< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=955191698690499&ev=PageView&noscript=1" /> Privacy Policy | TECNO Smartphones

Chính sách quyền riêng tư

Chính Sách Bảo Mật của TECNO

Đã cập nhật vào: Ngày 5 tháng 7 năm 2021

Dữ liệu có hiệu lực: Ngày 15 tháng 7 năm 2021

TECNO MOBILE LIMITED và các chi nhánh toàn cầu của Công ty (các chi nhánh toàn cầu là các công ty liên quan đến TECNO MOBILE LIMITED theo quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát chung, được gọi chung là “TECNO”, “chúng tôi”, “chúng ta”, “của chúng tôi”) hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ cố gắng  tốt nhất có thể để bảo vệ sự an toàn của các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng hoặc xử lý các thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở sự đồng ý của bạn hoặc theo các quy định có liên quan của luật và các quy định hiện hành trong quá trình bạn sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ của TECNO. Chính Sách Bảo Mật này (sau đây gọi là “Chính sách”) nhằm giúp bạn hiểu về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý và bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của TECNO, các quyền của bạn về các thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi và cách chúng tôi bảo vệ các quyền của bạn . Chính Sách này áp dụng cho tất cả các thiết bị, trang web và các ứng dụng trực tuyến của TECNO tham chiếu hoặc liên kết đến Chính sách này (gọi chung là “Dịch vụ” của chúng tôi) cho dù bạn sử dụng máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng hay TV để truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Khi xem xét các sản phẩm và dịch vụ của TECNO, Chính sách này có thể không bao gồm tất cả các trường hợp thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể bổ sung thông qua chính sách bảo mật của các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hoặc thông báo cho bạn khi chúng tôi thu thập thông tin của bạn. Ví dụ: tùy thuộc vào loại sản phẩm hoặc dịch vụ của TECNO bạn đang sử dụng và quốc gia của bạn, cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn có thể là khác nhau đối với các sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Một chính sách bảo mật cụ thể có thể áp dụng cho một sản phẩm hoặc Dịch vụ cụ thể của TECNO với thông tin bảo mật bổ sung được thu thập trong đó. Những phần không được đề cập trong chính sách bảo mật cụ thể như vậy của sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể của TECNO sẽ phải tuân theo nội dung của Chính sách này.

Lưu ý quan trọng là Chính sách này không áp dụng cho các dịch vụ do các bên thứ ba khác cung cấp cho bạn. Bạn có thể nhận được các liên kết, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp. Vui lòng chọn cẩn thận xem liệu có nên truy cập chúng hay không. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét cẩn thận các chính sách bảo mật của bất kỳ Bên thứ ba nào mà bạn truy cập trước khi gửi các thông tin cá nhân.

Chúng tôi đã chọn sử dụng ngôn ngữ đơn giản để đảm bảo rằng bạn có thể hiểu đầy đủ Chính sách này và đưa ra lựa chọn của riêng mình. Chúng tôi cũng đã đánh dấu hoặc làm nổi bật các điều khoản quan trọng bằng chữ in đậm hoặc viết hoa để bạn chú ý. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn bằng một cửa sổ bật lên khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi lần đầu nhằm giúp bạn hiểu các điều khoản trọng yếu của Chính sách này.

 

Trước khi sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi hoặc cho phép chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân của bạn, vui lòng đọc kỹ Chính sách này để hiểu về các thông lệ của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn và truy cập nó thường xuyên để hiểu về các cập nhật của Chính sách này. Nếu chúng tôi cập nhật Chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng các thông báo trong sản phẩm hoặc trang web để cho bạn biết về những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện. Khi bạn đã truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi đã thông báo như vậy, bạn được coi là đã chấp nhận Chính sách Bảo mật được cập nhật. Bạn có thể kiểm tra “Ngày Có Hiệu Lực” được ghi ở phần đầu của Chính sách Bảo mật để biết thời gian cập nhật mới nhất.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau:

privacy@transsion.com

 

Chính Sách Bảo Mật này sẽ giúp bạn hiểu các nội dung sau:

 1. Chúng Tôi Thu Thập Và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Như Thế Nào
 2. Chúng Tôi Sử Dụng Cookie Và Các Công Nghệ Tương Tự Như Thế Nào
 3. Chúng Tôi Lưu Trữ Và Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Như Thế Nào
 4. Chúng Tôi Chia Sẻ, Chuyển Giao Và Tiết Lộ Dữ Liệu Và Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Như Thế Nào
 5. Các Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Được Chuyển Qua Biên Giới Như Thế Nào
 6. Quyền Của Bạn Đối Với Thông Tin Cá Nhân Của Bạn
 7. Chúng Tôi Sẽ Xử Lý Thông Tin Cá Nhân Của Trẻ Em Như Thế Nào
 8. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Và Các Dịch Vụ Bên Thứ Ba
 9. Bổ Sung Và Cập Nhật Chính Sách
 10. Người Kiểm Soát Chung
 11. Liên Lạc Với Chúng Tôi Bằng Cách Nào
 1. Chúng Tôi Thu Thập Và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Như Thế Nào

TECNO tin chắc rằng các quyền cơ bản về quyền riêng tư không khác nhau theo nơi bạn ở trên thế giới. Mọi thông tin liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng, đặc biệt là tham chiếu đến tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí và số nhận dạng trực tuyến của cá nhân đó hoặc đến một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, sinh lý, di truyền, tinh thần của cá nhân đó sẽ được TECNO coi là “Thông Tin Cá Nhân”, cho dù cá nhân đó ở đâu.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết cho các mục đích theo quy định, cụ thể, rõ ràng và hợp pháp và sẽ đảm bảo rằng thông tin đó không được xử lý thêm theo cách không phù hợp với các mục đích đó. Bạn có quyền chọn việc cung cấp hoặc không cung cấp các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của TECNO hoặc khi chúng tôi yêu cầu. Bạn không bắt buộc phải cung cấp các thông tin cá nhân của mình cho TECNO, nhưng trong một số trường hợp, nếu bạn chọn không cung cấp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, cũng như không thể phản hồi hoặc giải quyết vấn đề bạn đã gặp phải. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích đã được mô tả trong Chính sách này. Phần sau mô tả cách mà chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân của bạn:

1. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

1.1 Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi

Để cho phép bạn truy cập các tính năng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết. Sau đây là một số ví dụ:

 1. Thông tin tài khoản. Khi bạn đăng ký các sản phẩm hoặc dịch vụ của TECNO, ví dụ như tạo tài khoản APP, tham gia vào các tương tác trên diễn đàn cộng đồng, bạn có thể cần cung cấp: số điện thoại, tên, biệt danh, ảnh hồ sơ, ngày sinh, quốc tịch, tuổi, địa chỉ email, ảnh, thành phố nơi bạn ở và các thông tin cần thiết khác tùy vào tính năng của các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau; Để đăng nhập vào hệ thống liên quan thuận tiện hơn, ví dụ như sử dụng nhận dạng khuôn mặt hoặc mở khóa bằng vân tay để đăng nhập nhanh, bạn có thể cần cung cấp cácthông tin sinh trắc học trên khuôn mặt hoặc vân tay tương ứng;
 2. Thông tin khác Khi bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi trực tuyến hoặc ngoại tuyến, để đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể được cung cấp một cách chính xác cho bạn kịp thời, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp những thông tin như tên người nhận, thông tin tài khoản, số ID, số điện thoại, mã zip, địa chỉ giao hàng và thanh toán, và thông tin thẻ tín dụng để xử lý đơn đặt hàng của bạn;
 3. Thông tin sau bán hàng. Khi bạn cần chúng tôi cung cấp dịch vụ sau bán hàng hoặc hỗ trợ khách hàng hoặc mong muốn chúng tôi giải quyết được vấn đề bạn gặp phải khi sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn có thể cần cung cấp các thông tin như tên, số điện thoại, thông tin thiết bị, địa chỉ giao hàng và thanh toán , mô tả vấn đề khi điền vào phiếu bảo hành/phiếu bảo hành điện tử hoặc đưa ra phản hồi về vấn đề;
 4. Thông tin khác bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, khi bạn tham gia vào các hoạt động khuyến mại của chúng tôi như rút thăm trúng thưởng, đố vui có thưởng và nghiên cứu bản dùng thử của người hâm mộ, bạn có thể cần cung cấp biệt danh, ảnh hồ sơ, tên, số điện thoại và các thông tin cần thiết khác tùy theo các kịch bản khác nhau.

1.2 Thông tin chúng tôi thu được trong quá trình bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi

Các thông tin cá nhân mà TECNO thu thập tùy thuộc vào cách bạn tương tác với TECNO. Trong quá trình bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của TECNO, nếu cần để cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cần thiết với sự cho phép hoặc đồng ý của bạn, bao gồm:

 1. Thông tin liên quan đến thiết bị hoặc SIM. Do một số dịch vụ nhất định sẽ dành cho một loại thiết bị cụ thể, nên trong quá trình kích hoạt dịch vụ và sử dụng thiết bị, chúng tôi có thể thu thập các thông tin liên quan đến thiết bị trong quá trình kích hoạt dịch vụ đó hoặc sử dụng thiết bị đó như tên thiết bị, kiểu thiết bị, số IMEI (Số nhận dạng thiết bị di động quốc tế), số GAID (Số nhận dạng quảng cáo Google), số IMSI (Số nhận dạng thuê bao di động quốc tế), địa chỉ IP (Địa chỉ giao thức Internet), địa chỉ Mac (Địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện), SN (Số sê-ri sản phẩm); phiên bản và loại hiOS, ID CPU, số bản dựng, phiên bản ROM (Bộ nhớ chỉ đọc), phiên bản Android, ID Android, ID không gian, ngôn ngữ hệ thống; cài đặt quốc gia hoặc khu vực di động, vĩ độ và kinh độ của điện thoại, thông tin về nhà sản xuất thiết bị và tên kiểu máy, thông tin cấu hình và trạng thái cơ bản của phần cứng thiết bị, nhà cung cấp mạng và loại kết nối mạng, thiết bị hoặc thông tin thẻ nhận dạng người dùng (Mô-đun nhận dạng thuê bao).
 2. Thông tin nhật ký. Khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định và lưu trữ trong tệp nhật ký, ví dụ như thời gian truy cập dịch vụ, tần suất truy cập, thời gian sử dụng, thông báo lịch sử tạm thời, nhật ký hệ thống tiêu chuẩn, thông tin sự kiện (lỗi, sự cố, khởi động lại, nâng cấp ), sự sử dụng các dữ liệu và các thông tin nhật ký khác đã được tạo ra bằng cách sử dụng các dịch vụ.
 3. Thông tin vị trí (chỉ áp dụng cho các dịch vụ cụ thể). Khi bạn cần sử dụng các dịch vụ dựa trên vị trí nhất định, ví dụ như sử dụng phần mềm định vị, kiểm tra điều kiện thời tiết ở một vị trí địa lý, truy xuất vị trí của điện thoại, chia sẻ vị trí địa lý của bạn với người khác. Chúng tôi, với sự đồng ý của bạn, có thể thu thập và xử lý các thông tin tương đối hoặc gần đúng hoặc chính xác về vị trí thực tế của thiết bị mà bạn sử dụng như mã định danh cộng đồng, mã vùng vị trí, mã vùng theo dõi, mã vùng bộ định tuyến, mã quốc gia di động, mã mạng di động, thông tin tần số, vĩ độ và kinh độ, cài đặt múi giờ, quốc gia hoặc mã vùng, tên thành phố và cài đặt ngôn ngữ. Chắc chắn, nếu bạn không đồng ý hoặc để tuân thủ yêu cầu pháp lý của quốc gia hoặc khu vực có liên quan, chúng tôi sẽ không tiếp tục thu thập thông tin vị trí của bạn để xác định nơi bạn ở. Bạn có thể hạn chế quyền truy cập vào thông tin vị trí của từng ứng dụng bất kỳ lúc nào một cách trực tiếp trên thiết bị di động của mình thông qua "Cài đặt"> "Vị trí (đường dẫn có thể khác nhau đối với các phiên bản khác nhau)
 4. Thông tin cookie. Các trang web, ứng dụng tương tác, các sản phẩm TECNO và quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như Cookie, Pixel Tag và Web Beacon để thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân có liên quan của bạn.
 5. Thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng ứng dụng. Khi bạn sử dụng ứng dụng, chúng tôi có thể thu thập các thông tin liên quan đến việc sử dụng ứng dụng của bạn như thông tin cơ bản về ứng dụng (ví dụ: danh sách ứng dụng, ID ứng dụng), thông tin SDK (Bộ phát triển phần mềm), cài đặt cập nhật hệ thống, cài đặt ứng dụng (ví dụ, cài đặt vùng, cài đặt ngôn ngữ , cài đặt múi giờ, phông chữ), thời gian truy cập và thoát ứng dụng, bản ghi trạng thái ứng dụng (ví dụ, tải xuống, cài đặt, cập nhật, xóa).
 6. Thông tin sức khỏe. Khi bạn đang sử dụng một số sản phẩm thể thao nhất định như dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể thao, chúng tôi có thể thu thập các thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn, bao gồm cả tình trạng thể chất hoặc tinh thần của bạn, ví dụ như giới tính, chiều cao, cân nặng, ngày sinh, nhịp tim, nhịp tim và số bước đi.
 7. Thông tin giọng nói. Khi bạn sử dụng lệnh thoại để điều khiển một số dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể lưu trữ giọng nói bạn được ghi trên máy chủ của chúng tôi. Nếu chúng tôi làm việc với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản cho chúng tôi, các nhà cung cấp bên thứ ba đó có thể nhận và lưu trữ một số lệnh thoại nhất định.
 8. Thông tin của Bên Thứ Ba. Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng các thông tin dành riêng cho bạn mà có thể được chỉ định bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đối tác kinh doanh, ví dụ, ID quảng cáo của bạn do bên thứ ba chỉ định;
 9. Các thông tin cá nhân khác. Các loại thông tin cá nhân khác nhau của bạn có thể được thu thập cho các loại sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau. Đối với những thông tin cá nhân không được đề cập trong Chính sách này, sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan sẽ thông báo cho bạn về việc các thông tin cá nhân của bạn có thể được thu thập thông qua chính sách bảo mật cụ thể của sản phẩm hoặc dịch vụ đó hoặc bằng thông báo hoặc các phương tiện khác, và sẽ được sự đồng ý của bạn trước khi thu thập.

1.3 Thông tin có được từ những nguồn khác

Khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể lấy thông tin cá nhân của bạn từ các cá nhân, tổ chức kinh doanh, các kênh công cộng hoặc từ các bên thứ ba khác theo chỉ đạo của bạn, các đối tác của chúng tôi, những người làm việc với chúng tôi để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và hỗ trợ chúng tôi trong việc bảo mật thông tin và ngăn chặn gian lận cũng như từ các nguồn hợp pháp khác. Sau đây là một số ví dụ:

 1. khi bạn sử dụng các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba hoặc các ứng dụng được cài đặt sẵn của bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể lấy thông tin cá nhân của bạn từ các dịch vụ hoặc ứng dụng này;
 2. chúng tôi có thể thu thập và sử dụng các thông tin dành riêng cho bạn mà có thể được chỉ định bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đối tác kinh doanh, ví dụ: ID quảng cáo của bạn do bên thứ ba chỉ định;
 3. đối với một số dịch vụ nhất định có thể bao gồm tài khoản và các giao dịch tài chính, với sự cho phép của bạn, chúng tôi cũng có thể xác thực thông tin bạn cung cấp, chẳng hạn như số điện thoại thông qua bên thứ ba hợp pháp cho các mục đích bảo mật và chống gian lận;
 4. khi bạn chỉ đạo các bên thứ ba khác chia sẻ dữ liệu với TECNO, ví dụ, bạn có thể chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ di động chia sẻ thông tin về tài khoản của bạn với chúng tôi để kích hoạt tài khoản;
 5. các thông tin về bạn mà người khác đã cung cấp cho chúng tôi, ví dụ, khi các bên thứ ba khác mua sản phẩm cho bạn qua dịch vụ của chúng tôi, họ sẽ cung cấp cho chúng tôi địa chỉ giao hàng của bạn.

Chúng tôi sẽ giải thích cho bạn tại thời điểm thu thập những thông tin trên và được sự đồng ý của bạn. TECNO cũng có thể dùng các phương pháp khác để thu thập thông tin khác về bạn, thiết bị của bạn hoặc về việc sử dụng dịch vụ của bạn, những thông tin này sẽ được giải thích cho bạn tại thời điểm thu thập và chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn.

Đối với mục đích nghiên cứu, chúng tôi có thể sử dụng bộ dữ liệu chứa các loại thông tin khác nhau có thể được liên kết với một cá nhân có thể nhận dạng được. Khi có được các bộ dữ liệu như vậy, chúng tôi sẽ thu thập chúng theo luật pháp hiện hành (bao gồm cả luật tại khu vực tài phán mà các bộ dữ liệu được lưu trữ). Chúng tôi không và sẽ không cố gắng xác định lại các cá nhân từ các bộ dữ liệu đó khi chúng tôi đang dùng các bộ dữ liệu đó cho mục đích nghiên cứu và phát triển.

1.4 Thu thập và sử dụng thông tin phi cá nhân

Chúng tôi cũng có thể thu thập các loại thông tin khác mà không có sự kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với các cá nhân. Theo luật hiện hành của khu vực đó, những thông tin này có thể không được định nghĩa là thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ví dụ về các thông tin như vậy dưới đây. Hãy lưu ý rằng những thông tin này không có bất kỳ định danh cá nhân nào được sử dụng để xác định một cá nhân. Mục đích chúng tôi thu thập là để hiểu cách bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và liên tục cải tiến dịch vụ của chúng tôi để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng trên cơ sở những thông tin đó. Vì loại thông tin này không phải là thông tin cá nhân, nên chúng tôi sẽ quyết định về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và chuyển giao những thông tin phi cá nhân đó. Chỉ khi thông tin phi cá nhân đó được sử dụng kết hợp với các thông tin khác để xác định một thể nhân cụ thể, hoặc khi được sử dụng kết hợp với thông tin cá nhân, thì những thông tin này mới được coi là thông tin cá nhân. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ ẩn danh và xóa danh tính loại thông tin này, trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo luật và các quy định khác.

 1. Thống kê doanh số bán thiết bị và sản phẩm, và các thông tin tóm tắt thống kê khác nhau, chẳng hạn như kích thước màn hình, phiên bản thiết bị, thời gian đăng ký, thông tin phiên bản.
 2. Dữ liệu thống kê được tạo khi bạn cài đặt, sử dụng, gỡ cài đặt một dịch vụ cụ thể và/hoặc các ứng dụng bao gồm như thông tin liên quan đến thiết bị không thể nhận dạng, lượt truy cập trang web, lượt tải xuống, sự kiện sử dụng hàng ngày, sự kiện truy cập trang, sự kiện thời gian truy cập trang và sự kiện phiên truy cập; việc sử dụng tên APK ứng dụng, phiên bản ứng dụng, sự sử dụng ứng dụng, thời gian mở, dữ liệu sự cố, sử dụng dữ liệu ứng dụng.
 3. Yêu cầu và thực hiện các lệnh máy chủ, ví dụ như ID lệnh dữ liệu, số phiên bản OS, số phiên bản phần mềm, số phiên bản lệnh.
 4. Dữ liệu giám sát mạng, ví dụ như thời gian yêu cầu, số lượng yêu cầu hoặc yêu cầu lỗi;
 5. Khi người dùng sử dụng hộp thông báo để nhận thông báo, ví dụ như phiên bản hệ điều hành, ID tác vụ, phiên bản lệnh, tên gói thông báo, loại thông báo, trạng thái thông báo;
 6. Dữ liệu Trình khởi chạy điện thoại, ví dụ như ID ứng dụng, tên ứng dụng, tên APK, phiên bản ứng dụng, thông số UA của trình duyệt, loại thiết bị, loại kết nối mạng.
 7. Thu thập dữ liệu Ứng dụng, ví dụ như sự kiện khởi động ứng dụng, sự kiện sự cố ứng dụng (ví dụ: nhật ký được tạo tự động sau khi ứng dụng gặp sự cố), sự kiện cài đặt ứng dụng, sự kiện gỡ cài đặt ứng dụng, thông tin sử dụng pin, điều chỉnh độ sáng.

Cần phải phải nhấn mạnh và tuyên bố một lần nữa rằng, do số lượng lớn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, nội dung và các tình huống thông tin cá nhân được TECNO thu thập như được liệt kê ở đây không thể bao gồm tất cả các tình huống hoạt động của chúng tôi. Đối với bất cứ tình huống nào không được nêu trong Chính sách này, chúng tôi sẽ bổ sung bằng cách nêu rõ trong chính sách bảo mật của các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, hoặc bằng cách thông báo hoặc các phương thức khác khi thu thập dữ liệu trong các tình huống kinh doanh cụ thể.

 

2. Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi

Khi chúng tôi cần thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với bạn theo Điều khoản Sử dụng và/hoặc hợp đồng dịch vụ, hoặc khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên thứ ba sau khi chúng tôi đánh giá, có sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích được mô tả trong Chính sách này. Chúng tôi cũng có thể xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ và thực thi các nghĩa vụ pháp lý hiện hành. Chúng tôi sẽ tuân thủ một cách nghiêm ngặt nội dung của Chính sách này và các cập nhật của Chính sách khi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

 1. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký và dịch vụ quản lý tài khoản. Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cơ bản mà bạn đã điền trong quá trình đăng ký để cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký tương ứng và các dịch vụ quản lý tài khoản tiếp theo.
 2. Để cung cấp sự hỗ trợ cho khách hàng và các dịch vụ liên quan cho các hoạt động mua hàng và sau mua hàng của bạn. Ví dụ, bạn có thể cần cung cấp các thông tin cần thiết khi chúng tôi cung cấp các dịch vụ giao hàng, dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật hoặc nhanh chóng xác định vị trí và khắc phục các vấn đề bất thường tồn tại thông qua phản hồi báo cáo lỗi.
 3. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ thông tin dành cho nhu cầu hoặc sở thích của bạn. Ví dụ, chúng tôi hoặc bên thứ ba có thể sử dụng thông tin vị trí của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về thời tiết, điều hướng vị trí địa lý và các dịch vụ thông tin liên quan khác; chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn, phân tích thói quen sử dụng và sở thích hành vi của bạn, và cung cấp cho bạn các dịch vụ thông báo hoặcdịch vụ đẩy nội dung trên cơ sở sự đồng ý của bạn
 4. Để tiếp tục cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, chúng tôi có thể mời bạn tham gia vào các chương trình hoặc hoạt động tương tác liên quan đến việc cải tiến sản phẩm và trải nghiệm người dùng của chúng tôi. Sau khi bạn tham gia vào các chương trình hoặc hoạt động của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân cần thiết của bạn như số điện thoại di động (chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu và ghé thăm lại), thông tin thiết bị, dữ liệu hành vi hoạt động, thông tin vị trí và thông tin nhật ký để phân tích thống kê nhằm liên tục cải tiến và tối ưu hóa sản phẩm cũng như cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.
 5. Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại có liên quan. Nếu bạn tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi tương tự, chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để quản lý các chương trình đó. Nếu bạn không còn muốn nhận một số loại thông tin khuyến mại nhất định, bạn có thể chọn không tham gia theo phương thức được cung cấp trong thông báo (ví dụ, liên kết hủy đăng ký ở cuối thông báo) trừ khi có quy định khác theo luật hiện hành. Bạn sẽ có thêm thông tin trong phần "Quyền Của Bạn Đối Với Thông Tin Cá Nhân Của Bạn" bên dưới.
 6. Cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí. Khi sử dụng các dịch vụ HIOS, thông tin vị trí cũng có thể được chúng tôi sử dụng để cung cấp cho bạn dịch vụ và thông tin chi tiết chính xác về vị trí đó nhằm mang đến trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể, ví dụ như thông tin thời tiết, truy cập vị trí (như một phần của nền tảng Android). Bạn có thể tắt dịch vụ vị trí trong tùy chọn “Thông Tin Vị Trí" trong "Cài Đặt" hoặc tắt việc sử dụng dịch vụ vị trí của một ứng dụng bất kỳ lúc nào.
 7. Để sử dụng các tính năng bảo mật và duy trì hệ thống trong ứng dụng Bảo mật, ví dụ như quét bảo mật, trình tiết kiệm pin, danh sách chặn và dọn dẹp.
 8. Để cung cấp dịch vụ đẩy và dịch vụ thông báo cho mục đích đánh giá hiệu suất quảng cáo và gửi thông báo từ Dịch vụ hiOS về các bản cập nhật phần mềm hoặc thông báo sản phẩm mới, bao gồm các thông tin về bán hàng và khuyến mại, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên quan đến ứng dụng (ví dụ như ID phiên bản ứng dụng, tên APK) và thông tin liên quan đến thiết bị (ví dụ như loại model, thương hiệu). Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cá nhân của bạn cho mục đích gửi cho bạn các thông báo đẩy cung cấp hoặc quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ được chọn của bên thứ ba. Điều này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn trong trường hợp được yêu cầu theo luật hiện hành. Bạn có thể chọn không nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi tùy chọn của bạn trong tùy chọn “Ứng dụng và Thông báo” trong “Cài Đặt” hoặc quản lý tùy chọn của bạn thông qua ứng dụng/trang web của bên thứ ba bằng cách sử dụng TECNO push. Bạn có thể nhận thêm thông tin cho mục "Quyền Của Bạn Đối Với Thông Tin Cá Nhân Của Bạn" bên dưới.
 9. Để cung cấp các dịch vụ và nội dung được cá nhân hóa, bao gồm cả quảng cáo. Để bảo vệ sự bảo mật của bạn tốt hơn, chúng tôi sử dụng một định danh duy nhất thay vì tên, email hoặc thông tin khác mà bạn có thể được nhận dạng một cách trực tiếp, để cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo và các hoạt động khác được cá nhân hóa. Chúng tôi có thể tạo hồ sơ bằng cách phân tích các thông tin nói trên và xây dựng các phân đoạn (đưa thông tin cá nhân của bạn vào một hoặc nhiều phân đoạn). Quảng cáo nhắm mục tiêu sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn trong phạm vi luật hiện hành yêu cầu.

Chúng tôi có thể kết hợp các thông tin nói trên với thông tin khác (bao gồm thông tin trên các dịch vụ hoặc thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại di động và các thiết bị được kết nối khác) để cung cấp và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi. Bạn có quyền chọn không nhận quảng cáo được cá nhân hóa và phản đối việc lập hồ sơ người dùng bất kỳ lúc nào, bao gồm cả việc phân tích nhận dạng cho mục đích tiếp thị trực tiếp và ra quyết định tự động. Để thực hiện các quyền này, bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào thông qua tùy chọn không tham gia trong phần mềm và sản phẩm tương ứng.

 1. Chúng Tôi Sử Dụng Cookie Và Công Nghệ Tương Tự Như Thế Nào

1. Cookie Và Công Nghệ Tương Tự là gì

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được chúng tôi lưu trữ trên thiết bị di động của bạn để đảm bảo sự hoạt động bình thường của phần mềm này và bạn có thể thuận tiện truy cập vào nó. Cookie thường chứa số nhận dạng, tên trang web và một số số và ký tự. Các trang web, dịch vụ trực tuyến, ứng dụng tương tác, email và các dịch vụ thông tin khác của chúng tôi có thể sử dụng Cookie và các công nghệ tương tự khác như các Pixel Tag và Web Beacon. Chúng tôi thường coi các thông tin được thu thập bởi Cookie và các công nghệ tương tự là thông tin phi cá nhân vì chúng không chứa các thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Tuy nhiên, trong phạm vi mà các địa chỉ Internet Protocol (IP) hoặc các định danh tương tự được luật pháp của các quốc gia liên quan coi là thông tin cá nhân, chúng tôi cũng sẽ tuân theo luật pháp của các quốc gia liên quan.

 

2. Tại sao chúng tôi sử dụng Cookie Và Công Nghệ Tương Tự

Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng Cookie hoặc công nghệ theo dõi tương tự để hiểu rõ hơn về hành vi sử dụng phần mềm di động trên thiết bị của bạn, để hiểu tần suất bạn sử dụng ứng dụng, các sự kiện xảy ra trong ứng dụng, mức sử dụng tích lũy, dữ liệu hiệu suất và ứng dụng được tải xuống từ đâu; chúng tôi và các đối tác của chúng tôi cũng sử dụng Cookie hoặc công nghệ theo dõi tương tự để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi hành vi của người dùng trên trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi nói chung. Ví dụ: chúng tôi có thể hợp tác với các bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên các trang web của chúng tôi hoặc để quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng Cookie hoặc công nghệ theo dõi tương tự để hiển thị tới bạn quảng cáo dựa trên lịch sử duyệt web và sở thích của bạn.

Chúng tôi sẽ không sử dụng cookie cho các mục đích khác ngoài những mục đích được nêu trong Chính sách này. Bạn có thể quản lý hoặc xóa Cookie tùy theo sở thích của mình. Bạn có thể xóa tất cả cookie được lưu trên thiết bị di động của mình thông qua tùy chọn “Cài Đặt” của phần mềm và sản phẩm tương ứng (các đường dẫn có thể khác nhau một chút đối với các thiết bị và dịch vụ khác nhau) hoặc bạn có thể chọn không bị theo dõi và chọn không tham gia các quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách xóa tất cả Cookie hoặc đặt lại thiết bị đầu cuối di động (xóa nội dung và dữ liệu).

 1. Chúng Tôi Lưu Trữ Và Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Như Thế Nào
 1. Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào

Các thông tin cá nhân được thu thập với sự đồng ý của bạn sẽ được lưu trữ theo luật pháp và các quy định về bảo vệ dữ liệu bảo mật cá nhân của các quốc gia có liên quan. Trong phạm vi không bị cấm bởi luật pháp và quy định tại khu vực đó, chúng tôi cũng có thể lưu trữ các thông tin cá nhân thu thập được ở các quốc gia hoặc khu vực bên ngoài quốc gia nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Hiện nay,  TECNO có thể lưu trữ thông tin cá nhân của bạn tại: Ấn Độ và/hoặc Ireland.

Cụ thể:

Các thông tin cá nhân được thu thập và tạo ra trong quá trình hoạt động của chúng tôi tại Ấn Độ sẽ được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Ấn Độ.

Các thông tin cá nhân được thu thập và tạo ra trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi bên ngoài Ấn Độ sẽ được lưu trữ trên các máy chủ ở Ireland.

Theo điều kiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể sử dụng máy chủ ở các khu vực hoặc quốc gia khác trong tương lai và chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách này vào thời điểm đó.

Cho dù chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân ở quốc gia nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hay ở các quốc gia hoặc khu vực khác trong phạm vi mà việc đó không vi phạm luật và các quy định, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin đó theo các luật và quy định liên quan về lưu trữ dữ liệu. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ xem xét đặc điểm, phạm vi và mục đích của việc xử lý thông tin cá nhân, các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình xử lý, hậu quả nghiêm trọng do thiệt hại gây ra, v.v. và thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết. Ví dụ, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp mã hóa và giảm nhận dạng để lưu trữ thông tin cá nhân được thu thập. Chúng tôi cũng sẽ giữ các thông tin trong thời gian lưu trữ ngắn nhất theo quy định của pháp luật. Đối với những thông tin không được pháp luật quy định, chúng tôi sẽ lưu giữ theo thời hạn lưu trữ ngắn nhất cần thiết cho hoạt động kinh doanh. Đối với các dữ liệu vượt quá thời hạn lưu trữ hoặc dữ liệu mà bạn yêu cầu chúng tôi xóa, chúng tôi sẽ xóa các dữ liệu đó hoặc thực hiện các biện pháp thích hợp khác mà không vi phạm luật và các quy định có liên quan.

 1. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ sự bảo mật của thông tin cá nhân của bạn và ngăn không cho dữ liệu bị lạm dụng, truy cập trái phép và bị sửa đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép, v.v.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ bảo mật được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thường xuyên theo dõi hệ thống của chúng tôi để tìm các lỗ hổng và các cuộc tấn công có thể xảy ra, và chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách tính đến các loại thông tin cá nhân, quá trình xử lý và các mối đe dọa tự gây ra. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để cải tiến các biện pháp bảo vệ này nhằm giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần nhắc nhở bạn rằng cho dù các biện pháp này toàn diện đến đâu thì cũng không có gì đảm bảo tuyệt đối việc tránh xảy ra các sự cố về bảo mật lưu trữ dữ liệu. Nếu sự kiện vi phạm dữ liệu xảy ra, chúng tôi sẽ báo cáo cho các cơ quan quản lý tương ứng theo yêu cầu của luật và các quy định liên quan, và cũng cung cấp loại dữ liệu cá nhân liên quan đến vi phạm, số lượng chủ thể dữ liệu, hậu quả có thể xảy ra do vi phạm, và các biện pháp xử lý mà chúng tôi dự định thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp tốt nhất có thể để khắc phục hoặc giảm thiểu các thiệt hại và hậu quả của việc vi phạm dữ liệu. Khi được luật pháp và các quy định cho phép hoặc yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn những hậu quả có thể xảy ra hoặcnhững  thiệt hại đáng kể đối với bạn một cách kịp thời, để bạn có thể thực hiện các biện pháp thích hợp kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của mình tốt nhất có thể.

Không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy tính và các kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Ngoài các biện pháp bảo vệ cần thiết mà chúng tôi đã thực hiện, người dùng phải tăng cường sự nhận thức về các rủi ro an ninh bảo mật. Ví dụ, khi bạn truy cập các trang web, liên kết, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba từ các dịch vụ của chúng tôi, để bảo mật cho các dữ liệu được thu thập bởi các trang web, liên kết, sản phẩm hoặc dịch vụ đó, vui lòng hãy đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của các bên thứ ba đó. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về các vấn đề bảo mật dữ liệu do các bên thứ ba đó gây ra. Nếu bạn nhận thấy rằng một số nội dung, quảng cáo hoặc tính năng nhất định trong các trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể được cung cấp bởi bên thứ ba và có thể gây ra nguy hiểm cho sự bảo mật và an toàn dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay, vì chúng tôi sẽ ưu tiên xử lý theo quy định của pháp luật và các quy định.

 1. Chúng Tôi Chia Sẻ, Chuyển Giao Và Tiết Lộ Dữ Liệu Và Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Như Thế Nào

Khi chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ tuân thủ các nguyên tắc và yêu cầu về sự giảm thiểu, tính cần thiết và hợp pháp. Trong các hoàn cảnh thông thường, chúng tôi sẽ không chia sẻ, chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài. Tuy nhiên, trong phạm vi cho phép của luật và các quy định hiện hành, chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ các thông tin cá nhân của bạn trong các tình huống sau:

 1. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như thế nào

Chúng tôi không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ kịp thời, thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các công ty liên kết của TECNO. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin của bạn trong các công ty liên kết của TECNO cho các mục đích hợp pháp và rõ ràng, và chỉ chia sẻ các thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ và bị ràng buộc bởi các mục đích nêu trong Chính sách Bảo mật này. Nếu một mục đích liên quan không được bao gồm trong Chính sách này, chúng tôi sẽ nêu rõ mục đích đó trong chính sách bảo mật tương ứng hoặc thông báo về sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin cá nhân cần thiết cho các đối tác bên thứ ba được ủy quyền (bao gồm nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ sau bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ xúc tiến tiếp thị, nhà cung cấp dịch vụ SDK bên thứ ba, v.v.) để thực hiện các tính năng nhất định hoặc để cung cấp cho bạn dịch vụ và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Ví dụ, khi bạn mua các sản phẩm của TECNO, TECNO có thể cần phải cung cấp các thông tin cá nhân liên quan của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ hậu cần để sắp xếp việc giao hàng; khi cung cấp cho bạn dịch vụ sau bán hàng, chúng tôi có thể cần phải cung cấp các thông tin cá nhân liên quan của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ sau bán hàng để họ cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn. Chúng tôi duy trì các nguyên tắc giảm thiểu, cần thiết và hợp pháp để thực hiện việc chia sẻ đó. Trước khi chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ ký các thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt với các đối tác ủy quyền và yêu cầu họ thực hiện các biện pháp bảo mật và an toàn liên quan trong quá trình xử lý thông tin cá nhân theo Chính sách này và các luật hiện hành trong khu vực tài phán của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu họ cung cấp khả năng bảo mật dữ liệu và trình độ bảo mật thông tin (ví dụ, đánh giá cấp độ bảo vệ, hệ thống quản lý bảo mật thông tin). Khi chúng tôi nhúng SDK của một đối tác ủy quyền hoặc các ứng dụng tương tự khác vào Phần mềm, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn và yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ SDK thu thập thông tin để bảo vệ an toàn dữ liệu của bạn.

Để cung cấp sự đánh giá, phân tích hoặc các dịch vụ kinh doanh khác, chúng tôi cũng có thể chia sẻ những thông tin phi cá nhân của bạn với các bên thứ ba. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng các dữ liệu tổng hợp để giúp các đối tác (ví dụ, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo) hiểu được sự hiệu quả, phản hồi và các xu hướng sử dụng dịch vụ của họ.

Trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc thanh lý phá sản, chuyển nhượng tài sản và các giao dịch liên quan khác, nếu có liên quan đến việc chuyển giao thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ yêu cầu pháp nhân hoặc tổ chức mới nắm giữ thông tin cá nhân của bạn tiếp tục bị ràng buộc bởi Chính sách này thông qua một thỏa thuận hoặc các biện pháp thích hợp khác, và chúng tôi sẽ yêu cầu thực thể đó thực hiện các biện pháp bảo mật và an ninh ở mức độ không thấp hơn các yêu cầu của Chính sách này để xử lý thông tin cá nhân.

 1. Chúng tôi chuyển giao thông tin cá nhân của bạn như thế nào

TECNO sẽ không chuyển giao thông tin của bạn cho bất kỳ bên nào khác, ngoại trừ các trường hợp sau:

 1. Có được sự đồng ý rõ ràng của bạn.
 2. Nếu TECNO có liên quan đến các việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của mình, việc đó có thể ảnh hưởng đến các thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo nổi bật qua email và/hoặc trên trang web của chúng tôi hoặc các phương thức phùh hợp khác để thông báo cho bạn về mọi thay đổi về quyền sở hữu và quyền của bạn đối với các thông tin cá nhân của bạn cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có về thông tin cá nhân của mình.
 3. Trong trường hợp đã được giải thích trong chính sách bảo mật này hoặc thông báo cho bạn bằng các phương thức khác.
 1. Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như thế nào

Theo yêu cầu của pháp luật, thủ tục pháp lý, kiện tụng và/hoặc yêu cầu từ các cơ quan chính phủ và cơ quan chức năng, TECNO có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Nếu việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp đối với an ninh quốc gia, việc thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác của công chúng, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn với:

 1. Luật sư,  kế toán, kiểm toán viên hoặc những người tư vấn tương tự của chúng tôi, khi chúng tôi yêu cầu họ đưa ra tư vấn chuyên môn.
 2. Các nhà đầu tư và các bên thứ ba có liên quan khác, nếu xảy ra giao dịch bán hàng thực tế hoặc tiềm năng hoặc các giao dịch khác của công ty và có liên quan đến các thực thể trong NFINIX Group.

Các bên thứ ba khác, chẳng hạn như, tiết lộ thông tin cụ thể với sự ủy quyền của bạn.

 1. Các Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Được Chuyển Qua Biên Giới Như Thế Nào

Là một công ty hoạt động toàn cầu, chúng tôi có các tài nguyên hoặc máy chủ ở các quốc gia hoặc khu vực khác nhau trên toàn thế giới để hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn, cho các mục đích được mô tả trong Chính sách này và trong phạm vi được luật pháp và các quy định hiện hành của khu vực đó cho phép và với sự đồng ý cho phép của bạn, chúng tôi có thể chuyển các thông tin cá nhân của bạn đến các tài nguyên hoặc máy chủ này để lưu trữ hoặc xử lý, chúng tôi cũng có thể chuyển các thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đối tác kinh doanh và, do đó, dữ liệu của bạn cũng có thể được truyền đến các quốc gia hoặc khu vực khác. Luật bảo vệ quyền riêng tư của các quốc gia hoặc khu vực này có thể khác nhau và khu vực tài phán nơi đặt các tài nguyên hoặc máy chủ toàn cầu này có thể hoặc không thể bảo vệ thông tin cá nhân theo các tiêu chuẩn tương tự như trong khu vực tài phán mà bạn ở. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng tuân thủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ tuân theo các yêu cầu pháp lý của quốc gia hoặc khu vực mà thông tin cá nhân được chuyển đến để thực hiện việc chuyển giao qua biên giới tương ứng và các quá trình xử lý thông tin cá nhân khác.

Trong trường hợp chúng tôi chuyển thông tin cá nhân ra ngoài khu vực tài phán mà bạn ở, cho dù thông tin đó được chuyển cho các chi nhánh của chúng tôi hay các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thì chúng tôi cũng sẽ tuân thủ các luật hiện hành có liên quan. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật và bảo vệ thích hợp để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động chuyển thông tin như vậy đáp ứng các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành tại khu vực đó.

 1. Quyền Của Bạn Đối Với Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Là chủ thể dữ liệu, bạn có một loạt quyền đối với các thông tin cá nhân của mình, bao gồm quyền xác nhận, truy cập, chỉnh sửa, xóa, rút ​​lại sự đồng ý và khiếu nại (sau đây gọi là "yêu cầu"). Chúng tôi hoàn toàn hiểu và tôn trọng các quyền của bạn, và các quyền đó sẽ phải tuân theo các loại trừ và ngoại lệ cụ thể theo luật hiện hành. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các hành động tích cực để đảm bảo rằng các quyền của bạn được bảo vệ một cách hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cũng vui lòng hiểu và lưu ý rằng vì lý do bảo mật, chúng tôi có thể cần phải xác minh danh tính của bạn trước khi xử lý yêu cầu của bạn. Về nguyên tắc, chúng tôi không tính phí cho các yêu cầu hợp pháp và hợp lý của bạn, nhưng chúng tôi sẽ tính một khoản phí hợp lý nhất định cho các yêu cầu lặp đi lặp lại vượt quá giới hạn hợp lý nếu có, và dựa trên các chi phí hành chính thực tế đượccho phép bởi các luật hiện hành. Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu lặp đi lặp lại một cách bất hợp lý, yêu cầu quá nhiều phương tiện kỹ thuật (ví dụ, để phát triển hệ thống mới hoặc thay đổi cơ bản các hoạt động hiện có), gây rủi ro cho quyền hợp pháp của người khác hoặc cực kỳ phi thực tế hoặc vi phạm các quy định bắt buộc của pháp luật.

6.1 Quyền xác nhận và truy cập

Chúng tôi thông báo cho bạn cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân thông qua Chính sách này hoặc dưới dạng một chính sách bảo mật hoặc thông báo về sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể như thế nào. Bạn có quyền xác nhận hoặc từ chối việc thu thập và xử lý đó thông qua hộp chọn hoặc các phương pháp khác. Tuy nhiên, sau khi bạn từ chối, một số tính năng yêu cầu sự cho phép rõ ràng và đồng ý sử dụng của bạn có thể không còn khả dụng. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong giao diện của các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Đối với những nội dung bạn không thể truy cập, bạn có thể gửi email đến địa chỉ privacy@transsion.com. Chúng tôi sẽ xử lý nhanh chóng sau khi nhận được email của bạn.

 

6.2 Quyền sửa và xóa

Khi các thông tin cá nhân của bạn thay đổi, hoặc khi bạn nhận thấy thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi thu thập và xử lý là không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc bổ sung. Bạn có thể sửa hoặc sửa đổi một số thông tin cá nhân của mình một cách trực tiếp trên các trang chức năng của sản phẩm/dịch vụ có liên quan. Khi các thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi thu thập đã hoàn thành mục đích thu thập hoặc không còn được yêu cầu nữa hoặc khi bạn nhận thấy việc chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn là vi phạm pháp luật và các quy định hoặc Chính sách Bảo mật này, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa các thông tin cá nhân có liên quan. Đối với thông tin cá nhân mà chúng tôi chưa cung cấp cho bạn kênh để sửa hoặc xóa, bạn có thể yêu cầu sửa hoặc xóa bằng cách liên hệ với privacy@transsion.com.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể không chấp nhận yêu cầu xóa của bạn trong một số trường hợp, ví dụ, nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa các dữ liệu giao dịch của bạn khi TECNO có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ hồ sơ về giao dịch đó để tuân thủ pháp luật hiện hành của khu vực đó . Cũng lưu ý rằng nếu bạn yêu cầu xóa các thông tin của mình khỏi các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi không thể xóa thông tin tương ứng đó khỏi hệ thống sao lưu ngay lập tức do một số luật địa phương hiện hành và các giới hạn công nghệ, tuy nhiên, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn và tách riêng nó khỏi các quá trình xử lý cho đến khi bản sao lưu trữ được cập nhật hoặc có thể bị xóa hoặc ẩn danh.

 

6.3 Quyền rút lại sự đồng ý

Để có được các tính năng tương ứng của các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau, chúng tôi sẽ yêu cầu những thông tin cá nhân cần thiết theo luật hiện hành của khu vực đó. Điều này được mô tả trong phần “Chúng tôi Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân của Bạn Như thế nào" của Chính sách này. Bạn có thể rút lại sự đồng ý đã cấp trước đây của mình cho chúng tôi cho một mục đích cụ thể bằng cách xóa thông tin, tắt các tính năng của thiết bị và yêu cầu rút lại sự đồng ý, bao gồm cả việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang quản lý hoặc kiểm soát. Nếu phương thức yêu cầu rút lại sự đồng ý được nêu rõ trong chính sách bảo mật hoặc thông báo về sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, vui lòng thực hiện theo phương thức đó. Nếu không có quy định, bạn có thể gửi yêu cầu liên quan đến privacy@transsion.com. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong thời gian hợp lý sau khi bạn gửi yêu cầu và sau đó chúng tôi cũng sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của bạn.

Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, bạn có thể không tiếp tục nhận được một phần và/hoặc toàn bộ lợi ích của các sản phẩm và dịch vụ của TECNO. Việc rút lại sự đồng ý hoặc ủy quyền của bạn sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quá trình xử lý trước đó của chúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn.

 

6.4 Quyền hủy dịch vụ hoặc tài khoản

Bạn có thể nhấp vào nút "Cài Đặt" trong một ứng dụng cụ thể nếu bạn muốn hủy một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua privacy@transsion.com.

Chúng tôi, theo đây, nhắc bạn rằng, nếu bạn muốn hủy một dịch vụ hoặc tài khoản nhất định, việc hủy bỏ đó có thể làm cho bạn không thể sử dụng một số sản phẩm và dịch vụ của TECNO và hành động hủy tài khoản đó là không thể phục hồi. Sau khi bạn hủy tài khoản của mình, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy xác định thông tin liên quan của bạn.

  1. Quyền khiếu nại

Bạn có quyền khiếu nại bằng cách gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ privacy@transsion.com. Chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng sau khi nhận được khiếu nại của bạn. Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi, đặc biệt là nếu việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi là vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, bạn có thể gửi khiếu nại hoặc báo cáo với bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân theo luật hiện hành ở khu vực đó hoặc gửi đơn kiện lên tòa án có thẩm quyền.

  1. Quyền kiểm soát các cài đặt bảo mật của bạn

Bạn có quyền kiểm soát cài đặt bảo mật của mình và hạn chế việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn của chúng tôi thông qua cài đặt bảo mật đó, dưới đây là một số ví dụ về việc bạn kiểm soát cài đặt bảo mật của mình:

 1. Chọn đăng nhập hoặc đăng xuất khỏi tài khoản TECNO của bạn.
 2. Chọn để bật hoặc tắt các tính năng  Chương Trình Trải Nghiệm Người Dùng Và Quyền Truy Cập Vị Trí.
 3. Bật hoặc tắt các dịch vụ và tính năng xử lý thông tin nhạy cảm hoặc thông tin cá nhân khác (ví dụ, mở khóa bằng khuôn mặt, khóa vân tay). Bạn cũng có thể biết thêm thông tin chi tiết về trạng thái bảo mật của thiết bị trong ứng dụng TECNO Security.

Nếu trước đây bạn đã đồng ý để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích nêu trên, bạn có thể thay đổi quyết định của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email privacy@transsion.com.

  1. Quyền ở một số khu vực tài phán

Cụ thể là theo luật hiện hành của một số khu vực tài phán, bạn có thể có các quyền chủ thể dữ liệu sau:

 1. Quyền hạn chế xử lý. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ xem xét các căn cứ liên quan đến yêu cầu hạn chế của bạn. Nếu các căn cứ tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp được áp dụng theo các luật đó và thông báo cho bạn trước khi hạn chế xử lý được dỡ bỏ.
 2. Quyền ra quyết định tự độn. Bạn có quyền từ chối việc xử lý dựa trên việc ra quyết định tự động, bao gồm lập hồ sơ và xử lý tự động khác có thể có ảnh hưởng pháp lý hoặc tương tự đến bạn.
 3. Quyền đối với sự khả chuyển dữ liệu. Bạn có quyền đăng ký để các thông tin cá nhân của bạn được truyền đến người kiểm soát dữ liệu khác ở định dạng được cấu trúc và sử dụng phổ biến.

Chúng tôi có quyền từ chối xử lý các yêu cầu của bạn hoặc chỉ trả lời một số yêu cầu của bạn trong trường hợp áp dụng miễn trừ hoặc khi chúng tôi được quyền làm như vậy theo pháp luật hiện hành, ví dụ, một số yêu cầu rõ ràng là vô căn cứ hoặc rõ ràng là quá mức hoặc các yêu cầu tiết lộ thông tin của bên thứ ba.

 1. Chúng Tôi Sẽ Xử Lý Thông Tin Cá Nhân Của Trẻ Em Như Thế Nào

TECNO hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ các dữ liệu cá nhân của trẻ em, do đó, trẻ em dưới 14 tuổi hoặc ở độ tuổi tương đương theo quy định của pháp luật trong khu vực tài phán của bạn (chúng tôi sẽ xác định trẻ em chủ yếu dựa trên luật pháp và quy định của quốc gia hoặc khu vực nơi chúng tôi đặt trụ sở vì luật pháp của các quốc gia khác nhau có thể khác nhau khi xác định độ tuổi của trẻ em) không được phép sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi mà không có sự đồng ý và hướng dẫn của người giám hộ hợp pháp và sự sử dụng đó sẽ được các luật và quy định liên quan cho phép. Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp các dịch vụ một cách trực tiếp cho trẻ em, không chủ động thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em hoặc không sử dụng các thông tin cá nhân của trẻ em cho mục đích tiếp thị. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em khi có sự cho phép và đồng ý rõ ràng của người giám hộ của trẻ, trong phạm vi pháp luật cho phép và khi thực sự cần thiết để thu thập những thông tin đó. Nếu bất cứ khi nào người giám hộ cần truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân liên quan đến trẻ được giám hộ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các phương thức như được mô tả ở đây và chúng tôi sẽ phản hồi kịp thời. Nếu bạn thấy rằng các thông tin của trẻ đã được chúng tôi thu thập mà người giám hộ hợp pháp không biết, vui lòng gửi email tới privacy@transsion.com để liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xóa bỏ các thông tin liên quan trong thời gian sớm nhất. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ mà không có sự đồng ý trước của một người giám hộ có thể kiểm chứng, chúng tôi cũng sẽ xóa nội dung liên quan ngay khi có thể.

 1. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Và Các Dịch Vụ Bên Thứ Ba

Khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của TECNO (những sản phẩm và dịch vụ mà liên quan đến điều hướng bản đồ, hỗ trợ giọng nói, trình phát video, dọn dẹp hệ thống và các dịch vụ liên quan đến bảo mật, chơi game, thống kê, xử lý thanh toán, lọc thông tin, v.v.), bạn có thể nhận được các liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc nội dung và dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba không phải chúng tôi và một số sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba có thể được truy cập dưới dạng SDK và các dạng khác. Bạn có thể chọn truy cập hoặc chấp nhận các trang web, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba theo quyết định riêng của mình. Chính sách Bảo mật của chúng tôi không áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Vì chúng tôi không thể kiểm soát bên thứ ba, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về việc bên thứ ba thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn. Do đó, khi bạn gửi bất kỳ thông tin nào cho bên thứ ba, vui lòng xem kỹ chính sách bảo mật của bên thứ ba và lưu ý đến các thông tin cá nhân của bạn.

 1. Bổ Sung Và Cập Nhật Chính Sách

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách này theo thời gian để phản ánh những thay đổi trong hoạt động kinh doanh, công nghệ cũng như pháp lý và thực tiễn hiện hành của chúng tôi. Trong trường hợp có sửa đổi nào đối với Chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về Chính sách mới nhất thông qua trang web chính thức của TECNO www.TECNO.com hoặc thông báo trên thiết bị di động. Vui lòng lưu ý đến trang web chính thức của chúng tôi và các thông báo trên thiết bị di động để biết các bản cập nhật mới nhất của Chính sách bảo mật này. Mặc dù Chính sách Bảo mật này có thể được sửa đổi, nhưng các quyền của bạn theo Chính sách này sẽ không bị giảm sút nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

chúng tôi sẽ yêu cầu lại sự đồng ý rõ ràng của bạn theo luật pháp hiện hành trước khi chúng tôi thu thập thêm thông tin cá nhân từ bạn hoặc khi chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích mới. Việc bạn tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trên trang web, thiết bị di động và/hoặc các thiết bị khác sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với Chính sách Bảo mật cập nhật. 

Nội dung của các sản phẩm hoặc dịch vụ của TECNO được mô tả ở đây có thể thay đổi tùy theo loại sản phẩm bạn sử dụng, phiên bản hệ thống của bạn hoặc các yêu cầu của luật pháp và quy định của khu vực đó.

 1. Người Kiểm Soát Chung

        Shanghai Transsion Co., Ltd. và CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED là người kiểm soát chung với chúng tôi và cùng với chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn. TECNO MOBILE LIMITED, Shanghai Transsion Co., Ltd. và CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED sẽ chịu trách nhiệm một cách cụ thể theo luật hiện hành. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm các thông tin chi tiết về quyền kiểm soát chung theo thông tin liên hệ trong phần XI. “Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào”

 1. Liên Lạc Với Chúng Tôi Bằng Cách Nào

Nếu bạn có bất kỳ nhận xét, câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi hoặc các thông lệ bảo vệ thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Email: privacy@transsion.com (Lưu ý: Hộp thư này chỉ được sử dụng để nhận các thư liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi hoặc bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi)

Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu về bảo mật hoặc thông tin cá nhân của bạn sớm nhất có thể và phản hồi cho bạn trong 15-30 ngày sau khi xác minh danh tính người dùng của bạn. Nếu yêu cầu của bạn liên quan đến những vấn đề phức tạp hoặc quan trọng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin.

Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi, đặc biệt là khi bạn cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình đã bị chúng tôi vi phạm, bạn có thể tìm kiếm biện pháp khắc phục từ cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu có liên quan trong khu vực tài phán của bạn. Nếu bạn tham khảo ý kiến của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về các kênh khiếu nại liên quan mà bạn có thể chọn để áp dụng dựa trên tình huống của bạn.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi!