သတင္း

TECNO သတင္းမ်ားအားလံုး ဤေနရာတြင္ ရွိသည္

စြမ္းရည္ျမင္႔ဓာတ္ပံုမ်ားအားအလင္းအားနည္းခ်ိန္တြင္ပင္ရိုက္ႏုိင္မည္႔ TECNO အမွတ္တံဆိပ္ SPARK 3 Pro အမ

TECNO အမွတ္တံဆိပ္မွသံုးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေပၚလုိက္ကာ ဖန္တီးထားတဲ႔ SPARK 3 PRO အမ်ိဳးအစားဟာ အလင္းမွိန္ခ်ိန္မွာရိုက္လိုက္ေသာဓာတ္ပုံမ်ားအား အရည္အေသြးေကာင္းေစသည္႔ အထူးကင္မရာျဖင္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပိုမို ဖတ္႐ႈရန္

သတင္း