About TECNO

TECNO là một thương hiệu công nghệ đổi mới có hoạt động tại hơn 70 quốc gia và khu vực trên khắp năm châu lục. Kể từ khi ra mắt, TECNO đã cách mạng hóa trải nghiệm kỹ thuật số tại các thị trường mới nổi trên toàn cầu, không ngừng thúc đẩy sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế thẩm mỹ, hiện đại với các công nghệ mới nhất. Ngày nay, TECNO đã phát triển thành công ty dẫn đầu được công nhận tại các thị trường mục tiêu của mình, mang đến sự đổi mới tiên tiến nhất thông qua nhiều dòng điện thoại thông minh, thiết bị đeo thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng, hệ điều hành HiOS và các sản phẩm nhà thông minh. Với bản chất của thương hiệu là “Stop At nothing”, TECNO cam kết mở ra những công nghệ tốt nhất và mới nhất cho những cá nhân hướng tới tương lai. Bằng cách tạo ra các sản phẩm hợp thời trang và thông minh, TECNO truyền cảm hứng cho người tiêu dùng trên toàn thế giới không ngừng theo đuổi mục tiêu và tương lai tốt đẹp nhất của họ.

 • TECNO ra mắt POVA 5 Series

  2023-06-29

  TECNO ra mắt POVA 5 Series

  Được đồng thiết kế với trò chơi chiến đấu sinh tồn nổi tiếng dành cho di động có tên là Garena Free Fire, POVA 5 Series mang đến trải nghiệm giải trí và chơi game nhập vai đỉnh cao.

 • TECNO ra mắt CAMON 20 Series

  2023-05-10

  TECNO ra mắt CAMON 20 Series

  TECNO đã ra mắt CAMON 20 Series mới, mang đến trải nghiệm chụp ảnh chân dung ban đêm và quay video chân dung ngoạn mục với thiết kế giải cấu trúc CAMON PUZZLE đầu tiên trong ngành cho những người dùng hướng tới tương lai.

 • TECNO ra mắt Dòng sản phẩm SPARK 10

  2023-03-07

  TECNO ra mắt Dòng sản phẩm SPARK 10

  TECNO đã ra m t D ò ng s n ph m SPARK 10, đá nh d u m t k nguy ê n m i cho đ i n tho i selfie trong ph â n kh ú c c a m ì nh b ng c á ch k ế t h p hi u n ă ng v ượ t tr i v i thi ế t k ế b ó ng b y v à th i th ượ ng.

 • TECNO ra mắt tại MWC23 Barcelona và hé lộ điện thoại thông minh dạng gập cao cấp đầu tiên PHANTOM V Fold

  2023-02-28

  TECNO ra mắt tại MWC23 Barcelona và hé lộ điện thoại thông minh dạng gập cao cấp đầu tiên PHANTOM V Fold

  TECNO đã gi i thi u d ò ng s n ph m đỉ nh cao c a h ã ng v à đ i ti ê n phong trong th tr ườ ng cao c p b ng c á ch ra m t đ i n tho i th ô ng minh cao c p d ng g p PHANTOM V Fold trong m à n ra m t l n đầ u t i tri n l ã m Mobile World Congress 2023.

 • TECNO tổ chức sự kiện Ra mắt toàn cầu sản phẩm chủ lực cao cấp cho PHANTOM X2 Series và MEGABOOK S Series tại Dubai

  2022-12-07

  TECNO tổ chức sự kiện Ra mắt toàn cầu sản phẩm chủ lực cao cấp cho PHANTOM X2 Series và MEGABOOK S Series tại Dubai

  TECNO đã t ch c s ki n ra m t s n ph m ch l c h à ng đầ u th ườ ng ni ê n v i ch đề 'V ượ t Tr ê n S Phi Th ườ ng' t i Dubai v à o ng à y 7 th á ng 12. S ki n n à y s ch ng ki ế n ​​ m à n ra m t ch í nh th c c a hai s n ph m ch l c m i c a c ô ng ty, PHANTOM X2 Series v à MEGABOOK S1.

 • TECNO và Google hợp tác chiến lược để nâng cấp trải nghiệm người dùng

  2022-10-05

  TECNO và Google hợp tác chiến lược để nâng cấp trải nghiệm người dùng

  TECNO đã k ý k ế t m i quan h đố i t á c chi ế n l ượ c k é o d à i 3 n ă m v i Google v ph n m m gi ú p n â ng cao h ơ n n a tr i nghi m ng ườ i d ù ng v à mang l i độ ng l c m i cho th tr ườ ng đ i n tho i th ô ng minh. S h p t á c n à y s mang l i tr i nghi m ng ườ i d ù ng đượ c t i ư u h ó a cho đ i n tho i th ô ng minh TECNO, trong đó c á c thi ế t b di độ ng TECNO s đ i đầ u trong vi c cung c p c á c b n c p nh t Android m i nh t, c ũ ng nh ư mang đế n tr i nghi m li n m ch h ơ n tr ê n nhi u thi ế t b .

 • TECNO hợp tác với MFA Boston để ra mắt Phiên bản CAMON 19 Pro Mondrian riêng trong ngành - Công nghệ Cảm ứng ánh sáng đầu tiên

  2022-07-07

  TECNO hợp tác với MFA Boston để ra mắt Phiên bản CAMON 19 Pro Mondrian riêng trong ngành - Công nghệ Cảm ứng ánh sáng đầu tiên

  TECNO th ô ng b á o h đã h p t á c v i B o t à ng M thu t, Boston để ra m t B qu à t ng CAMON 19 Pro Phi ê n b n Mondrian v i đ i n tho i th ô ng minh TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition - thi ế t b th ô ng minh đầ u ti ê n tr ê n th ế gi i s d ng c ô ng ngh "v á nh s á ng m t tr i" để cho ph é p đ i n tho i thay đổ i m à u s c d ướ i á nh s á ng m t tr i t o ra m t thi ế t b v a đậ m ch t ngh thu t v a tr c quan. Thi ế t k ế thay đổ i m à u s c n à y đã vinh danh bi u t ượ ng ngh thu t c a th ế k 20, h a s ĩ Piet Mondrian.

 • TECNO tổ chức sự kiện Ra mắt toàn cầu đầu tiên cho Dòng sản phẩm CAMON 19 tại Thành phố New York

  2022-06-17

  TECNO tổ chức sự kiện Ra mắt toàn cầu đầu tiên cho Dòng sản phẩm CAMON 19 tại Thành phố New York

  TECNO đã t ch c l ra m t to à n c u d ò ng s n ph m CAMON 19 m i nh t c a m ì nh t i Trung t â m Rockefeller Th à nh ph New York. M à n ra m t n à y đã đị nh h ướ ng nh m đế n v th ế d ò ng s n ph m trung-cao c p v à cho th y TECNO đ ang c ó b ướ c ti ế n l n trong qu á tr ì nh qu c t ế h ó a v à cao c p h ó a b ng c á ch t í ch h p th i trang v i c ô ng ngh ti ê n ti ế n.

 • Thành lập Trung tâm Ứng phó Bảo mật TECNO (SRC)

  2021-09-26

  Thành lập Trung tâm Ứng phó Bảo mật TECNO (SRC)

  TECNO đã th à nh l p Trung t â m ng ph ó B o m t (SRC), m t n n t ng h p t á c v à trao đổ i gi a TECNO v à c á c chuy ê n gia, nh à nghi ê n c u v à t ch c trong ng à nh b o m t. S ki n n à y đá nh d u m t độ ng th á i chi ế n l ượ c nh c l i cam k ế t nh t qu á n c a TECNO v b o m t v à đã gi ú p n â ng c p h sinh th á i b o m t c a TECNO l ê n m t t m m c cao h ơ n.

 • TECNO ra mắt Slogan thương hiệu mới ‘Stop at Nothing’ và bộ phim thương hiệu

  2021-08-23

  TECNO ra mắt Slogan thương hiệu mới ‘Stop at Nothing’ và bộ phim thương hiệu

  Stop at Nothing th hi n s c ô ng nh n c a TECNO đố i v i s ti ế n b c a con ng ườ i c ũ ng nh ư vi c con ng ườ i theo đ u i m c đí ch, ti m n ă ng v à s xu t s c. Stop at Nothing l à b ướ c ti ế p theo c a TECNO trong vi c th c hi n cam k ế t m ra nh ng c ô ng ngh đ i n tho i th ô ng minh hi n đạ i t t nh t v à gi ú p c á c th tr ườ ng m i n i tr ê n to à n c u c ó th ti ế p c n đượ c.

 • TECNO ra mắt model sản phẩm chủ lực đầu tiên PHANTOM X

  2021-07-01

  TECNO ra mắt model sản phẩm chủ lực đầu tiên PHANTOM X

  TECNO đã c ô ng b s n ph m PHANTOM X, đ i n tho i th ô ng minh ch l c h à ng đầ u m i nh t c a h ã ng. Đâ y l à m t kh i đầ u phi th ườ ng bao qu á t t m nh ì n c a TECNO, g ó i g n v à t á i đị nh h ì nh cho nh ó m đố i t ượ ng m i g m nh ng ng ườ i ti ê u d ù ng kh ó t í nh h ơ n.

 • TECNO gia nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ

  2019-05-28

  TECNO gia nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ

  TECNO đã gia nh p th tr ườ ng Th Nh ĩ K th ô ng qua h p t á c v i Digigen để m r ng c á c k ê nh ph â n ph i t i Khu v c n à y. S h p t á c n à y đã cho ph é p TECNO t ă ng th ê m m ng l ướ i b á n h à ng v à ph â n ph i, đồ ng th i mang l i ph m vi ho t độ ng kh p to à n qu c v à gi ú p ng ườ i ti ê u d ù ng ti ế p c n v i đ i n tho i th ô ng minh m i v ù ng mi n Th Nh ĩ K .

 • Công bố kinh doanh sản phẩm TECNO AIoT

  2019-01-01

  Công bố kinh doanh sản phẩm TECNO AIoT

  TECNO đã tuy ê n b th ú c đẩ y x â y d ng h sinh th á i s n ph m k thu t s b ng c á ch ra m t chi ế n l ượ c kinh doanh AIoT, h ướ ng đế n c á ch m ng h ó a phong c á ch s ng k thu t s c a ng ườ i ti ê u d ù ng m c ti ê u c ũ ng nh ư truy n c m h ng cho h x â y d ng m t cu c s ng t t đẹ p h ơ n.

 • TECNO gia nhập thị trường Nam Á

  2017-07-06

  TECNO gia nhập thị trường Nam Á

  TECNO đã gia nhập thị trường Nam Á bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Nepal.

 • Ra mắt PTN TECNO Imaging LAB-TAIVOS

  2017-01-01

  Ra mắt PTN TECNO Imaging LAB-TAIVOS

  PTN TECNO TAIVOS (Ph ò ng th í nghi m Gi i ph á p t i ư u h ó a th gi á c TECNO AI), đượ c th à nh l p để n â ng cao kh n ă ng ch p nh v à quay phim th ô ng qua c ô ng ngh m i nh t n à y. M c ti ê u nh m mang đế n cho ng ườ i d ù ng c á c ch c n ă ng m á y nh v à video t t nh t, t á i đị nh ngh ĩ a c á ch th c c m nh n v m á y nh di độ ng v à nh ng g ì c ó th l à m đượ c cho ng ườ i d ù ng c a ch ú ng t ô i.

 • TECNO đã thâm nhập các thị trường Bắc Phi, Mỹ La-tinh, Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Đông

  2016-01-01

  TECNO đã thâm nhập các thị trường Bắc Phi, Mỹ La-tinh, Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Đông

  TECNO đã nhanh ch ó ng m r ng tr ê n to à n c u sang B c Phi, Nam M , Đô ng Nam Á , n Độ , Trung Đô ng v à th â m nh p v à o th tr ườ ng to à n c u.

 • Dòng sản phẩm TECNO CAMON đã ra mắt dưới dạng Sê-ri điện thoại chụp ảnh

  2014-09-01

  Dòng sản phẩm TECNO CAMON đã ra mắt dưới dạng Sê-ri điện thoại chụp ảnh

  D ò ng s n ph m TECNO CAMON đượ c ra m t l n đầ u ti ê n v à o n ă m 2014 v i mong mu n mang nh ng c ô ng ngh ch p nh ti ê n phong đế n v i ng ườ i ti ê u d ù ng Ch â u Phi. S n ph m n à y đã tr th à nh m t trong nh ng chi ế c đ i n tho i ch p nh ph bi ế n nh t.

 • Khai trương hơn 860 cửa hàng ở Châu Phi cận Sahara

  2014-01-01

  Khai trương hơn 860 cửa hàng ở Châu Phi cận Sahara

  M c d ù v n duy tr ì m c t ă ng tr ưở ng n đị nh trong ph â n kh ú c đ i n tho i ph th ô ng, TECNO đã t ă ng m nh trong ph â n kh ú c đ i n tho i th ô ng minh, t o ra m t b ướ c độ t ph á l n đượ c c ô ng nh n tr ê n to à n c u v à đã khai tr ươ ng h ơ n 860 c a h à ng t i Ch â u Phi c n Sahara.

 • TECNO tăng tốc đầu tư vào Đổi mới

  2013-01-01

  TECNO tăng tốc đầu tư vào Đổi mới

  C ô ng ty đã đầ u t ư đá ng k v à o ho t độ ng Nghi ê n c u v à Ph á t tri n (R&D) v à đổ i m i nh m đạ t đượ c chi ế n l ượ c n â ng c p li ê n t c, mang đế n cho ng ườ i d ù ng cu i tr i nghi m kh ô ng ng ng ph á t tri n c ù ng v i c á c thi ế t b cao c p h ơ n trong qu á tr ì nh n à y.

{{title}}

{{hreftitle}}
{{emptyTip}}