Kiểm tra Bảo hành

Làm sao để tìm số IMEI của bạn?


  • Quay số*#06#

  • Cài đặt-Hệ thống-Giới thiệu điện thoại-trạng thái

  • Hộp điện thoại TECNO
Tìm kiếm

How to find your IMEI number?


  • Quay số*#06#

  • Cài đặt-Hệ thống-Giới thiệu điện thoại-trạng thái

  • Hộp điện thoại TECNO


Chưa kích hoạt

thông tin thiết bị của bạn không khả dụng, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng chính thức của Carlcare
×