataka. U slučaju nastanka događaja curenja podataka, prijavićemo ga odgovarajućim regulatornim organima u skladu sa relevantnim zakonima i propisima, i navešćemo tip ličnih podataka koji su uključeni u curenje, broj subjekata na koje se odnose podaci, moguće posledice curenja i korektivne mere koje nameravamo da preduzmemo u skladu sa zahtevima regulatornih organa. Preduzećemo najbolje moguće mere da ispravimo ili ublažimo štetu i posledice curenja podataka. Kada je to dozvoljeno ili kada se to zahteva zakonima i propisima, blagovremeno ćemo vas obavestiti o mogućim posledicama ili značajnoj šteti da biste što pre mogli da preduzmete odgovarajuće mere da zaštitite svoja prava u najvećoj mogućoj meri.

Ne postoje apsolutno bezbedni veb-sajt, internet prenos, računarski sistem i bežične veze. Pored neophodnih zaštitnih mera koje smo preduzeli, korisnici treba da pojačaju svest o bezbednosnim rizicima privatnosti. Na primer, kada pristupate veb-sajtovima, vezama, proizvodima ili uslugama trećih strana iz naših usluga, radi bezbednosti svih podataka koje prikupljaju ti veb-sajtovi, veze, proizvodi ili usluge, pažljivo pročitajte odredbe i uslove tih trećih strana. Ne preuzimamo nikakvu pravnu odgovornost za probleme sa bezbednošću podataka koje izazivaju takve treće strane. Ako otkrijete da određeni sadržaj, oglase ili funkcije na našim veb-sajtovima, u našim proizvodima ili uslugama možda obezbeđuje treća strana i da oni mogu ugroziti vašu privatnost i bezbednost, odmah nam se obratite, jer ćemo to pitanje prioritetno rešavati u skladu sa zakonima i propisima.

 1. Način na koji delimo, prenosimo i otkrivamo vaše lične podatke i podatke

Kada delimo, prenosimo i otkrivamo vaše lične podatke, pridržavamo se principa i zahteva minimizacije, neophodnosti i zakonitosti. U uobičajenim okolnostima, mi eksterno ne delimo, ne prenosimo i ne otkrivamo vaše lične podatke. Međutim, u meri u kojoj to dozvoljavaju važeći zakoni i propisi, možemo da delimo, prenosimo i otkrivamo vaše lične podatke u sledećim situacijama:

 1. Način na koji delimo vaše lične podatke

Mi ne prodajemo nikakve lične podatke trećim stranama. Da bismo vam pružili blagovremene usluge, vaši lični podaci se mogu deliti sa povezanim kompanijama kompanije TECNO. Vaše informacije ćemo deliti samo u okviru povezanih kompanija kompanije TECNO u legitimne i izričite svrhe i delićemo samo informacije neophodne za pružanje usluga, a obavezani smo svrhama navedenim u ovoj Politici privatnosti. Ako dotična svrha nije obuhvaćena ovom Politikom, navešćemo je u odgovarajućoj politici privatnosti ili obaveštenju za određeni proizvod ili uslugu.

Možemo da delimo neophodne lične podatke sa ovlašćenim partnerima trećih strana (uključujući dobavljače tehničkih usluga, dobavljače usluga čuvanja podataka, dobavljače postprodajnih usluga, dobavljače usluga marketinških promocija, dobavljače SDK usluga trećih strana itd.) radi obavljanja određenih funkcija ili da bismo vam pružili bolju uslugu i bolje korisničko iskustvo. Na primer, prilikom kupovine TECNO proizvoda, kompanija TECNO će vaše relevantne lične podatke možda morati da dostavi dobavljaču logističkih usluga radi ugovaranja isporuke; prilikom pružanja postprodajne usluge, vaše relevantne lične podatke ćemo možda morati da dostavimo dobavljaču postprodajnih usluga da bismo ponudili bolju uslugu i podršku. Podržavamo principe minimizacije, neophodnosti i zakonitosti da bismo sproveli takvo deljenje. Pre deljenja informacija, potpisaćemo striktne ugovore o poverljivosti sa ovlašćenim partnerima i od njih ćemo zahtevati da preduzimaju relevantne mere poverljivosti i bezbednosne mere prilikom obrade ličnih podataka u skladu sa ovom Politikom i važećim zakonima u pravnoj nadležnosti koja važi kod vas. Pored toga, od njih ćemo takođe zahtevati da uspostave mogućnosti za bezbednost podataka i kvalifikacije za bezbednost informacija (npr. procena stepena zaštite, sistem za upravljanje bezbednošću informacija). Kada ugradimo SDK ovlašćenog partnera ili druge slične aplikacije u Softver, odmah ćemo vas obavestiti i od dobavljača SDK usluge koji pribavlja informacije zatražiti da osigura bezbednost vaših podataka.

Da bismo pružili usluge procene, analize ili druge poslovne usluge, takođe možemo da delimo vaše nelične podatke sa trećim stranama. Na primer, možemo da koristimo objedinjene podatke da bismo partnerima (npr. dobavljačima usluga oglašavanja) pomogli da razumeju efikasnost, povratne informacije i trendove korišćenja njihovih usluga.

Ukoliko u slučaju spajanja, akvizicije ili stečajne likvidacije, prenosa imovine i drugih povezanih transakcija postoji i prenos ličnih podataka, od novog entiteta ili organizacije koja poseduje vaše lične podatke ćemo zahtevati da nastavi da bude vezana ovom Politikom putem ugovora ili drugih odgovarajućih mera, i od tog subjekta ćemo zahtevati da preduzme mere poverljivosti i bezbednosne mere u nivou koji nije niži od zahteva ove Politike u odnosu na obradu ličnih podataka.

 1. Način na koji prenosimo vaše lične podatke

Kompanija TECNO neće prenositi vaše informacije bilo kojoj drugoj strani, osim u sledećim okolnostima:

 1. U slučaju pribavljanja vašeg izričitog pristanka.
 2. Ako kompanija TECNO učestvuje u spajanju, akviziciji ili prodaji celokupne svoje imovine ili nekog njenog dela, što može uticati na vaše lične podatke, objavićemo istaknuto obaveštenje putem imejla i/ili našeg veb-sajta ili korišćenjem drugih odgovarajućih metoda da bismo vas obavestili o svim promenama u vlasništvu i vašim pravima na vaše lične podatke, kao i svim mogućnostima izbora koje imate u vezi sa vašim ličnim podacima.
 3. U slučaju koji je objašnjen u ovoj politici privatnosti ili o kojem ste obavešteni na drugi način.
 1. Način na koji otkrivamo vaše lične podatke

U skladu sa pravnim zahtevima, pravnim procedurama, sudskim sporovima i/ili zahtevima vladinih službi i organa, kompanija TECNO će možda morati da otkrije vaše lične podatke. Ako je otkrivanje neophodno ili prikladno u smislu nacionalne bezbednosti, sprovođenja zakona ili drugih pitanja od javnog značaja, takođe možemo otkriti informacije o vama.

Pored toga, vaše lične podatke možemo da delimo sa:

 1. našim pravnim zastupnicima, advokatima, računovođama, revizorima ili sličnim konsultantima kada od njih zahtevamo da daju profesionalne savete.
 2. investitorima i drugim relevantnim trećim stranama, ako dođe do stvarnih ili potencijalnih prodaja ili drugih transakcija kompanije koje su povezane sa entitetima u okviru TECNO Grupe.

drugim trećim stranama, na primer, u slučaju otkrivanja određenih informacija sa vašim odobrenjem.

 1. Način na koji se vaši lični podaci prenose preko granica

Kao kompanija koja posluje na globalnom nivou, imamo resurse ili servere u različitim zemljama ili regionima širom sveta koji pružaju podršku našim proizvodima i uslugama. Da bismo vam bolje pružali usluge, u svrhe opisane u ovoj Politici, i u meri u kojoj to dozvoljavaju važeći lokalni zakoni i propisi, i uz vaš ovlašćeni pristanak, možemo da prenosimo vaše lične podatke na ove resurse ili servere radi čuvanja ili obrade, i takođe možemo da prenosimo vaše lične podatke dobavljačima usluga i poslovnim partnerima trećih strana pa se vaši podaci prema tome mogu prenositi u druge zemlje ili regione. Zakoni o zaštiti privatnosti ovih zemalja ili regiona se mogu razlikovati, a pravna nadležnost u kojoj se nalaze ovi globalni resursi ili serveri može, ali i ne mora štititi lične podatke prema istim standardima kao u pravnoj nadležnosti koja važi kod vas. Međutim, i dalje ćemo nastojati da se pridržavamo svoje Politike privatnosti da bismo štitili vaše lične podatke i pratićemo pravne zahteve zemlje ili regiona u kojem se lični podaci nalaze da bismo vršili odgovarajući prekogranični prenos i drugu obradu ličnih podataka.

U slučaju da lične podatke prenosimo van pravne nadležnosti koja važi kod vas, bilo da se oni prenose našim filijalama ili dobavljačima usluga trećih strana, pridržavaćemo se relevantnih važećih zakona. Preduzećemo odgovarajuće bezbednosne mere i mere zaštite da bismo bili sigurni da svi takvi prenosi ispunjavaju zahteve važećih lokalnih zakona o zaštiti podataka.

 1. Vaša prava na vaše lične podatke

Kao subjekt na koji se odnose podaci, imate niz prava na svoje lične podatke, uključujući pravo na potvrđivanje, pristupanje, ispravljanje, brisanje, povlačenje pristanka i podnošenje žalbe (u daljem tekstu „zahtev“). U potpunosti razumemo i poštujemo vaša prava i takva prava će biti predmet posebnih izuzimanja i izuzetaka prema važećim zakonima. Takođe ćemo preduzeti aktivne korake da bismo osigurali da vaša prava budu efikasno zaštićena. Međutim, shvatite i imajte na umu da ćemo pre obrade vašeg zahteva možda morati da potvrdimo vaš identitet iz bezbednosnih razloga. U principu ne naplaćujemo naknadu za vaš zakonit i razuman zahtev, ali ćemo naplatiti određenu razumnu naknadu za ponovljene zahteve koji prelaze razumno ograničenje gde je primenljivo, a na osnovu stvarnih administrativnih troškova dozvoljenih važećim zakonima. Možemo da odbijemo zahteve koji se neopravdano ponavljaju, koji zahtevaju prekomerna tehnička sredstva (na primer, za razvoj novih sistema ili suštinsku promenu postojećih praksi), koji predstavljaju rizik po zakonska prava drugih ili su krajnje nepraktični, ili koji krše obavezne odredbe zakona.

6.1 Pravo na potvrđivanje i pristupanje

Obaveštavamo vas o načinu na koji prikupljamo i obrađujemo lične podatke putem ove Politike ili u obliku politike privatnosti ili obaveštenja o određenom proizvodu ili usluzi. Imate pravo da potvrdite ili odbijete takvo prikupljanje i obradu putem polja za potvrdu ili na druge načine. Međutim, nakon što odbijete, neke funkcije koje za korišćenje zahtevaju vašu izričitu autorizaciju i pristanak možda više neće biti dostupne. Ličnim podacima koje ste nam dostavili možete direktno da pristupate u interfejsu naših proizvoda ili usluga. U slučaju podataka kojima ne možete da pristupite, možete da pošaljete imejl na privacy@transsion.com. Problem ćemo rešiti odmah nakon što primimo vaš imejl.

 

6.2 Pravo na ispravljanje i brisanje

Kada se vaši lični podaci promene ili kada ustanovite da su vaši lični podaci koje prikupljamo i obrađujemo netačni ili nepotpuni, imate pravo da od nas zatražite da izvršimo ispravke ili dopune. Neke svoje lične podatke možete direktno da ispravite ili izmenite na relevantnim stranicama sa funkcijama proizvoda/usluga. Kada su vaši lični podaci koje smo prikupili ispunili svrhu prikupljanja ili više nisu potrebni, ili kada utvrdite da naše prikupljanje i obrađivanje vaših ličnih podataka krši odredbe zakona i propisa ili ove Politike privatnosti, imate pravo da od nas zatražite da izbrišemo relevantne lične podatke. U slučaju ličnih podataka za koje vam nismo obezbedili kanal za ispravku ili brisanje, možete zatražiti da se isprave ili izbrišu tako što ćete se obratiti na privacy@transsion.com.

Međutim, u nekim situacijama možda nećemo odobriti vaš zahtev za brisanje, na primer, ako od nas tražite da izbrišemo vaše podatke o transakciji kada je kompanija TECNO pravno obavezna da vodi evidenciju o toj transakciji u skladu sa važećim lokalnim zakonom. Takođe, imajte na umu da ukoliko zatražite da izbrišemo vaše informacije iz naših proizvoda i usluga, možda nećemo odmah ukloniti odgovarajuće informacije iz sistema rezervnih kopija zbog nekih važećih lokalnih zakona i tehnoloških ograničenja. Ipak, bezbedno ćemo čuvati vaše lične podatke i izolovati ih od bilo kakve dalje obrade dok se rezervna kopija ne ažurira ili do trenutka kada se može izbrisati ili učiniti anonimnom.

 

6.3 Pravo na povlačenje pristanka

Da bismo postigli odgovarajuće karakteristike naših različitih proizvoda ili usluga, zahtevaćemo neophodne lične podatke u skladu sa važećim lokalnim zakonima. Ovo je opisano u delu „Način na koji prikupljamo i koristimo vaše lične podatke“ u ovoj Politici. Možete da povučete pristanak koji nam je prethodno dat za određenu svrhu tako što ćete izbrisati informacije, isključiti funkcije uređaja i zahtevati povlačenje pristanka, uključujući prikupljanje, korišćenje i/ili otkrivanje svojih ličnih podataka kojima upravljamo ili koje kontrolišemo. Ako je način kojim se zahteva povlačenje pristanka jasno naveden u politici privatnosti ili obaveštenju o određenom proizvodu ili usluzi, sledite ga kako je navedeno. Ako nije navedeno, možete da pošaljete relevantan zahtev na privacy@transsion.com. Vaš zahtev ćemo obraditi u razumnom roku nakon što ga pošaljete, a nakon toga nećemo prikupljati, koristiti i/ili otkrivati vaše lične podatke u skladu sa vašim zahtevom.

Ako povučete pristanak, možda nećete moći da nastavite da primate deo i/ili potpune prednosti proizvoda i usluga kompanije TECNO. Povlačenje vašeg pristanka ili autorizacije neće uticati na validnost naših prethodnih aktivnosti obrade zasnovanih na vašem pristanku.

 

6.4 Pravo na otkazivanje usluge ili naloga

Možete da kliknete na dugme „Podešavanja“ u određenoj aplikaciji ukoliko želite da otkažete određeni proizvod ili uslugu, ili možete da nam se obratite na privacy@transsion.com.

Ovim putem vas podsećamo da, ukoliko želite da otkažete određenu uslugu ili nalog, takvo otkazivanje može da vas spreči da koristite neke od TECNO proizvoda i usluga, a takav čin otkazivanja naloga je nepovratan. Kada otkažete svoj nalog, mi ćemo izbrisati ili deidentifikovati vaše relevantne informacije.

  1. Pravo na prigovor

Imate pravo da uložite prigovor slanjem imejla na privacy@transsion.com. Odgovorićemo odmah nakon što primimo vaš prigovor. Ako niste zadovoljni našim odgovorom, posebno ako naša obrada ličnih podataka krši vaša legitimna prava i interese, možete da uputite prigovor ili prijavu lokalnom odeljenju za zaštitu ličnih podataka ili da podnesete tužbu nadležnom sudu.

  1. Pravo na kontrolisanje podešavanja privatnosti

Imate pravo da kontrolišete svoja podešavanja privatnosti i ograničite naše prikupljanje, korišćenje, otkrivanje ili obradu vaših ličnih podataka putem takvih podešavanja privatnosti. U nastavku su navedeni neki primeri vaše kontrole podešavanja privatnosti:

 1. Odaberite da se prijavite na svoj TECNO nalog ili da se odjavite sa njega.
 2. Izaberite da uključite ili isključite funkcije Program korisničkog iskustva i Pristup lokaciji.
 3. Uključite ili isključite druge usluge i funkcije koje se bave osetljivim ili ličnim podacima (npr. otključavanje licem, zaključavanje otiskom prsta). Više detalja o bezbednosnom statusu svog uređaja možete dobiti i u aplikaciji TECNO Bezbednost.

Ako ste prethodno prihvatili da možemo da koristimo vaše lične podatke u gore navedene svrhe, svoju odluku možete da promenite tako što ćete nam se obratiti putem imejla privacy@transsion.com.

  1. Prava u nekim pravnim nadležnostima

Konkretno, u skladu sa važećim zakonima nekih pravnih nadležnosti, možda ćete imati sledeća prava subjekata na koje se odnose podaci:

 1. Pravo na ograničenje obrade. Imate pravo da zahtevate ograničenje naše obrade vaših ličnih podataka. Razmotrićemo razloge u vezi sa vašim zahtevom za ograničenje. Ako su razlozi u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka, vaše lične podatke ćemo obrađivati pod važećim okolnostima u takvim zakonima i obavestićemo vas pre nego što se ograničenje obrade ukine.
 2. Pravo na automatizovano donošenje odluka. Imate pravo da odbijete obradu zasnovanu na automatizovanom donošenju odluka, uključujući profilisanje i drugu automatizovanu obradu koja može imati pravne ili slične posledice po vas.
 3. Pravo na prenosivost podataka. Imate pravo da podnesete zahtev da se vaši lični podaci prenesu drugom kontroloru podataka u strukturiranom i često korišćenom formatu.

Imamo pravo da odbijemo da obradimo vaše zahteve ili da odgovorimo samo na neke od vaših zahteva kada se primenjuje izuzeće ili kada po drugom osnovu imamo pravo na to prema važećim zakonima; na primer, neki zahtevi su očigledno neosnovani ili očigledno preterani ili zahtevaju otkrivanje informacija trećih strana.

 1. Način na koji postupamo sa ličnim podacima dece

Kompanija TECNO shvata važnost zaštite ličnih podataka dece i zato deca mlađa od 14 godina ili ekvivalentnog uzrasta, na način određen zakonom u pravnoj nadležnosti koja važi kod vas (decu ćemo definisati uglavnom na osnovu zakona i propisa zemlje u kojoj ili regiona u kojem se naša kompanija nalazi jer se zakoni različitih zemalja mogu razlikovati u odnosu na definisanje uzrasta dece), ne smeju da koriste naše proizvode ili usluge bez pristanka i smernica svojih zakonskih staratelja i takva praksa je dozvoljena relevantnim zakonima i propisima. U principu ne pružamo usluge direktno deci, ne prikupljamo aktivno lične podatke dece ili ne koristimo lične podatke dece u marketinške svrhe. Prikupljaćemo, koristićemo i otkrivaćemo lične podatke deteta samo uz izričitu dozvolu i pristanak staratelja deteta, u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom i kada je zaista neophodno da se takve informacije prikupljaju. Ako u bilo kom trenutku staratelj treba da pristupi ličnim podacima koji se odnose na dete pod starateljstvom ili da te podatke izmeni ili izbriše, obratite nam se na ovde opisane načine, a mi ćemo blagovremeno odgovoriti. Ako ustanovite da smo informacije deteta prikupljali bez znanja zakonskog staratelja, pošaljite imejl na privacy@transsion.com da biste nam se obratili. Relevantne informacije ćemo ukloniti u najkraćem mogućem roku. Ako utvrdimo da smo lične podatke deteta prikupili bez prethodnog pristanka proverenog staratelja, takođe ćemo ukloniti relevantni sadržaj u najkraćem mogućem roku.

 1. Dobavljači usluga i usluge trećih strana

Kada koristite TECNO proizvode ili usluge (što uključuje usluge navigacije mapom, glasovne podrške, video plejera, čišćenja sistema i usluge povezane sa bezbednošću, igranje igara, statistiku, obradu plaćanja, filtriranje informacija itd.), možda ćete dobijati veze ka veb-sajtovima trećih strana ili sadržaj i usluge koje pružaju treće strane osim nas, dok se nekim proizvodima ili uslugama trećih strana može pristupati u obliku SDK rutina i drugih. Prema sopstvenom nahođenju možete odabrati da li ćete posetiti ili prihvatiti veb-sajtove, proizvode i usluge trećih strana. Naša politika privatnosti se ne primenjuje na proizvode i usluge koje pruža bilo koja treća strana. S obzirom na to da nismo u mogućnosti da suštinski kontrolišemo treću stranu, nismo odgovorni za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka od strane treće strane. Zbog toga, kada prosleđujete bilo koju informaciju trećoj strani, pažljivo pregledajte politiku privatnosti treće strane i vodite računa o svojim ličnim podacima.

 1. Dopuna i ažuriranje Politike

Zadržavamo pravo da s vremena na vreme ažuriramo ili menjamo ovu Politiku da bismo odrazili promene u našem poslovanju, tehnologiji i važećem zakonu i praksi. U slučaju bilo kakve izmene ove Politike, obavestićemo vas o najnovijoj Politici putem zvaničnog veb-sajta kompanije TECNO www.TECNO.com ili obaveštenja na mobilnom uređaju. Za najnovija ažuriranja ove Politike privatnosti pratite naš zvaničan veb-sajt i obaveštenja na mobilnom uređaju. Iako ova Politika privatnosti može biti izmenjena, vaša prava prema ovoj Politici neće biti umanjena bez vašeg izričitog pristanka.

Pre nego što od vas prikupimo dodatne lične podatke ili kada vaše lične podatke koristimo ili otkrivamo u nove svrhe, ponovo ćemo tražiti vaš izričit pristanak u skladu sa važećim zakonima. Vaše dalje korišćenje proizvoda i usluga na veb-sajtu, mobilnom i/ili bilo kom drugom uređaju predstavlja vašu saglasnost sa ažuriranom Politikom privatnosti. 

Sadržaj ovde opisanih TECNO proizvoda ili usluga se može razlikovati u zavisnosti od tipa proizvoda koji koristite, verzije sistema ili zahteva lokalnih zakona i propisa.

 1. Zajednički kontrolor

Kompanije Shanghai Transsion Co., Ltd. i CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED su zajednički kontrolori sa nama i mi smo zajednički odgovorni za obradu vaših ličnih podataka. Kompanije TECNO MOBILE LIMITED, Shanghai Transsion Co., Ltd. i CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED preuzimaju odgovornosti pojedinačno prema važećim zakonima. Za više detalja u vezi sa zajedničkom kontrolom možete da nam se obratite putem informacija za kontakt u odeljku XI. „Kako možete da nam se obratite“.

 1. Kako možete da nam se obratite

Ako imate bilo kakvih komentara, pitanja ili nedoumica u vezi sa našom Politikom privatnosti ili praksama zaštite ličnih podataka, obratite nam se na:

Imejl: privacy@transsion.com (Napomena: Ovo poštansko sanduče se koristi samo za primanje poruka koje se odnose na našu Politiku privatnosti ili našu zaštitu ličnih podataka)

Pregledaćemo vaše zahteve za privatnost ili lične podatke u najkraćem mogućem roku i odgovorićemo vam u roku od 15–30 dana nakon potvrde vašeg korisničkog identiteta. Ako sam vaš zahtev sadrži bilo kakvo komplikovano ili značajno pitanje, možemo od vas zatražiti više informacija.

Ako niste zadovoljni našim odgovorom, posebno kada smatrate da smo povredili vaša legitimna prava i interese, možete da tražite pravni lek od relevantnog regulatornog tela za zaštitu podataka u pravnoj nadležnosti koja važi kod vas. Ako se konsultujete sa nama, pružićemo vam informacije o relevantnim kanalima za žalbe koji mogu biti primenljivi na osnovu vaših okolnosti.

Zahvaljujemo vam se na vremenu koje ste izdvojili da pročitate našu Politiku privatnosti!