Carlcare là nhà cung cấp dịch vụ sau bán
hàng duy nhất được TECNO chỉ định
  • Sửa chữa nhanh trong 2 giờSửa chữa nhanh trong 2 giờ
  • 50 quốc gia50 quốc gia
  • Hơn 2.000 Trung tâm Dịch vụHơn 2.000 Trung tâm Dịch vụ
  • Hơn 100 triệu khách hàng được phục vụHơn 100 triệu khách hàng được phục vụ
    • Giới thiệu về Carlcare

      Carlcare là thương hiệu dịch vụ hàng đầu tại các thị trường mới nổi toàn cầu, cung cấp các dịch vụ liên quan đến thiết bị truyền thông, thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng, nguồn năng lượng mới, dịch vụ CNTT và chuỗi cung ứng. Hoạt động kinh doanh phủ khắp các quốc gia ở Châu Phi, Trung Đông, Đông Âu, Đông Nam Á, Nam Á và Mỹ Latinh. Chúng tôi có hơn 2.300 trung tâm dịch vụ cung cấp hơn 20 triệu dịch vụ trực tuyến và ngoại tuyến cho người dùng hàng năm.