ភាពទាក់ទាញ និងការផ្លាស់ប្ដូរឥតឈប់ឈរ
背景 元素

ផ្ទាំងរូបភាពយ៉ាងរស់រវើក

ទទួលយកភាពរីករាយ

បម្រើខ្សែរចក្ខុករបស់អ្នកជាមួយពណ៌ជាច្រើននិងភាពស្រស់ស្អាត។ ស៊េរីនៃផ្ទាំងរូបភាពដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវវត្ថុនិងសត្វនៅពិភពជាក់ស្តែងដែលបង្កើតឡើងដោយការស្រមើលស្រមៃ។ ជីវិតរបស់អ្នកគឺមានពណ៌ច្រើនដូច្នេះអ្នកត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងវា។ ឥទ្ធិពលពន្លឺចែងចាំង និងផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងចង្វាក់ និងលំហូរ ដោយរក្សាល្បឿនវិចារណញាណជាមួយនឹងចង្វាក់នៃជីវិតរបស់អ្នក។

ផ្ទាំងរូបភាពយ៉ាងរស់រវើក

ទទួលយកភាពរីករាយ

បម្រើខ្សែរចក្ខុករបស់អ្នកជាមួយពណ៌ជាច្រើននិងភាពស្រស់ស្អាត។ ស៊េរីនៃផ្ទាំងរូបភាពដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវវត្ថុនិងសត្វនៅពិភពជាក់ស្តែងដែលបង្កើតឡើងដោយការស្រមើលស្រមៃ។ ជីវិតរបស់អ្នកគឺមានពណ៌ច្រើនដូច្នេះអ្នកត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងវា។ ឥទ្ធិពលពន្លឺចែងចាំង និងផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងចង្វាក់ និងលំហូរ ដោយរក្សាល្បឿនវិចារណញាណជាមួយនឹងចង្វាក់នៃជីវិតរបស់អ្នក។

元素

មុខងារ Always On Display

មុខងារ Always On Display ៖ ភាពរស់រវើកនៅក្នុងដៃរបស់អ្នក

រុករកអាណាចក្រដែលមើលឃើញថ្មី។ សិល្បៈត្រូវបានបង្កប់ដោយថាមពលនៃការវិវឌ្ឍ។ ប្លង់ឌីណាមិក និងប្រព័ន្ធពណ៌ឆ្លាតវៃរួមបញ្ចូលគ្នា ដើម្បីបង្កើតបែបផែនឌីណាមិកថ្មីដែលផ្ដុំជាការស្រមើស្រមៃ។ មុខងារបង្ហាញជានិច្ចបង្ហាញព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងប្លង់ទាក់ទាញដែលមើលឃើញ និងអាចប្ដូរតាមបំណងបាន។ ព័ត៌មានរួមមានអាកាសធាតុ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិទិន និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។

មុខងារ Always On Display

មុខងារ Always On Display ៖ ភាពរស់រវើកនៅក្នុងដៃរបស់អ្នក

រុករកអាណាចក្រដែលមើលឃើញថ្មី។ សិល្បៈត្រូវបានបង្កប់ដោយថាមពលនៃការវិវឌ្ឍ។ ប្លង់ឌីណាមិក និងប្រព័ន្ធពណ៌ឆ្លាតវៃរួមបញ្ចូលគ្នា ដើម្បីបង្កើតបែបផែនឌីណាមិកថ្មីដែលផ្ដុំជាការស្រមើស្រមៃ។ មុខងារបង្ហាញជានិច្ចបង្ហាញព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងប្លង់ទាក់ទាញដែលមើលឃើញ និងអាចប្ដូរតាមបំណងបាន។ ព័ត៌មានរួមមានអាកាសធាតុ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិទិន និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។

បទពិសោធន៍ថ្មីក្នុងការកម្សាន្ត
背景 元素

AI Gallery 5.0

Algorithm Powered Album

ដំណើរការដោយក្បួនដោះស្រាយការទទួលស្គាល់រូបភាព និងរចនាឡើងយ៉ាងស្រស់ស្អាត AI Gallery ដែលមានភាពឆ្លាតវៃផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការរៀបចំAlbumរូបភាពរបស់អ្នក វាអនុញ្ញាតឱ្យមានការចាត់ថ្នាក់រូបថតឆ្លាតវៃនៃAlbumរូបថត និងអនុញ្ញាតឱ្យមាន ការណែនាំដ៏ឆ្លាតវៃនៃគម្របAlbumល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ /ខែ /ថ្ងៃ ព្រមទាំងការតម្រៀប ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅជាផ្ទាំងpanorama/slow motion/screenshot/Albumវីដេអូ

AI Gallery 5.0

Algorithm Powered Album

ដំណើរការដោយក្បួនដោះស្រាយការទទួលស្គាល់រូបភាព និងរចនាឡើងយ៉ាងស្រស់ស្អាត AI Gallery ដែលមានភាពឆ្លាតវៃផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការរៀបចំAlbumរូបភាពរបស់អ្នក វាអនុញ្ញាតឱ្យមានការចាត់ថ្នាក់រូបថតឆ្លាតវៃនៃAlbumរូបថត និងអនុញ្ញាតឱ្យមាន ការណែនាំដ៏ឆ្លាតវៃនៃគម្របAlbumល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ /ខែ /ថ្ងៃ ព្រមទាំងការតម្រៀប ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅជាផ្ទាំងpanorama/slow motion/screenshot/Albumវីដេអូ

元素

សំឡេងរោទ៍បាញ់ពន្លឺFlash ជូនដំណឹង

មិនអាចខកខានការហៅទូរសព្ទសំខាន់ៗ

រវាងការងារ និងការប្រជុំ វាពិតជាងាយស្រួលក្នុងការខកខានការហៅទូរសព្ទ ដ៏សំខាន់។ ឥឡូវនេះ ភ្លើង Flash រាងជារង្វង់នៅខាងក្រោយទូរសព្ទរបស់អ្នកនឹង ភ្លឺយ៉ាងអស្ចារ្យ នៅពេលអ្នកមានការហៅទូរស័ព្ទចូល។ Flickering Motion ទាន់សម័យ និងអស្ចារ្យ មានន័យថាអ្នកមិនអាចខកខានការហៅទូរសព្ទចូល ទោះបីជាទូរសព្ទ របស់អ្នកត្រូវបានកំណត់ទៅជាការជូនដំណឹងដោយរោទ៍ ឬSilentក៏ដោយ។

សំឡេងរោទ៍បាញ់ពន្លឺFlash ជូនដំណឹង

មិនអាចខកខានការហៅទូរសព្ទសំខាន់ៗ

រវាងការងារ និងការប្រជុំ វាពិតជាងាយស្រួលក្នុងការខកខានការហៅទូរសព្ទ ដ៏សំខាន់។ ឥឡូវនេះ ភ្លើង Flash រាងជារង្វង់នៅខាងក្រោយទូរសព្ទរបស់អ្នកនឹង ភ្លឺយ៉ាងអស្ចារ្យ នៅពេលអ្នកមានការហៅទូរស័ព្ទចូល។ Flickering Motion ទាន់សម័យ និងអស្ចារ្យ មានន័យថាអ្នកមិនអាចខកខានការហៅទូរសព្ទចូល ទោះបីជាទូរសព្ទ របស់អ្នកត្រូវបានកំណត់ទៅជាការជូនដំណឹងដោយរោទ៍ ឬSilentក៏ដោយ។

元素

សំឡេងដែលមានគុណភាពខ្ពស់

សំឡេងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលមានការបញ្ជាក់។ ផ្តល់ជូនបទពិសោធន៍នៃការស្តាប់កាន់តែអស្ចារ្យ

គុណភាពសំឡេងមានសុក្រឹតភាពកម្រិតខ្ពស់ 96 KHz/24 ប៊ិតដែលបានបញ្ជាក់ បង្កើតបទពិសោធន៍សំឡេងរងំពេញលេញ និងជាស្រទាប់។ ព័ត៌មានលម្អិតគឺសម្បូរបែប ហើយបាសមានភាពរស់រវើក ដែលធ្វើឱ្យអ្នកស្រមើស្រមៃថាខ្លួនឯងនៅក្នុងស្ទូឌីយ៉ូថតសំឡេង ឬការប្រគុំតន្ត្រីផ្ទាល់។ រីករាយជាមួយតន្ត្រីដែលអ្នកចូលចិត្ត ហើយបណ្ដែតអារម្មណ៍នឹងសំឡេងនោះ។

សំឡេងដែលមានគុណភាពខ្ពស់

សំឡេងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលមានការបញ្ជាក់។ ផ្តល់ជូនបទពិសោធន៍នៃការស្តាប់កាន់តែអស្ចារ្យ

គុណភាពសំឡេងមានសុក្រឹតភាពកម្រិតខ្ពស់ 96 KHz/24 ប៊ិតដែលបានបញ្ជាក់ បង្កើតបទពិសោធន៍សំឡេងរងំពេញលេញ និងជាស្រទាប់។ ព័ត៌មានលម្អិតគឺសម្បូរបែប ហើយបាសមានភាពរស់រវើក ដែលធ្វើឱ្យអ្នកស្រមើស្រមៃថាខ្លួនឯងនៅក្នុងស្ទូឌីយ៉ូថតសំឡេង ឬការប្រគុំតន្ត្រីផ្ទាល់។ រីករាយជាមួយតន្ត្រីដែលអ្នកចូលចិត្ត ហើយបណ្ដែតអារម្មណ៍នឹងសំឡេងនោះ។

背景 元素

កម្មវិធីចាក់ចម្រៀង Visha Player

Visha Player របស់ HiOS13 អាចធ្វើបានច្រើនជាងមុន។ ប្រើកាយវិការដើម្បីអូស និងទម្លាក់ឯកសារមេឌៀ និងវីដេអូដោយមិនពន្យាពេល។ នាំអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់បទពិសោធន៍ការទស្សនាកុនដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានអារម្មណ៍ដូចនៅក្នុងរោងកុន អនាគត់នៃការទស្សនាត្រូវបានលាតត្រដាង។

កម្មវិធីចាក់ចម្រៀង Visha Player

Visha Player របស់ HiOS13 អាចធ្វើបានច្រើនជាងមុន។ ប្រើកាយវិការដើម្បីអូស និងទម្លាក់ឯកសារមេឌៀ និងវីដេអូដោយមិនពន្យាពេល។ នាំអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់បទពិសោធន៍ការទស្សនាកុនដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានអារម្មណ៍ដូចនៅក្នុងរោងកុន អនាគត់នៃការទស្សនាត្រូវបានលាតត្រដាង។

ដំណើរការកម្រិតខ្ពស់ មានស្ថិរភាព និងធន់បំផុត
元素

Exclusive AI Noise Cancelation

កាត់សម្លេងរំខានដែលនៅក្នុងBackground ហើយសម្រាប់សម្លេងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកម្ខាងទៀតប្រៀបបានដូចជានៅទល់មុខគ្នា

បារម្ភអំពីការហៅទូរសព្ទក្នុងបរិយាកាសអ៊ូអរមែនទេ? Noise-Canceling ឆ្លាតវៃរបស់យើងនឹងនាំអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់យុគសម័យថ្មីនៃ “ការហៅទូរស័ព្ទនៅបរិយាកាសអ៊ូអរលែងមានសម្លេងរំខាន”។ មិនថាសម្លេងBackground នៅបរិយាកាសអ៊ូអរ ទីកន្លែងចរាចរណ៍មមាញឹក អាកាសយានដ្ឋាន ឡាន ឬ ម៉ូតូ ឬក៏សម្លេង ខ្យល់ ភ្លៀង ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឬ កង្ហារអេឡិចត្រូនិច ជាធម្មតានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្តើមនិយាយ 3A Noise Reduction និងកាត់ចាលសម្លេងរំខាន ធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបទពិសោធន៍សន្ទនាកាន់តែសំបូរបែប។

Exclusive AI Noise Cancelation

កាត់សម្លេងរំខានដែលនៅក្នុងBackground ហើយសម្រាប់សម្លេងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកម្ខាងទៀតប្រៀបបានដូចជានៅទល់មុខគ្នា

បារម្ភអំពីការហៅទូរសព្ទក្នុងបរិយាកាសអ៊ូអរមែនទេ? Noise-Canceling ឆ្លាតវៃរបស់យើងនឹងនាំអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់យុគសម័យថ្មីនៃ “ការហៅទូរស័ព្ទនៅបរិយាកាសអ៊ូអរលែងមានសម្លេងរំខាន”។ មិនថាសម្លេងBackground នៅបរិយាកាសអ៊ូអរ ទីកន្លែងចរាចរណ៍មមាញឹក អាកាសយានដ្ឋាន ឡាន ឬ ម៉ូតូ ឬក៏សម្លេង ខ្យល់ ភ្លៀង ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឬ កង្ហារអេឡិចត្រូនិច ជាធម្មតានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្តើមនិយាយ 3A Noise Reduction និងកាត់ចាលសម្លេងរំខាន ធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបទពិសោធន៍សន្ទនាកាន់តែសំបូរបែប។

ម៉ាស៊ីនសាកថ្ម Turbo

រលូន និងធន់បំផុត

元素

Linkbooming 1.0

ជំនួយល្បឿន Internet

ជំនួយល្បឿន Internet

元素

Smart Network Allocation 2.0

ផ្ដល់អាទិភាពដល់foreground tasks និងជួយឱ្យកម្មវិធីដែលអ្នកកំពុងប្រើ "ដំណើរការលឿន"

ផ្ដល់អាទិភាពដល់foreground tasks និងជួយឱ្យកម្មវិធីដែលអ្នកកំពុងប្រើ "ដំណើរការលឿន"

元素

Smart5G 2.0

វិភាគទិន្នន័យឆ្លាតវៃ

វិភាគទិន្នន័យឆ្លាតវៃ

元素

Linkbooming 1.0

លាហើយ Internet ដែលគ្មានស្ថេរភាព Linkbooming 1.0 ជួយអោយ Wifi និង Cellcular មានល្បឿនលឿន និងស្ថេរភាព។ មុខងារនេះ កាត់បន្ថយ ការ delay 20% និងល្បឿនទាញយក 15% ក្នុងពេល លេងហ្គេម មើលវិដេអូ បង្កើតនៅ បទពិសោធន៍ និង ដំណើរការដ៏អស្ចារ្យ

Linkbooming 1.0

លាហើយ Internet ដែលគ្មានស្ថេរភាព Linkbooming 1.0 ជួយអោយ Wifi និង Cellcular មានល្បឿនលឿន និងស្ថេរភាព។ មុខងារនេះ កាត់បន្ថយ ការ delay 20% និងល្បឿនទាញយក 15% ក្នុងពេល លេងហ្គេម មើលវិដេអូ បង្កើតនៅ បទពិសោធន៍ និង ដំណើរការដ៏អស្ចារ្យ

元素

Smart Network
Allocation 2.0

គ្រប់ស្ថានភាព Acceleration Engine បង្កើនល្បឿន សម្រាប់ foreground taks. ទូរស័ព្ទរបស់អ្នក នឹងមាន responds លឿន និង រលូន សម្រាប់ការប្រើ Mulitasking , មើលវិដេអូ ដោនឡូដ លេងហ្គេម និង foreground apps មានល្បឿន លឿនជាងមុន 50%

Smart Network
Allocation 2.0

គ្រប់ស្ថានភាព Acceleration Engine បង្កើនល្បឿន សម្រាប់ foreground taks. ទូរស័ព្ទរបស់អ្នក នឹងមាន responds លឿន និង រលូន សម្រាប់ការប្រើ Mulitasking , មើលវិដេអូ ដោនឡូដ លេងហ្គេម និង foreground apps មានល្បឿន លឿនជាងមុន 50%

元素

Smart5G 2.0

វិភាគទិន្នន័យឆ្លាតវៃ

Smart5G 2.0 មុខងារ សំគាល់ និងវិភាគ គ្រប់ស្ថានការ មានភាពឆ្លាតវ័យក្នុង ផ្លាស់ប្តូរ 5G និង 4G មុខងារសន្សំថ្ម និងតម្លើងថាមពលថ្មយូរជាងមុន 20% ក្នុងពេលលេងហ្គេម ឆែកវេបសាយ និង Messenger.

Smart5G 2.0

វិភាគទិន្នន័យឆ្លាតវៃ

Smart5G 2.0 មុខងារ សំគាល់ និងវិភាគ គ្រប់ស្ថានការ មានភាពឆ្លាតវ័យក្នុង ផ្លាស់ប្តូរ 5G និង 4G មុខងារសន្សំថ្ម និងតម្លើងថាមពលថ្មយូរជាងមុន 20% ក្នុងពេលលេងហ្គេម ឆែកវេបសាយ និង Messenger.

元素

Smart Refresh3.0

មុខងារវ័យឆ្លាត Refresh rate សន្សំសំចៃថ្ម

រក្សាថាមពលថ្ម ជាមួយមុខងារឆ្លាតវ័យ ក្នុងការឆ្លាស់ Refresh rate 60Hz, 90Hz, 120Hz ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ល្អបំផុត គ្រប់ការប្រើប្រាស់ និងស្វ័យប្រវត្តិ ដោយជ្រើសរើសអត្រាផ្ទុកឡើងវិញល្អបំផុតសម្រាប់សេណារីយ៉ូនៃការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ល្អបំផុត។

元素

Smart Refresh3.0

មុខងារវ័យឆ្លាត Refresh rate សន្សំសំចៃថ្ម

រក្សាថាមពលថ្ម ជាមួយមុខងារឆ្លាតវ័យ ក្នុងការឆ្លាស់ Refresh rate 60Hz, 90Hz, 120Hz ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ល្អបំផុត គ្រប់ការប្រើប្រាស់ និងស្វ័យប្រវត្តិ ដោយជ្រើសរើសអត្រាផ្ទុកឡើងវិញល្អបំផុតសម្រាប់សេណារីយ៉ូនៃការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ល្អបំផុត។

元素

រីករាយនឹងជីវិតដ៏ឆ្លាតវៃ
元素
元素

កម្មវិធីស្កេនឆ្លាតវៃ

ស្កេនអ្វីដែលអ្នកចង់បាន

ធ្វើការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងបត់បែននៅលើទូរសព្ទរបស់អ្នក។ កម្មវិធីស្កេន PDF ឆ្លាតវៃអាចឱ្យអ្នកបង្កើតឯកសារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងការស្កេន HD និងការពង្រាបដោយ AI។ ប្ដូរឯកសារតាមបំណងជាមួយនឹងការកែ និងការត្រងដោយផ្ទាល់ដៃ បន្ទាប់មកបិទបញ្ចប់ ឬបញ្ចូលមតិដោយប្រើមុខងារសរសេរដោយដៃ។ ងាយស្រួលបំប្លែងឯកសារទៅជា PDF ហើយរក្សាទុកឯកសារនោះទៅក្នុងទូរសព្ទរបស់អ្នក។

កម្មវិធីស្កេនឆ្លាតវៃ

ស្កេនអ្វីដែលអ្នកចង់បាន

ធ្វើការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងបត់បែននៅលើទូរសព្ទរបស់អ្នក។ កម្មវិធីស្កេន PDF ឆ្លាតវៃអាចឱ្យអ្នកបង្កើតឯកសារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងការស្កេន HD និងការពង្រាបដោយ AI។ ប្ដូរឯកសារតាមបំណងជាមួយនឹងការកែ និងការត្រងដោយផ្ទាល់ដៃ បន្ទាប់មកបិទបញ្ចប់ ឬបញ្ចូលមតិដោយប្រើមុខងារសរសេរដោយដៃ។ ងាយស្រួលបំប្លែងឯកសារទៅជា PDF ហើយរក្សាទុកឯកសារនោះទៅក្នុងទូរសព្ទរបស់អ្នក។

背景 元素

My Health

ធ្វើឱ្យសុខភាពអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង

បរិបថថ្មី ក្នុងការតាមដានសុខភាពរបស់អ្នក ផ្តល់នូវដំបូន្មានក្នុងការ ធ្វើលំហាត់ប្រាណលេងកីឡា ដោយប្រើប្រព័ន្ធជាសម្លេង និងរក្សាទុក កំណត់ត្រាសុខភាព របស់អ្នក. បញ្ជាដោយសម្លេង ពេលកំពុងហាត់ប្រាណ ភ្ជាប់ជាមួយ នាឡិកា ឆ្លាតវ័យ អាច Call, មុខរំលឹកអោយក្រោឈរ និងសម្រាក ទទួលសារដំណឹង៕

My Health

ធ្វើឱ្យសុខភាពអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង

បរិបថថ្មី ក្នុងការតាមដានសុខភាពរបស់អ្នក ផ្តល់នូវដំបូន្មានក្នុងការ ធ្វើលំហាត់ប្រាណលេងកីឡា ដោយប្រើប្រព័ន្ធជាសម្លេង និងរក្សាទុក កំណត់ត្រាសុខភាព របស់អ្នក. បញ្ជាដោយសម្លេង ពេលកំពុងហាត់ប្រាណ ភ្ជាប់ជាមួយ នាឡិកា ឆ្លាតវ័យ អាច Call, មុខរំលឹកអោយក្រោឈរ និងសម្រាក ទទួលសារដំណឹង៕

logo logo

TECNO Operating System

TECNO Operating
System